e-Bordro hizmeti Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bir online hizmettir. e-Bordro ile kamu çalışanları ve memurlar bordro bilgilerine internet üzerinden ulaşabilmektedirler. Maaş ve bordro görüntüleyebilmek için e-Bordro sistemine giriş yapılması gereklidir.

e-bordro
Sisteme Giriş

e-Bordro Girişi için Gerekli Bilgiler

Sisteme giriş yapabilmek için gerekli bilgiler: T.C. Kimlik No, Memuriyet Sicil No, Emekli Sicil No şeklindedir. Sonrasında ise e-Bordro giriş formunda görüntülemek istediğiniz yıl ve ay bilgisini seçmelisiniz. İstihdam tipi alanında memur isenin “Memur” seçeneğini, sözleşmeli iseniz “Kadro Karşılığı Sözleşmeli” seçeneğini seçiniz. Son olarak da resimdeki güvenlik bilgisini güvenlik kontrol alanına girerek “Gönder” butonuna basabilirsiniz.

e-Bordro İşlemleri ile İlgili Açıklama

Emekli Sicil Numarası ile Memuriyet/Kurum Sicil Numarasının say2000i sistemine girilmemesi veya hatalı girilmesi nedeniyle maaş bordrolarını alamayıp hata mesajı alan personellerin, öncelikle kendi kurum mutemetlerine müracaat etmek suretiyle eksik/hatalı olan bilgilerini (Emekli/memuriyet sicil numarası) muhasebe biriminden sisteme girdirmeleri/düzelttirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden alınan e-maillerde kurumları tarafından kendilerine memuriyet sicil numaraları verilmediği, bunun yerine MEBSİS numarası verildiği bildirilmektedir. Bu durumda olan MEB personellerinin kendi kurum mutemetlerine müracaat ederek memuriyet sicil numarası yerine maaş bilgi girişi formunda bulunan Memuriyet Sicil No alanına MEBSİS numarasını say2000i sistemine girdirmeleri gerekmektedir.
Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak bordro alınamaması durumunda, kbs@muhasebat.gov.tr adresine e-posta gönderilmeden önce ilgili tahakkuk birimine ve muhasebe birimine müracaat edilmesi gerekmektedir. kbs@muhasebat.gov.tr adresine sadece, söz konusu müracaatlardan sonuç alınamaması durumunda e-posta gönderilecektir.

e-Bordro Diğer Uyarılar

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sunulmakta olan e-Bordro hizmetine ilişkin diğer uyarılar aşağıdaki gibidir.

  • Bordro alımı; say2000i de maaş hesaplaması yapılan genel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlara açılmıştır.
  • Memurların, ilk aşama uygulamasında son iki aya ait maaş bordroları Excel formatında ekrana gelecektir.
  • Ekrana gelen Bordroda; memurun unvanı, hizmet sınıfı, kadro bilgileri vb. özlük bilgilerinde hata söz konusu ise düzeltilmesi için öncelikle Tahakkuk Birimi (Daire mutemedi) aracılığı ile muhasebe birimlerine (Mal Müdürlüğü veya Muhasebe Müdürlüğü) başvurulmalıdır.
  • Ekrana gelen bordrolar bilgilendirme amaçlıdır.
  • e-Bordro alımı ile ilgili sorunlar maasuygulama@muhasebat.gov.tr elektronik adresine bildirilmelidir.