Aşılar

Bağışıklama da denen aşılama, bağışıklığın yapay olarak uyarılması yoluşla işler. Aşılar, bireyi hastalıklardan koruduğu gibi, zamanla toplumun hastalıktan tümden arınmasını da sağlar. Aşılı olmak, çocuklar ve yaşlılar gibi hastalıklara açık olan kişiler için özellikle önemlidir.
aşılar
Aşı, hastalığa neden olan bakteri, virüs ya da kimyasal maddenin küçük bir bölümünü içermektedir. Hastalığın “tetikleyicisi”, kan dolaşımına verildiğinde, bağışıklık sistemini, hastalığa karı antikor yapması için uyarır. Bu, bağışıklık sistemi üzerinde hastalığın kendisi gibi etki yaratır.

Farklı Aşı Türleri

Üç çeşit aşı vardır: inaktif aşı, kimyasal olarak inaktive edilmiş (etkisiz hale getirilmiş) organizmalardan oluşur; attenüe aşı,enfeksiyonu önlemek için değişikliğe uğratılmış canlı organizmalardan yapılır; ve inaktif toksin, hastalık yapıcı organizmadan elde edilir ancak, toksinler hastalık yapmamaları için modifiye edilmiştir. Seçilecek aşı önlenmek istenen hastalığa bağlıdır. Çocukların çoğu, yaşamlarının ilk iki yılı içinde aşılanırlar. İngiltere’de rutin aşılar, çocukların %90’ına ulaşmaktadır. Bazı aşılar kombine edilerek verilir. Bu kombinasyon, difteri, tetanoz, boğmaca (DBT) şeklinde olabileceği gibi kızamık, kızamıkçık, kabakulak (MMR) biçiminde de olabilir. Bununla birlikte, kombinasyon içinde yer alan herhangi bir aşının kontrendikasyonu yan etki görmemesi nedeniyle uygulamanın önerilemeyeceği durumlar söz konusu ise, her biri ayrı ayrı da yapılabilir.

Ne zaman aşı olunmalı?

Bazen bağışıklama önerilmez ya da aşılamada değişiklik yapılması gerekir. Çocuğunuzda aşağıdakilerin herhangi biri bulunuyorsa doktorunuza ya da sağlık görevlerinize bildirin:
• Çocuğunuzda başka bir aşı uygulamasına karşı olumsuz bir reaksiyon gelişmiş olması ya da yumurtanın anafilaktik şoka neden olmuş olması (yalnız KKK aşısı için).
• Çocuğunuzun yüksek ateşi varsa.
• Çocuğunuzun bağışıklık sistemiyle ilişkili bir hastalığı varda (ya da ailede herhangi birinde varsa).
• Çocuğunuz daha önce konvülziyon (nöbet) geçirdiyse.

Tartışma

Bir dizi ciddi enfeksiyonu önlemedeki rollerine karşın, aşılara karşı çıkan birçok kişi bulunmaktadır. Uzun döneme ait sonuçlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmamıştır ve aşıların henüz olgunlaşmamış bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyerek, yaşamın daha ileriki dönemlerinde, başka hastalıklara yol açması olasıdır. Bağışıklık sistemiyle ilişkili bazı hastalıklardaki artış, çocukluk döneminde yapılan aşılarla ilişkilendirilmiştir.
Hastalığın kendisi ömür boyu süren bir bağışıklık sağlarken, bazı aşılar bunu sağlayamamaktadır. Çoğu hastalığa karşı bağışıklanmak için alınacak önlemler, çocukluk döneminde hafif olabilir ancak, aşının etkisi geçer geçmez kolayca bu hastalıklara yakalanabilecek olan yetişkinlerde ise çok daha güçtür.

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.