Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)

Yıl içinde çocuklar için düzenlenen faaliyetlerden biri de “Çocuk Hakları Günü”dür. Çocuklar da yetişkin bireyler gibi hakkına sahiptir.
Dünya Çocukları
Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında hayatını sürdürüyor. Bu kötü şartları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir hayat sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye’nin de 1990 yılında imzaladığı sözleşme toplam 54 maddeden oluşmaktadır.
Taraf ülkeler bu sözleşmeyi hazırlarken çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak girişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğinin kabul etmişlerdir. Ayrıca çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğinin savunmuşlardır.
Çocuk Hakları Evrensel Bildirisi bu sebeple imzalanmıştır. O yüzden her çocuk bu bildiride içeriğinde yer verilen haklardan yararlanma özgürlüğüne sahip bulunmaktadır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.