2B yasası ve getirdikleri

2B yasası olarak bilinen orman özelliğini yitirmiş Hazine arazilerinin satışını öngören yasa, önceki günkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, araziler kullanıcılarına rayiç bedelin yüzde 70’i kadar fiyatla satılacak. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanacak. El konulan 2B kapsamındaki araziler sahibine verilecek. Orman köylüsünden para alınmayacak.

2b yasası ve yasanın ne getirdiğine ilişkin ayrıntılar

2B Yasası kapsamındaki arazi kaça satılacak?

Arazinin satış bedeli, rayiç bedelinin yüzde 70’i olarak belirlendi. Peşin ödemede ayrıca yüzde 20 indirim var. Yarısının peşin ödenmesi halinde indirim yüzde 10 olacak. Taksitli ödemelerde bedelin yüzde 10’u peşin, kalanı belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitle, bu sınırlar dışında ise 4 yılda 8 taksitle faizsiz olarak ödenecek.

Satışı mümkün olmayan taşınmaz ne olacak?

İndirimli taksitlendirme seçeneğinde, satış bedelinin en az yarısının ödenmek istenmesi halinde satış bedelinden yüzde 10 indirim yapılarak, yarısı peşin alınacak, kalanı için üç ve dört yıllık süre geçerli olacak. Taşınmazların üzerindeki tesislerden bedel alınmayacak. Satışı mümkün olmayan taşınmazlar yerine rayiç değerine eşdeğer başka bir aşınmaz satılabilecek.

Davalar ne olacak?

Hak sahiplerinden, ecrimisil yani Hazine taşınmazlarını izinsiz kullananlardan alınan ceza alınmayacak ve son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedellerinden mahsup edilecek. Hak sahiplerinin mirasçılarına noterden muvafakatname vermeleri halinde ise haleflere satın alma hakkı getirildi. Açılmış olan davalar durdurulacak. Dava açılması gerekenlere ise dava açılmayacak.

Başvuruda bulunmayanlar ne olacak?

Kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı düşecek ve ecrimisil bedelleri tahsil edilecek. Açılmış olan davalara devam edilecek, açılması gerekenlere ise dava açılacak.

Başvuru için bedel alınacak mı?

Satın alma hakkında başvuru bedeli, belediye ve mücavir alan sınırlarında 2000 lira, bu sınırlar dışında 1000 lira olacak. Başvuru bedelleri taşınmazların satış bedellerinden mahsup edilecek. Kişilerin hak sahibi olmadıklarının anlaşılması durumunda başvuru bedeli faizsiz iade edilecek.

Taksit gecikmesinde ne olacak?

Taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüğün ihlali anlamına gelmeyecek. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına gecikme zammı uygulanacak. Ödemeler, defterdarlık, muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve belirlenecek bankalara yapılabilecek.

En fazla 2B arazisi nerede?

En fazla 2B arazilerine sahip iller sırasıyla Antalya, Balıkesir ve Ankara. Antalya 41 bin hektar ile en fazla 2B arazisine sahip il konumunda. Balıkesir’de 35 bin hektar, Ankara’da 30 bin hektar 2B arazisi bulunuyor. Sakarya’da 29 bin, Mersin, Samsun ve Muğla’da 21 bin, İstanbul’da 15 bin, İzmir ve Kırklareli’nde 14 bin hektar 2B arazisi yer alıyor.

Kaynak: Posta Gazetesi