Faizsiz Bankacılık Hesaplama Araçları

Bankacılık kanallarına baktığımızda genel olarak iki farklı bankacılık anlayışı olduğunu görürüz. Bunlar faiz esaslı bankacılık ile faizsiz bankacılık veya bir başka deyişle katılım bankacılığı şeklinde ayrılır. Faizsiz bankacılıkta bildiğimiz anlamda uygulanan bankacılık ilkeleri uygulanmaz. Örneğin mevduata belirli bir süre üzerinden faiz değil kar payı ödenir. Bu ve buna benzer yapısal farklar beraberinde de bazı müşteri sorularının da farklı şekilde cevaplanmasını gerektiriyor.

İnternetteki faiz veya kredi hesaplama araçları genellikle faiz esaslı hesaplama metodlarını uygulamakta olduğundan bu anlamda faizsiz bankacılık metodları esasına dayanan hesaplamalar için farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır.

Katılım bankacılığında Türkiye’de faaliyet göstermekte olan belirli bankalar mevcuttur. Bu bankaların da kendine göre müşterilerine sunmakta olduğu hesaplama araçları bulunmaktadır. Bu alternatifler fazisiz bankacılık hizmetlerini tercih eden müşteriler için faydalı olabilecek kredi hesaplama aracı çözümleri sunabilmektedir.

Bu kapsamdaki hesaplama araçları ile örneğin Kar Payı Hesaplama, Finansman Hesaplama, Kart Taksit Hesaplama ve Leasing Hesaplama gibi çeşitli konularda merak edilen sonuçları online olarak görmek mümkün.

Katılım Bankacılığı Kısa Tarihçe

Merak edenler için kısaca katılım bankacılığın tarihinden bahsetmek gerekirse, modern anlamda faizsiz bankacılığın 20. yüzyılda İslam ülkelerinde görülmeye başlayan sanayileşme hareketleri ve 1970’li yıllarda petrol fiyatlarının ani artışı ile ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bireysel anlamda kişilerin tasarrufları ticaret erbabının elinde kâr-zarar ortaklığı esasına göre değerlendirilmekte iken sanayileşme ile birlikte büyük yatırım projelerinin finansmanı için bu kişisel tasarrufları bir araya getirebilecek faizsiz bir alternatif bankacılık oluşmuştur.

Bugün uygulayıcıları arasında Citibank, Barclays Bank, Commerzbank gibi klasik bankaların da yer aldığı faizsiz bankalar, Güney Afrika’dan Kazakistan’a ABD’den Pakistan’a uzanan bir coğrafyada ve sayıları 60’a ulaşan ülkede faaliyet göstermektedirler.

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.