10 Soruda 4+4+4 Eğitim Sistemi

meb2012 – 2013 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulacak olan 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili velilerin ve öğrencilerin aklına pek çok soru takılmakta. Yeni sisteme ilişkin sorulara ve cavaplara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Soru 1: Önümüzdeki dönem hangi ay ve yıl doğumlular okula başlayacak?
Cevap 1: 66 ayı dolduran çocukların okula gitmesi zorunlu olacak. 60-66 ay arasındaki çocuğunu okula göndermekse velinin isteğine bağlı olacak.
Soru 2: Veli çocuğu okula göndermek istemezse ne olacak?
Cevap 2: 66 ayını dolduran çocuğunu veli okula göndermezse ceza alacak. Veliye verilecek ceza nedir? Okula göndermediği her gün için 15 TL artı 500 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacak.
Soru 3: Çocuğun gelişimi aile tarafından yeterli görülmüyorsa ya da 66 aydan küçük çocuklar okula gönderilmek isteniyorsa ne yapılacak?
Cevap 3: Eğer veli 60-66 ay arasındaki çocuğunu okula vermek isterse çocuk gelişim uzmanlarına danışarak okula verebilecek. Çocuğun gelişiminin uygun olmadığı durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı gelişim uzmanlarından rapor alınması gerekecek.
Soru 4: Seçmeli dersler nasıl, kaçıncı sınıfı kapsayacak?
Cevap 4: Seçmeli dersler öğrenci 4. sınıfı bitirip ikinci 4 yıla, yani ortaokula geçtiğinde başlayacak. Öğrenci ortaokul ve lise öğrenimi süresince seçmeli derslerden birini alacak. Okullarda talebe göre seçmeli ders sınıfları oluşturulacak.
Soru 5: Seçmeli ders öğrencinin ortalamasını etkileyecek mi?
Cevap 5: MEB, seçmeli derslerin öğrencinin yıl sonu başarı notuna etki edip etmeyeceğini yönetmelikle belirleyecek. Mevcut sistemde seçmeli dersler not ortalamasına etki ediyor. Ancak bakanlık, öğrenci seçtiği derslerden “başarılı” ya da “başarısız” olarak değerlendirilecek diye düzenleme yapabilir.
Soru 6: Öğrenci seçmeli derslerden birini seçmek zorunda mı?
Cevap 6: Öğrenci seçmeli derslerden birini seçecek. Bu din ağırlıklı dersler olabileceği gibi sosyal ve fen bilimine yönelik dersler de olabilecek. Öğrenci ortaokulda spor seçmeli dersini tercih ettiyse lisede de aynı dersi seçmek zorunda olmayacak. Lisede tercihini değiştirebilecek.
Soru 7: Meslek liselerinin ek puanının kaldırılması nasıl etki edecek?
Cevap 7: Düzenleme en çokmeslek lisesinde okuyan “okul birincilerini” etkileyecek.Meslek lisesi kökenli adaylara kendi alanlarına ilişkin tercih yapmaları durumunda eklenen artı puan uygulamasına son verildi. Eski uygulamadameslek lisesi öğrencileri kendi alanlarında tercih yapmaları halinde sınav puanlarına en çok 20 puan ekleniyordu. Bu uygulama 2012- 2013 eğitim öğretim yılında meslek lisesine başlayacak öğrencileri kapsayacak.
Soru 8: İlk, orta ve lise öğrencileri aynı binada mı ders yapacak?
Cevap 8: İlköğretim kurumları, ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde oluşturulacak. Ancak şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilecek
Soru 9: 5. ve 8. sınıf öğrencileri yeni sistemden nasıl etkilenecek?
Cevap 9: Mevcut sistemde okuyan söz konusu sınıflardaki öğrenciler 12 yıllık kademeli eğitim sistemine dahil edilmeyecek. 2011- 2012 eğitim öğretim yılında 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrenci eski sistemle devam edecek. Ortaokula geçmiş sayılmayacak. Ancak öğrencinin ortaokul binasında mı yoksa ilkokul binasında mı eğitim göreceği Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek.
Soru 10: SBS kaldırılacak mı?
Cevap 10: Talim ve Terbiye Kurulu getirilen seçmeli derslere göre yeni müfredat belirleyecek. MEB, SBS üzerinde yapacağı düzenlemeyle sınavın etkisini tamamen azaltacak ve SBS’nin yapısı yetenek ölçen testler şekline gelebilecek.
Kaynak: Habertürk