Bankalar kredi verirken nelere dikkat ederler?

Bankaların temel faaliyet konularından birisi kredi vermektir. Bankalar kredi verirken geri ödenmek üzere borç para vermiş olurlar ve kredilerin geri ödenmesini beklerler. Bankalardan herkes veya her firma kredi kullanamaz. Bankalar kredi vermeden önce kredi talebinde bulunan kişi veya kurumların mevcut durumlarını ve geçmiş borç ödeme alışkanlıklarını kontrol eder ve buna göre kredi verip vermeyeceğine karar verir.

banka kredisi alma

Bankalar kredi vermeden önce ne tür kriterlere bakarlar?

Bankaların kredi verilen kişi veya kurumda temel olarak aradığı husus kişinin veya kurumun borcunu aksatmadan ve tam olarak geri ödeyip ödeyemeyeceği konusudur. Sanılanın aksine bankalar teminata kredi vermezler yani bir kişi sadece evi veya arabası veya bankada mevduatı var diye kredi almak için yeterli koşulları sağlamış olmaz. Önemli olan gelir yaratabilme gücü ve geçmiş borç ödeme sicilinin sağlıklı olmasıdır. Bu iki kavram bankalara ne kadar çok gösterilebilirse kredi de o oranda kolay alınabilecektir.
Bankalar bireysel veya firma kredi başvurusuna göre farklı kriterleri gözetmektedir. Kredi vermeden önce bireyler için farklı verilere, firmalar için farklı verilere bakılır.

1. Bireyler İçin Değerlendirilen Faktörler

Bireysel kredi başvurularında dikkat edilen hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Gelir düzeyi, maaş belgesi, bordro
 • Geçmiş kredi tarihçesi, borç ödeme alışkanlığının düzgün olması
 • Kanuni takibe intikal etmiş kredisinin olup olmaması
 • KKB (Kredi Kayıt Bürosu) puanı
 • Diğer bankalardaki kredi riski durumu

2. Firmalar İçin Değerlendirilen Faktörler

Firmalarda bireylerdekine benzer bir mantık vardır. Yani firmanın mali durumunun borcunu ödeyebileceğine dair somut veriler sunabilmesi ve firmanın borç ödemelerine ilişkin sicilinin temiz olması gerekmektedir. Firmalarda dikkat edilen hususlar şu şekilde sıralanabilir.

 • Firma mali verileri
 • Firma ortaklarının kredi geçmişi
 • Firma ve ortaklarının çek ve senet geçmişi
 • Firmanın diğer bankalardaki risk durumu ve faiz tahakkuk kayıtları
 • Piyasa istihbaratı, firmanın iş yaptığı çevrede hakkında edinilen intiba ve güvenilirlik durumu
 • Ortakların veya firma sahiplerinin işlerinin başında olması ve işleri takip etme durumu, işe gösterilen alaka ve özen

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.