[tab:I]
I00 Eklem romatizması, kalp tutulumu olmaksızın
I01 Eklem romatizması, kalp tutulumu ile birlikte
I01.0 Akut romatizmal perikardit
I01.1 Akut romatizmal endokardit
I01.2 Akut romatizmal miyokardit
I01.8 Akut romatizmal kalp hastalığı, diğer
I01.9 Akut romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış
I02 Romatizmal kore
I02.0 Romatizmal kore, kalp tutulumu ile birlikte olan
I02.9 Romatizmal kore, kalp tutulumu olmaksızın
I05 Romatizmal mitral kapak hastalığı
I05.0 Mitral stenoz
I05.1 Romatizmal mitral yetmezlik
I05.2 Mitral stenoz, yetmezlikle birlikte
I05.8 Mitral kapak hastalıkları, diğer
I05.9 Mitral kapak hastalığı, tanımlanmamış
I06 Romatizmal aort kapağı hastalıkları
I06.0 Romatizmal aort stenozu
I06.1 Romatizmal aort yetmezliği
I06.2 Romatizmal aort stenozu, yetmezlikle birlikte
I06.8 Romatizmal aort kapağı hastalıkları, diğer
I06.9 Romatizmal aort kapağı hastalığı, tanımlanmamış
I07 Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları
I07.0 Triküspid stenozu
I07.1 Triküspid yetmezliği
I07.2 Triküspid stenozu, yetmezlikle birlikte
I07.8 Triküspid kapak hastalıkları, diğer
I07.9 Triküspid kapak hastalığı, tanımlanmamış
I08 Birden fazla kapak hastalıkları
I08.0 Mitral ve aort kapaklarının bozuklukları
I08.1 Mitral ve triküspid kapak bozuklukları
I08.2 Aort ve triküspid kapak bozuklukları
I08.3 Mitral, aort ve triküspid kapakların kombine bozuklukları
I08.8 Birden fazla kapak hastalığı, diğer
I08.9 Birden fazla kapak hastalığı, tanımlanmamış
I09 Romatizmal kalp hastalıkları diğer
I09.0 Romatizmal miyokardit
I09.1 Endokardın romatizmal hastalıkları, kapak tanımlanmamış
I09.2 Kronik romatizmal perikardit
I09.8 Romatizmal kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış
I09.9 Romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış
I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon
I11 Hipertansif kalp hastalığı
I11.0 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I11.9 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) olmaksızın
I12 Hipertansif böbrek hastalığı
I12.0 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I12.9 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği olmaksızın
I13 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
I13.0 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte
I13.1 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte
I13.2 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp (konjestif) ve böbrek yetmezliği ile birlikte
I15 Sekonder hipertansiyon
I15.0 Renovasküler hipertansiyon
I15.1 Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı
I15.2 Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı
I15.8 Sekonder hipertansiyon, diğer
I15.9 Sekonder hipertansiyon, tanımlanmamış
I20 Angina pektoris
I20.0 Unstable angina
I20.1 Angina pectoris, gösterilmiş spazm ile
I20.8 Angina pektoris’in diğer formları
I20.9 Angina pectoris, tanımlanmamış
I21 Akut miyokard enfarktüsü
I21.0 Ön duvar akut transmural miyokard enfarktüsü
I21.1 Alt duvar akut transmural miyokard enfarktüsü
I21.2 Akut transmural miyokard enfarktüsü diğer yerlerin
I21.3 Akut transmural miyokard enfarktüsü tanımlanmamış yerlerin
I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü
I21.9 Akut miyokardiyal enfarktüs, tanımlanmamış
I22 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü
I22.0 Tekrarlayan (subsquent) ön duvar miyokard enfarktüsü
I22.1 Tekrarlayan (subsquent) alt duvar miyokard enfarktüsü
I22.8 Tekrarlayan(subsquent) miyokard enfarktüsü sonuçları diğer yerlerin
I22.9 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış yerlerin
I23 Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar
I23.0 Hemoperikardiyum, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.1 Atrial septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.2 Ventriküler septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.3 Kalp duvar yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu,
I23.4 Chorda tendinea yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.5 Papiller kas yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu
I23.6 Atrium, aurikular appendiks ve ventriküllerin trombüsü, akut miyokardiyal
I23.8 Akut miyokardiyal enfarktüs sonrası gelişen diğer komplikasyonlar
I24 Akut iskemik kalp hastalıkları diğer
I24.0 Koroner trombüs, miyokardiyal enfarktüs sonucu olmayan
I24.1 Dressler sendromu
I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları
I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I25 Kronik iskemik kalp hastalığı
I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık
I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı
I25.2 Eski miyokard enfarktüsü
I25.3 Kalp anevrizması
I25.4 Koroner arter anevrizması
I25.5 İskemik kardiyopati
I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi
I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları
I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış
I26 Pulmoner embolizm
I26.0 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale ile birlikte
I26.9 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale olmaksızın
I27 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer
I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon
I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı
I27.8 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış
I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış
I28 Pulmoner damarların diğer hastalıkları
I28.0 Pulmoner damarların arteriovenöz fistülü
I28.1 Pulmoner arter anevrizması
I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları
I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış
I30 Akut perikardit
I30.0 Akut idiopatik perikardit, nonspesifik
I30.1 Enfektif perikardit
I30.8 Akut perikardit, diğer formları
I30.9 Akut perikardit, tanımlanmamış
I31 Perikardın diğer hastalıkları
I31.0 Kronik adezif perikardit
I31.1 Kronik konstriktif perikardit
I31.2 Hemoperikardium, başka yerde sınıflanmamış
I31.3 Perikardial effüzyon (enflamatuvar olmayan)
I31.8 Perikardiumun diğer tanımlanmış hastalıkları
I31.9 Perikard hastalığı, tanımlanmamış
I32* Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I32.0* Perikardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I32.1* Perikardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I32.8* Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I33 Akut ve subakut endokardit
I33.0 Akut ve subakut enfektif endokardit
I33.9 Akut endokardit, tanımlanmamış
I34 Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I34.0 Mitral kapak yetmezliği
I34.1 Mitral kapak prolapsusu
I34.2 Romatizmal olmayan mitral kapak stenozu
I34.8 Romatizmal olmayan mitral kapak bozuklukları, diğer
I34.9 Romatizmal olmayan mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I35 Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I35.0 Aortik kapak stenozu
I35.1 Aortik kapak yetmezliği
I35.2 Aortik kapak stenozu, yetmezlikle birlikte
I35.8 Aortik kapak diğer bozuklukları
I35.9 Aortik kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I36 Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan
I36.0 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu
I36.1 Romatizmal olmayan triküspid kapak yetmezliği
I36.2 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu, yetmezlikle birlikte
I36.8 Romatizmal olmayan triküspid kapak diğer bozuklukları
I36.9 Romatizmal olmayan triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I37 Pulmoner kapak bozuklukları
I37.0 Pulmoner kapak stenozu
I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği
I37.2 Pulmoner kapak stenozu, yetmezlikle
I37.8 Pulmoner kapak diğer bozuklukları
I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış
I38 Endokardit, kapak tanımlanmamış
I39* Endokardit ve kalp kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.0* Mitral kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.1* Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.2* Triküspid kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.3* Pulmoner kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.4* Birden fazla kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I39.8* Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I40 Akut miyokardit
I40.0 Enfektif miyokardit
I40.1 İzole miyokardit
I40.8 Akut miyokarditler, diğer
I40.9 Akut miyokardit, tanımlanmamış
I41* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I41.0* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I41.1* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
I41.2* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I41.8* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I42 Kardiyomiyopati
I42.0 Dilate kardiyomiyopati
I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
I42.2 Hipertrofik diğer kardiyomiyopatiler
I42.3 Endokardiyal (eozinofilik) hastalık
I42.4 Endokardiyal fibroelastozis
I42.5 Restrüktif diğer kardiyomiyopatiler
I42.6 Alkolik kardiyomiyopati
I42.7 Kardiyomiyopatiler, ilaçlar ve diğer dış etkenlere bağlı
I42.8 Kardiyomiyopatiler, diğer
I42.9 Kardiyomiyopati, tanımlanmamış
I43* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I43.0* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I43.1* Kardiyomiyopati, metabolik hastalıklarda
I43.2* Kardiyomiyopati, nütrisyonel hastalıklarda
I43.8* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I44 Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu
I44.0 Atriyoventriküler blok, birinci derece
I44.1 Atriyoventriküler blok, ikinci derece
I44.2 Atriyoventriküler blok, komplet
I44.3 Atriyoventriküler bloklar, diğer ve tanımlanmamış
I44.4 Sol anterior fasiküler blok
I44.5 Sol posterior fasiküler blok
I44.6 Fasiküler blok, diğer ve tanımlanmamış
I44.7 Sol-dal bloğu, tanımlanmamış
I45 İleti bozuklukları diğer
I45.0 Sağ fasiküler blok
I45.1 Sağ-dal bloğu diğer ve tanımlanmamış
I45.2 Bifasiküler blok
I45.3 Trifasiküler blok
I45.4 İntraventriküler blok, nonspesifik
I45.5 Kalp blokları diğer, tanımlanmış
I45.6 Ön-uyarılma sendromu
I45.8 İleti bozuklukları diğer, tanımlanmış
I45.9 İleti bozuklukları, tanımlanmamış
I46 Kardiyak arrest
I46.0 Kardiyak arrest, başarılı resüssitasyonun yapıldığı
I46.1 Ani kardiyak ölüm
I46.9 Kardiyak arrest, tanımlanmamış
I47 Paroksismal taşikardi
I47.0 Re-entran ventriküler aritmi
I47.1 Supraventriküler taşikardi
I47.2 Ventriküler taşikardi
I47.9 Paroksismal taşikardi, tanımlanmamış
I48 Atrial fibrilasyon ve flutter
I49 Kardiyak aritmiler, diğer
I49.0 Ventriküler fibrilasyon ve flutter
I49.1 Atrial prematür depolarizasyon
I49.2 Junctional prematür depolarizasyon
I49.3 Ventriküler prematür depolarizasyon
I49.4 Prematür depolarizasyon, diğer ve tanımlanmamış
I49.5 Hasta sinüs sendromu
I49.8 Kardiyak aritmiler diğer, tanımlanmış
I49.9 Kardiyak aritmi, tanımlanmamış
I50 Kalp yetmezliği
I50.0 Konjestif kalp yetmezliği
I50.1 Sol ventrikül yetmezliği
I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış
I51 Kalp hastalıklarının komplikasyonları ve sınırları belirsiz tanımları
I51.0 Kardiak septal defekt, kazanılmış
I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflanmamış
I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflanmamış
I51.3 İntrakardiyak trombozis, başka yerde sınıflanmamış
I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış
I51.5 Miyokardiyal dejenerasyon
I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış
I51.7 Kardiyomegali
I51.8 Kalp hastalıkları, diğer sınırları belirsiz
I51.9 Kalp hastalığı, tanımlanmamış
I52* Kalp diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I52.0* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
I52.1* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I52.8* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I60 Subaraknoid hemoraji
I60.0 Subaraknoid hemoraji, karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan
I60.1 Subaraknoid hemoraji, orta serebral arterden kaynaklanan
I60.2 Subaraknoid hemoraji, ön kominikan arterden kaynaklanan
I60.3 Subaraknoid hemoraji, arka kominikan arterden kaynaklanan
I60.4 Subaraknoid hemoraji, baziler arterden kaynaklanan
I60.5 Subaraknoid hemoraji, vertebral arterden kaynaklanan
I60.6 Subaraknoid hemoraji, diğer kafa içi arterlerden kaynaklanan
I60.7 Subaraknoid hemorajiler, kafa içi arterlerden kaynaklanan, tanımlanmamış
I60.8 Subaraknoid diğer hemorajiler
I60.9 Subaraknoid hemoraji, tanımlanmamış
I61 İntraserebral hemoraji
I61.0 Hemisferde intraserebral hemoraji, subkortikal
I61.1 Hemisferde intraserebral hemoraji, kortikal
I61.2 Hemisferde intraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I61.3 İntraserebral hemoraji, beyin sapında
I61.4 İntraserebral hemoraji, serebellumda
I61.5 İntraserebral hemoraji, intraventriküler
I61.6 İntraserebral hemoraji, birden fazla lokalizasyonlu
I61.8 İntraserebral diğer hemorajiler
I61.9 İntraserebral hemoraji, tanımlanmamış
I62 Kafa içi travmatik olmayan diğer hemoraji
I62.0 Subdural hemoraji (akut) (travmatik olmayan)
I62.1 Ekstradural hemoraji travmatik olmayan
I62.9 İntrakranial hemoraji (travmatik olmayan), tanımlanmamış
I63 Serebral enfarktüs
I63.0 Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna bağlı
I63.1 Serebral enfarktüs, preserebral arter embolizmine bağlı
I63.2 Serebral enfarktüs, preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı
I63.3 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin trombozuna bağlı
I63.4 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin embolizmine bağlı
I63.5 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon ve stenoza bağlı
I63.6 Serebral enfarktüs, serebral venlerin piyojenik olmayan trombozuna bağlı
I63.8 Serebral diğer enfarktüsler
I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
I64 İnme, hemoraji veya enfarktüs olara
k tanımlanmamış
I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle
I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu
I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu
I65.3 Birden fazla ve bilateral preserebral arterin oklüzyon ve stenozu
I65.8 Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I65.9 Preserebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I66 Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan
I66.0 Medial serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu
I66.4 Birden fazla ve bilateral serebral arterin oklüzyon ve stenozu
I66.8 Serebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu
I66.9 Serebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış
I67 Serebrovasküler hastalıklar, diğer
I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış
I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış
I67.2 Serebral ateroskleroz
I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati
I67.4 Hipertansif ensefalopati
I67.5 Moyamoya hastalığı
I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu
I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış
I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış
I68* Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.0* Serebral amiloid anjiyopati (E85.- †)
I68.1* Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I68.2* Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I68.8* Serebrovasküler bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I69 Serebrovasküler hastalık sekeli
I69.0 Subaraknoid hemoraji sekeli
I69.1 İntraserebral hemoraji sekeli
I69.2 Kafa içi hemoraji sekelleri diğer, travmatik olmayan
I69.3 Serebral enfarktüs sekeli
I69.4 İnme sekeli, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış
I69.8 Serebrovasküler hastalıkların sekelleri diğer ve tanımlanmamış
I70 Ateroskleroz
I70.0 Aorta aterosklerozu
I70.1 Renal arter aterosklerozu
I70.2 Ekstremite arterlerinin aterosklerozu
I70.8 Arterlerin diğer aterosklerozu
I70.9 Yaygın ve tanımlanmamış ateroskleroz
I71 Aort anevrizma ve diseksiyonu
I71.0 Aorta diseksiyonu [herhangi bir kısmının]
I71.1 Torasik aorta anevrizması, rüptüre
I71.2 Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.3 Abdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.4 Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.5 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptüre
I71.6 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın
I71.8 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptüre
I71.9 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızın
I72 Anevrizmalar, diğer
I72.0 Karotid arter anevrizması
I72.1 Üst ekstremite arter anevrizması
I72.2 Renal arter anevrizması
I72.3 İliak arter anevrizması
I72.4 Alt ekstremite arter anevrizması
I72.8 Arterlerin anevrizması diğer, tanımlanmış
I72.9 Tanımlanmamış yerlerin anevrizması
I73 Periferik vasküler hastalıklar diğer
I73.0 Raynaud sendromu
I73.1 Tromboanjitis obliterans [Buerger]
I73.8 Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış
I73.9 Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış
I74 Arteriyel embolizm ve tromboz
I74.0 Abdominal aorta embolizm ve trombozu
I74.1 Aortanın diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolizm ve trombozu
I74.2 Üst ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.3 Alt ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu
I74.4 Ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I74.5 İliak arterin embolizm ve trombozu
I74.8 Arterlerin embolizm ve diğer trombozu
I74.9 Arterlerin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış
I77 Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları
I77.0 Arteriovenöz fistül, kazanılmış
I77.1 Arter striktürü
I77.2 Arter rüptürü
I77.3 Arteriyel fibromusküler displazi
I77.4 Çöliak arter kompresyonu sendromu
I77.5 Arter nekrozu
I77.6 Arteritis, tanımlanmamış
I77.8 Arterler ve arteriollerin diğer tanımlanmış bozuklukları
I77.9 Arterler ve arteriollerin bozuklukları, tanımlanmamış
I78 Kapiller damarların hastalıkları
I78.0 Herediter hemorajik telenjiektazi
I78.1 Nevüs, neoplastik olmayan
I78.8 Kapiller damarların diğer hastalıkları
I78.9 Kapiller damarların hastalığı, tanımlanmamış
I79* Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde
I79.0* Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.1* Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.2* Periferal anjiopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I79.8* Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde
I80 Flebit ve tromboflebit
I80.0 Alt ekstremite yüzeyel damarlarının flebit ve tromboflebiti
I80.1 Femoral ven flebit ve tromboflebiti
I80.2 Alt ekstremite diğer derin damarlarının flebit ve tromboflebiti
I80.3 Alt ekstemite flebit ve tromboflebiti, tanımlanmamış
I80.8 Flebit ve tromboflebit, diğer yerlerin
I80.9 Flebit ve tromboflebit, tanımlanmamış yerlerin
I81 Portal ven trombozu
I82 Venöz emboli ve tromboz diğer
I82.0 Budd-Chiari sendromu
I82.1 Tromboflebitis migrans
I82.2 Vena kava embolisi ve trombozu
I82.3 Renal venin embolisi ve trombozu
I82.8 Emboli ve tromboz, diğer tanımlanmış venlerin
I82.9 Emboli ve tromboz, tanımlanmamış venlerin
I83 Alt ekstremitenin variköz venleri
I83.0 Alt ekstremitenin variköz venleri, ülserli
I83.1 Alt ekstremitenin variköz venleri, enflamasyonla birlikte
I83.2 Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleri
I83.9 Ülser veya enflamasyon olmadan alt ekstremitenin variköz venleri
I84 Hemoroidler I84.0 İnternal tromboze hemoroidler
I84.1 İnternal hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte
I84.2 Komplikasyonsuz internal hemoroidler
I84.3 Eksternal tromboze hemoroidler
I84.4 Eksternal hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte
I84.5 Eksternal hemoroidler, komplikasyonsuz
I84.6 Rezidüel hemoroidal deri torbacıkları
I84.7 Tromboze hemoroidler, tanımlanmamış
I84.8 Hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte, tanımlanmamış
I84.9 Hemoroidler, tanımlanmamış komplikasyonsuz
I85 Özofagus varisleri
I85.0 Özefagus varisleri, kanamalı
I85.9 Özefagus varisleri, kanamasız
I86 Variköz venler, diğer yerlerin
I86.0 Sublingual varisler
I86.1 Varikosel
I86.2 Pelvik varisler
I86.3 Vulval varisler
I86.4 Gastrik varisler
I86.8 Varikoz venleri, diğer tanımlanmış yerlerin
I87 Venlerin diğer bozuklukları
I87.0 Postflebitik sendrom
I87.1 Venlerin kompresyonu
I87.2 Venöz yetersizlik (kronik) (periferik)
I87.8 Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları
I87.9 Ven bozuklukları, tanımlanmamış
I88 Lenfadenit, nonspesifik
I88.0 Mezenterik lenfadenit , nonspesifik
I88.1 Kronik lenfadenit, mezenterik hariç
I88.8 Lenfadenitler diğer, nonspesifik
I88.9 Lenfadenit, nonspesifik, tanımlanmamış
I89 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan
I89.0 Lenfödem, başka yerde sınıflanmamış
I89.1 Lenfanjit
I89.8 Lenfatik damarları ve lenf nodlarının diğer tanımlanmış enfektif olmayan bozuklukları
I89.9 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının enfektif olmayan bozuklukları, tanımlanmamış
I95 Hipotansiyon
I95.0 İdiopatik hipotansiyon
I95.1 Ortostatik hipotansiyon
I95.2 Hipotansiyon, ilaçlara bağlı
I95.8 Hipotansiyonlar, diğer
I95.9 Hipotansiyon, tanımlanmamış
I97 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
I97.0 Postkardiyotomi sendromu
I97.1 Kardiak cerrahi sonrası diğer fonksiyonel bozukluklar
I97.2 Postmastektomi lenfödem sendromu
I97.8 Dolaşım sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
I97.9 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
I98* Dolaşım sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
I98.0* Kardiyovasküler sifiliz
I98.1* Kardiyovasküler bozukluklar,başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
I99 Dolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
[tab:J]
J00 Akut nazofarenjit [nezle]
J01 Akut sinüzit
J01.0 Akut maksiller sinüzit
J01.1 Akut frontal sinüzit
J01.2 Akut etmoidal sinüzit
J01.3 Akut sfenoidal sinüzit
J01.4 Akut pansinüzit
J01.8 Akut sinüzitler, diğer
J01.9 Akut sinüzit, tanımlanmamış
J02 Akut farenjit
J02.0 Streptokokkal farenjit
J02.8 Akut farinjit, diğer tanımlanmış organizmalara bağlı
J02.9 Akut farenjit, tanımlanmamış
J03 Akut tonsillit
J03.0 Streptokokkal tonsillit
J03.8 Akut tonsillit, diğer tanımlanmış organizmalara bağlı
J03.9 Akut tonsillit, tanımlanmamış
J04 Akut larenjit ve trakeit
J04.0 Akut larenjit
J04.1 Akut trakeit
J04.2 Akut laringotrakeit
J05 Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit
J05.0 Akut obstrüktif larenjit [croup]
J05.1 Akut epiglottit
J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin
J06.0 Akut laringofarenjit
J06.8 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer birden fazla yerlerin
J06.9 Akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış
J10 İnfluenza, belirlenmiş influenza virüsüne bağlı
J10.0 İnfluenza, pnömoni ile birlikte influenza virüsü belirlenmiş
J10.1 İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş
J10.8 İnluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş
J11 İnfluenza, virüs belirlenmemiş
J11.0 İnfluenza; pnömoni ile, virüs belirlenmemiş
J11.1 İnfluenza; diğer solunum yolu bulguları ile, virüs belirlenmemiş
J11.8 İnfluenza; diğer manifestasyonlarla, virüsü belirlenmemiş
J12 Viral pnömoni, başka yerde sınıflanmamış
J12.0 Adenoviral pnömoni
J12.1 Solunum yolu sinsityal virüs pnömonisi
J12.2 Parainfluenza virüs pnömonisi
J12.8 Viral pnömoni, diğer
J12.9 Viral pnömoni, tanımlanmamış
J13 Pnömoni, Streptococcus pneumoniae’ye bağlı
J14 Pnömoni, Haemophilus influenza’ya bağlı
J15 Bakteriyel pnömoniler, başka yerde sınıflanmamış
J15.0 Pnömoni, Klebsiella pneumoniae’ye bağlı
J15.1 Pnömoni, Pseudomonas’a bağlı
J15.2 Pnömoni, stafilokoklara bağlı
J15.3 Pnömoni, streptokokkus grup B’ye bağlı
J15.4 Pnömoni, diğer streptokoklara bağlı
J15.5 Pnömoni, Escherichia coli’ye bağlı
J15.6 Pnömoni, diğer aerobik gram-negatif bakterilere bağlı
J15.7 Pnömoni, Mycoplasma pneumoniae’ye bağlı
J15.8 Bakteriyel pnömoni, diğer
J15.9 Bakteriyel pnömoni, tanımlanmamış
J16 Pnömoni, diğer enfeksiyöz organizmalara bağlı, başka yerde sınıflanmamış
J16.0 Klamidyal pnömoni
J16.8 Pnömoni, diğer tanımlanmış enfeksiyöz organizmalara bağlı
J17* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J17.0* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
J17.1* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda
J17.2* Pnömoni, mikozlarda
J17.3* Pnömoni, parazitik hastalıklarda
J17.8* Pnömoni, diğer başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J18 Pnömoni, tanımlanmamış organizmalar
J18.0 Bronkopnömoni, tanımlanmamış
J18.1 Lober pnömoni, tanımlanmamış
J18.2 Hipostatik pnömoni, tanımlanmamış
J18.8 Pnömoni, diğer tanımlanmamış organizmalar
J18.9 Pnömoni, tanımlanmamış
J20 Akut bronşit
J20.0 Akut bronşit, Mycoplasma pneumoniae’ya bağlı
J20.1 Akut bronşit, Haemophilus influenzae’ya bağlı
J20.2 Akut bronşit, streptokoklara bağlı
J20.3 Akut bronşit, koksakievirüslara bağlı
J20.4 Akut bronşit, parainfluenza virüsa bağlı
J20.5 Akut bronşit, solunum sinsityal virüsa bağlı
J20.6 Akut bronşit, rinovirüsa bağlı
J20.7 Akut bronşit, ekovirüsa bağlı
J20.8 Akut bronşit, tanımlanmamış organizmalara bağlı
J20.9 Akut bronşit, tanımlanmamış
J21 Akut bronşiolit
J21.0 Akut bronşiolit, solunum sinsityel virüsüna bağlı
J21.8 Akut bronşiolit, diğer tanımlanmış organizmalardan bağlı
J21.9 Akut bronşiolit, tanımlanmamış
J22 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış
J30 Vazomotor ve allerjik rinit
J30.0 Vazomotor rinit
J30.1 Allerjik rinit, polene bağlı
J30.2 Mevsimsel allerjik rinit, diğer
J30.3 Allerjik rinit, diğer
J30.4 Allerjik rinit, tanımlanmamış
J31 Kronik rinit, nazofarenjit ve farenjit
J31.0 Kronik rinit
J31.1 Kronik nazofarenjit
J31.2 Kronik farenjit
J32 Kronik sinüzit
J32.0 Kronik maksiller sinüzit
J32.1 Kronik frontal sinüzit
J32.2 Kronik etmoidal sinüzit
J32.3 Kronik sfenoidal sinüzit
J32.4 Kronik pansinüzit
J32.8 Kronik sinüzit, diğer
J32.9 Kronik sinüzit, tanımlanmamış
J33 Nazal polip
J33.0 Burun boşluğunda polip
J33.1 Polipoid sinüs dejenerasyonu
J33.8 Sinüs polibi, diğer
J33.9 Nazal polip, tanımlanmamış
J34 Burun ve nazal sinüslerin diğer bozuklukları
J34.0 Burnun abse, furonkül ve karbonkülü
J34.1 Nazal sinüs kist ve mukoseli
J34.2 Nazal septum deviasyonu
J34.3 Konka hipertrofisi
J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları
J35 Tonsiller ve adenoidlerin kronik hastalıkları
J35.0 Kronik tonsillit
J35.1 Tonsil hipertrofisi
J35.2 Adenoidlerin hipertrofisi
J35.3 Tonsillerin hipertrofisi, adenoidlerin hipertrofisi ile birlikte
J35.8 Tonsiller ve adenoidlerin diğer kronik hastalıkları
J35.9 Tonsiller ve adenoidlerin kronik hastalığı, tanımlanmamış
J36 Peritonsiller apse
J37 Kronik larinjit ve laringotrakeit

Kronik larenjit
J37.1 Kronik laringotrakeit
J38 Vokal kordlar ve larinks hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J38.0 Vokal kordlar ve larinks paralizisi
J38.1 Vokal kord ve larinks polipi
J38.2 Vokal kord nodülleri
J38.3 Vokal kord hastalıkları, diğer
J38.4 Larinks ödemi
J38.5 Laringeal spazm
J38.6 Larinks stenozu
J38.7 Larinksin diğer hastalıkları
J39 Üst solunum yolu diğer hastalıkları
J39.0 Retrofaringeal ve parafaringeal apse
J39.1 Farinksin apsesi, diğer
J39.2 Farinksin hastalıkları, diğer
J39.3 Üst solunum yolunun hipersensitivite reaksiyonu, tanımlanmamış yerde
J39.8 Üst solunum yolunun diğer tanımlanmamış hastalıkları
J39.9 Üst solunum yolunun hastalığı, tanımlanmamış
J40 Bronşit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış
J41 Kronik bronşit, basit ve mukopürülan
J41.0 Basit kronik bronşit
J41.1 Mukopürülan kronik bronşit
J41.8 Karma basit ve mukopürülan kronik bronşit
J42 Kronik bronşit, tanımlanmamış
J43 Amfizem
J43.0 MacLeod sendromu
J43.1 Panlobüler amfizem
J43.2 Sentrilobüler amfizem
J43.8 Amfizem, diğer
J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
J44 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer
J44.0 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alt solunum yolu enfeksiyon ile
J44.1 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alevlenmelerle, tanımlanmamış
J44.8 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer, tanımlanmamış
J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
J45 Astım
J45.0 Astım, allerjik
J45.1 Astım, İntrensek (allerjik olmayan)
J45.8 Astım, karma
J45.9 Astım, tanımlanmamış
J46 Status astmatikus
J47 Bronşiektazi
J60 Kömür işçisi pnömokonyozu
J61 Pnömokonyoz, asbest ve diğer mineral liflerine bağlı
J62 Pnömokonyoz, silisyum içeren tozlara bağlı
J62.0 Pnömokonyoz, pudraya bağlı (Talkozis)
J62.8 Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı
J63 Pnömokonyoz, diğer inorganik tozlara bağlı
J63.0 Akciğerin Alüminozu
J63.1 Akciğerin Boksit fibrozu
J63.2 Akciğer Berilliyozu
J63.3 Akciğerin Grafit fibrozu
J63.4 Akciğerin Siderozu
J63.5 Akciğerin Stannozu
J63.8 Pnömokonyoz, tanımlanmış diğer inorganik tozlara bağlı
J64 Pnömokonyoz, tanımlanmış
J65 Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte
J66 Havayolu hastalığı, tanımlanmış organik tozlara bağlı
J66.0 Bissinoz
J66.1 Flax-dresser hastalığı
J66.2 Kannabinoz
J66.8 Havayolu hastalığı, diğer tanımlanmış organik tozlara bağlı
J67 Hipersensitivite pnömoniti, organik tozlara bağlı
J67.0 Çiftçi akciğeri
J67.1 Bagassozis
J67.2 Kuşçu hastalığı
J67.4 Bira işçisi akciğeri
J67.5 Mantar-işçisi akciğeri
J67.6 Akçaağaç-kabuk soyucusu akciğeri
J67.7 Klima ve nemlendirici akciğeri
J67.8 Hipersensitivite pnömoniti, diğer organik tozlara bağlı
J67.9 Hipersensitivitik pnömonit, tanımlanmamış organik tozlara bağlı
J68 Solunum hastalıkları, solunan kimyasal madde, gaz,duman
J68.0 Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.1 Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.2 Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve
J68.3 Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz,
J68.4 Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.8 Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J68.9 Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı
J69 Pnömonit katı ve sıvılara bağlı
J69.0 Pnömonit, gıda ve kusmuğa bağlı
J
69.1 Pnömonit, yağ ve esanslara bağlı
J69.8 Pnömonit, diğer katı ve sıvılara bağlı
J70 Diğer etkenlere bağlı solunum durumları
J70.0 Akut pulmoner belirtiler, radyasyona bağlı
J70.1 Kronik ve diğer pulmoner belirtiler, radyasyona bağlı
J70.2 İntersitisyel akciğer bozuklukları, akut ilaca bağlı
J70.3 İntersitisyel akciğer bozuklukları, kronik ilaca bağlı
J70.4 İntersitisyel akciğer bozukluğu, ilaca bağlı tanımlanmamış
J70.8 Diğer tanımlanmış dış etkenlere bağlı solunum durumları
J70.9 Tanımlanmamış dış etkenlere bağlı solunum durumları
J80 Yetişkin solunum distres sendromu (ARDS)
J81 Akciğer ödemi
J82 Pulmoner eozinofili, başka yerde sınıflanmamış
J84 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer
J84.0 Alveolar ve paryetoalveolar durumlar
J84.1 İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli
J84.8 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış
J84.9 İntersitisyel pulmoner hastalık, tanımlanmamış J85 Akciğer ve mediasten apsesi
J85.0 Akciğerin gangren ve nekrozu
J85.1 Akciğer apsesi, pnömonili
J85.2 Akciğer apsesi, pnömonisiz
J85.3 Mediasten apsesi
J86 Piyotoraks
J86.0 Piyotoraks, fistüllü
J86.9 Piyotoraks, fistülsüz
J90 Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış
J91* Plevral efüzyon, başka yerde sınıflanmış durumlarda
J92 Plevral plak
J92.0 Plevral plak, asbestoz ile birlikte
J92.9 Plevral plak, asbestoz olmadan
J93 Pnömotoraks
J93.0 Spontan pnömotoraks, basınçlı
J93.1 Spontan pnömotoraks, diğer
J93.8 Pnömotoraks, diğer
J93.9 Pnömotoraks, tanımlanmamış
J94 Plevral diğer durumlar
J94.0 Şilöz efüzyon
J94.1 Fibrotoraks
J94.2 Hemotoraks
J94.8 Plevral durumlar diğer, tanımlanmış
J94.9 Plevral durum, tanımlanmamış
J95 Solunum sistemi girişimleri sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
J95.0 Trakeostominin fonksiyon bozukluğu
J95.1 Akut pulmoner yetmezlik, göğüs cerrahisi sonrası
J95.2 Akut pulmoner yetmezlik, torasik olmayan cerrahi sonrası
J95.3 Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası
J95.4 Mendelson sendromu
J95.5 Subglottik stenoz, girişim sonrası
J95.8 Girişim sonrası solunum bozuklukları, diğer
J95.9 Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış
J96 Solunum yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış
J96.0 Akut solunum yetmezliği
J96.1 Kronik solunum yetmezliği
J96.9 Solunum yetmezliği, tanımlanmamış
J98 Diğer solunum bozuklukları
J98.0 Bronş hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J98.1 Pulmoner kollaps
J98.2 İntersitisyel amfizem
J98.3 Kompensatuvar amfizem
J98.4 Akciğerin diğer hastalıkları
J98.5 Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış
J98.6 Diyafragma bozuklukları
J98.8 Solunum bozuklukları diğer, tanımlanmış
J98.9 Solunum bozuklukları, tanımlanmamış
J99* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
J99.0* Romatoid akciğer hastalığı (M05.1†)
J99.1* Solunum bozuklukları, diğer yaygın bağ dokusu bozukluklarında
J99.8* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
[tab:K]
K00 Diş çıkması ve gelişimi bozuklukları
K00.0 Anodonti
K00.1 Fazla sayıda dişler
K00.2 Dişlerin büyüklük ve şekil anomalileri
K00.3 Diş renklenmeleri
K00.4 Diş oluşum bozuklukları
K00.5 Dişlerin yapısında herediter bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış
K00.6 Diş çıkmasındaki bozukluklar
K00.7 Teething sendromu
K00.8 Diş gelişiminin diğer bozuklukları
K00.9 Diş gelişim bozukluğu, tanımlanmamış
K01 Gömülü ve sıkışık dişler
K01.0 Gömülü diş
K01.1 Sıkışık diş
K02 Diş çürükleri
K02.0 Mine çürüğü
K02.1 Dentin çürüğü
K02.2 Sement çürüğü
K02.3 Durmuş dental çürükler
K02.4 Odontoklazi
K02.8 Diş çürükleri, diğer
K02.9 Diş çürüğü, tanımlanmamış
K03 Diş sert dokusunun diğer hastalıkları
K03.0 Dişin atrizyonu
K03.1 Diş abrazyonu
K03.2 Diş erozyonu
K03.3 Dişin patolojik rezorpsiyonu
K03.4 Hipersementozis
K03.5 Diş ankilozu
K03.6 Dişte birikimler [accretions]
K03.7 Dişin sert dokusunun diş çıktıktan sonrası renk değişikliği
K03.8 Dişin sert dokusunun diğer tanımlanmış hastalıkları
K03.9 Diş sert dokularının hastalığı, tanımlanmamış
K04 Pulpa ve periapikal dokuların hastalığı
K04.0 Pulpit
K04.1 Pulpa nekrozu
K04.2 Pulpa dejenerasyonu
K04.3 Pulpada anormal sert doku oluşumu
K04.4 Pulpal kaynaklı akut apikal periodontit
K04.5 Kronik apikal periodontit
K04.6 Periapikal apse, sinüs oluşumuyla birlikte
K04.7 Periapikal apse, sinüs oluşumu olmadan
K04.8 Radiküler kist
K04.9 Pulpa ve periapikal dokuların diğer ve tanımlanmamış hastalıkları
K05 Gingivit ve periodontal hastalıklar
K05.0 Akut gingivit
K05.1 Kronik gingivit
K05.2 Akut periodontit
K05.3 Kronik periodontit
K05.4 Periodontoz
K05.5 Periodontal hastalıklar, diğer
K05.6 Periodontal hastalık, tanımlanmamış
K06 Gingiva ve edentüloz alveoler kenar diğer bozuklukları
K06.0 Gingival gerileme
K06.1 Gingival büyüme
K06.2 Gingival ve edentülöz alveolar ridge lezyonları, travma ile beraber
K06.8 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge diğer tanımlanmış bozuklukları
K06.9 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge bozukluğu, tanımlanmamış
K07 Dentofasyal anomaliler [malokluzyon dahil]
K07.0 Çene büyüklüğünün ana anomalileri
K07.1 Çene-kafa kaidesi anomalileri
K07.2 Diş arkı anomalileri
K07.3 Diş pozisyon anomalileri
K07.4 Maloklüzyon, tanımlanmamış
K07.5 Dentofasiyal fonksiyonal anomaliler
K07.6 Temporomandibüler eklem bozuklukları
K07.8 Dentofasiyal anomaliler, diğer
K07.9 Dentofasiyal anomali, tanımlanmamış
K08 Dişler ve destekleyici yapıların diğer hastalıkları
K08.0 Dişlerin eksfoliasyonu; sistemik sebeplerden dolayı
K08.1 Diş kaybı; kaza, çekim veya lokal periodontal hastalıktan dolayı
K08.2 Edentülöz alveoler kenar atrofisi
K08.3 Gömülü diş kökü
K08.8 Dişler ve destekleyici yapıların diğer tanımlanmış bozuklukları
K08.9 Dişler ve destekleyici yapıların bozukluğu, tanımlanmamış
K09 Oral bölge kistleri, başka yerde sınıflanmamış
K09.0 Gelişimsel odontojenik kistler
K09.1 Oral bölge gelişimsel (nonodontojenik) kistleri
K09.2 Çene kistleri, diğer
K09.8 Oral bölge diğer kistleri, başka yerde sınıflanmamış
K09.9 Oral bölge kisti, tanımlanmamış
K10 Çenenin diğer hastalıkları
K10.0 Çenenin gelişimsel bozuklukları
K10.1 Dev hücreli granülom, merkezi
K10.2 Çenenin enflamatuvar durumları
K10.3 Çene alveoliti
K10.8 Çenenin diğer tanımlanmış hastalıkları
K10.9 Çene hastalığı, tanımlanmamış
K11 Tükrük bezleri hastalıkları
K11.0 Tükrük bezi atrofisi
K11.1 Tükrük bezi hipertrofisi
K11.2 Sialoadenit
K11.3 Tükrük bezi apsesi
K11.4 Tükrük bezi fistülü
K11.5 Sialolitiazis
K11.6 Tükrük bezi mukoseli
K11.7 Tükrük salgısı bozuklukları
K11.8 Tükrük bezleri diğer hastalıkları
K11.9 Tükrük bezi hastalığı, tanımlanmamış
K12 Stomatit ve ilgili lezyonlar
K12.0 Tekrarlayan oral aftlar
K12.1 Stomatit, diğer formları
K12.2 Ağız selülit ve apsesi
K13 Dudak ve oral mukozanın diğer hastalıkları
K13.0 Dudak hastalıkları
K13.1 Yanak ve dudak ısırma
K13.2 Dili dahil ağız epitelinin lökoplaki ve diğer bozuklukları
K13.3 Tüylü lökoplaki
K13.4 Oral mukozanın granüloma ve granüloma-benzeri lezyonları
K13.5 Oral submuköz fibrozis
K13.6 Oral mukozanın irritatif hiperplazisi
K13.7 Oral mukozanın diğer ve tanımlanmış lezyonları
K14 Dil hastalıkları
K14.0 Glossit
K14.1 Jeografik dil
K14.2 Median romboid glossit
K14.3 Dil papillalarının hipertrofisi
K14.4 Dil papillalarının atrofisi
K14.5 Plikalı dil
K14.6 Glossodini
K14.8 Dilin diğer hastalıkları
K14.9 Dil hastalığı, tanımlanmamış
K20 Özofajit
K21 Gastro-özofajial reflü hastalığı
K21.0 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajit ile
K21.9 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajitsiz
K22 Özofagusun diğer hastalıkları
K22.0 Kardia akalazisi
K22.1 Özofagus ülseri
K22.2 Özofagus tıkanıklığı
K22.3 Özofagus perforasyonu
K22.4 Özofagus diskinezisi
K22.5 Özofagus divertikülü, kazanılmış
K22.6 Gastro-özofajial laserasyon-hemoraji sendromu
K22.8 Özofagusun hastalıkları diğer, tanımlanmış
K22.9 Özofagusun hastalığı, tanımlanmamış
K23* Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K23.0* Tüberküloz Özofajiti (A18.8†)
K23.1* Megaözofagus, Chagas hastalığında (B57.3†)
K23.8* Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
K25 Mide ülseri
K25.0 Akut Mide ülseri, hemoraji mevcut
K25.1 Akut Mide ülseri, perforasyon mevcut
K25.2 Akut Mide ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut
K25.3 Akut Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K25.4 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji mevcut
K25.5 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, perforasyon mevcut
K25.6 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut
K25.7 Kronik Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K25.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26 Duodenum ülseri
K26.0 Akut Doudenum ülseri, hemoraji mevcut
K26.1 Akut Doudenum ülseri, perforasyon mevcut
K26.2 Akut Doudenum ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut
K26.3 Akut Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26.4 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji mevcut
K26.5 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, perforasyon mevcut
K26.6 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut
K26.7 Kronik Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K26.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok
K27 Peptik ülser, yeri tanımlanmamış
K27.0 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.1 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.2 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perferasyon mevcut
K27.3 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.4 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut
K27.5 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut
K27.6 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve
K27.7 Kronik peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok
K27.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya
K28 Gastrojejunal ülser
K28.0 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut
K28.1 Akut Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut
K28.2 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perferasyon mevcut
K28.3 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K28.4 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut
K28.5 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut
K28.6 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perforasyon mevcut
K28.7 Kronik Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K28.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok
K29 Gastrit ve duodenit
K29.0 Akut hemorajik gastrit
K29.1 Akut gastrit, diğer
K29.2 Alkolik gastrit
K29.3 Kronik yüzeyel gastrit
K29.4 Kronik atrofik gastrit
K29.5 Kronik gastrit, tanımlanmamış
K29.6 Gastritler, diğer
K29.7 Gastrit, tanımlanmamış
K29.8 Duodenit
K29.9 Gastroduodenit, tanımlanmamış
K30 Dispepsi
K31 Mide ve duodenum hastalıkları, diğer
K31.0 Akut mide dilatasyonu
K31.1 Yetişkin hipertrofik pilorik stenozu
K31.2 Mide saat camı striktürü ve stenozu
K31.3 Pilorospazm, başka yerde sınıflanmamış
K31.4 Gastrik divertikül
K31.5 Duodenum obstrüksiyonu
K31.6 Mide ve duodenum fistülü
K31.8 Mide ve duodenum diğer tanımlanmış hastalıkları
K31.9 Mide ve duodenum hastalığı, tanımlanmamış
K35 Akut apandisit
K35.0 Akut apandisit, yaygın peritonit ile
K35.1 Akut apandisit, peritoneal apse ile
K35.9 Akut apandisit, tanımlanmamış
K36 Apandisit, diğer
K37 Apandisit, tanımlanmamış
K38 Appendiksin diğer hastalıkları
K38.0 Appendiks hiperplazisi
K38.1 Apandiküler konkresyonlar
K38.2 Appendiks divertikülü
K38.3 Appendiks fistülü
K38.8 Appendiks diğer tanımlanmış hastalıkları
K38.9 Appendiksin hastalığı, tanımlanmamış
K40 İnguinal herni
K40.0 Bilateral inguinal herni; obstrüksiyonlu, gangrensiz
K40.1 Bilateral inguinal herni, gangrenli
K40.2 Bilateral inguinal herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K40.3 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, obstrüksiyonlu,gangrensiz
K40.4 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, gangrenli
K40.9 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, gangrensiz veya obstrüksiyonsuz
K41 Femoral herni
K41.0 Bilateral femoral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K41.1 Bilateral femoral herni, gangrenli
K41.2 Bilateral femoral herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K41.3 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, obstrüksiyonlu,gangrensiz
K41.4 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, gangrenli
K41.9 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz
K42 Umbilikal herni
K42.0 Umbilikal herni; obstrüksiyonlu, gangrensiz
K42.1 Umbilikal herni, gangrenli
K42.9 Umbilikal herni, obstrüksiyonsuz, gangrenli
K43 Ventral herni
K43.0 Ventral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K43.1 Ventral herni, gangrenli
K43.9 Ventral herni, obstrüksiyon ve gangrensiz
K44 Diyafragma hernisi
K44.0 Diyafragma hernisi, obstrüksiyonlu, gangrensiz
K44.1 Diyafragma hernisi, gangrenli
K44.9 Diyafragma hernisi, gangren ve obstrüksiyonsuz
K45 Abdominal diğer herniler
K45.0 Abdominal herniler diğer, tanımlanmış obstrüksiyonlu, gangrensiz
K45.1 Abdominal herni diğer, tanımlanmış gangrenli
K45.8 Abdominal herni diğer, tanımlanmış obstrüksiyon ve gangrensiz
K46 Abdominal herniler, tanımlanmamış
K46.0 Abdominal herni, tanımlanmamış obstrüksiyonlu, gangrensiz
K46.1 Abdominal herni, tanımlanmamış gangrenli
K46.9 Abdominal herni, obstrüksiyon ve gangrensiz tanımlanmamış
K50 Crohn hastalığı [regional enterit]
K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak
K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak
K50.8 Crohn hastalığı, diğer
K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
K51 Ülseratif kolit
K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
K51.4 Kolon psödopolipozisi
K51.5 Mukozal proktokolit
K51.8 Ülseratif kolit, diğer
K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış
K52 Enfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit
K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı
K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit
K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit
K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan
K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış
K55 Barsağın vasküler bozuklukları
K55.0 Barsağın akut vasküler bozuklukları
K55.1 Barsağın kronik vasküler bozuklukları
K55.2 Kolon anjiodisplazisi
K55.8 Barsağın vasküler bozuklukları, diğer
K55.9 Barsağın vasküler bozukluğu, tanımlanmamış
K56 Paralitik ileus ve barsak obstrüksiyon, hernisiz
K56.0 Paralitik ileus
K56.1 İntususepsiyon
K56.2 Volvulus
K56.3 Safra taşı ileusu
K56.4 Barsak tıkanıklıkları diğer
K56.5 Barsak adezyonları [bantlar], obstrüksiyonlu
K56.6 Barsak obstrüksiyonu, diğer ve tanımlanmamış
K56.7 İleus, tanımlanmamış
K57 Barsağın divertiküler hastalığı
K57.0 İnce barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.1 İnce barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse olmadan
K57.2 Kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.3 Kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse olmadan
K57.4 İnce barsak ve kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut
K57.5 İnce barsak ve kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse
K57.8 Barsak divertiküler hastalığı, tanımlanmamış kısım, perforasyon ve apse mevcut
K57.9 Barsak divertiküler hastalığı, tanımlanmamış kısım, perforasyon veya apse olmadan
K58 İrritabl barsak sendromu
K58.0 İrritabl barsak sendromu, diareli
K58.9 İrritabl barsak sendromu, diaresiz
K59 Fonksiyonel barsak bozuklukları, diğer
K59.0 Kabızlık
K59.1 Fonksiyonel diare
K59.2 Nörojenik barsak, başka yerde sınıflanmamış
K59.3 Megakolon, başka yerde sınıflanmamış
K59.4 Anal spazm
K59.8 Fonksiyonel barsak bozuklukları diğer, tanımlanmış
K59.9 Fonksiyonel barsak bozuklukları, tanımlanmamış
K60 Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü
K60.0 Anal fissür, akut
K60.1 Anal fissür, kronik
K60.2 Anal fissür tanımlanmamış
K60.3 Anal fistül
K60.4 Rektal fistül
K60.5 Anorektal fistül
K61 Anal ve rektal bölge apseleri
K61.0 Anal apse
K61.1 Rektal apse
K61.2 Anorektal apse
K61.3 İskiorektal apse
K61.4 İntrasfinkterik apse
K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları
K62.0 Anal polip
K62.1 Rektal polip
K62.2 Anal prolapsus
K62.3 Rektal prolapsus
K62.4 Anüs ve rektum stenozu
K62.5 Anüs ve rektum hemorajisi
K62.6 Anüs ve rektum ülseri
K62.7 Radyasyon proktiti
K62.8 Anüs ve rektumun diğer tanımlanmış hastalıkları
K62.9 Anüs ve rektum hastalığı, tanımlanmamış
K63 Barsağın diğer hastalıkları
K63.0 Barsak apsesi
K63.1 Barsak perforasyonu (travmatik olmayan)
K63.2 Barsak fistülü
K63.3 Barsak ülseri
K63.4 Enteroptoz
K63.5 Kolon polibi
K63.8 Barsağın diğer tanımlanmış hastalıkları
K63.9 Barsak hastalığı, tanımlanmamış
K65 Peritonit
K65.0 Akut peritonit
K65.8 Peritonitler, diğer
K65.9 Peritonit, tanımlanmamış
K66 Periton diğer bozuklukları
K66.0 Peritoneal adezyonlar
K66.1 Hemoperiton
K66.8 Peritonun diğer tanımlanmış bozuklukları
K66.9 Periton bozuklukları, tanımlanmamış
K67* Peritonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz hastalıkları
K67.0* Klamidya peritoniti (A74.8†)
K67.1* Gonokokkal peritonit (A54.8†)
K67.2* Sifilitik peritonit (A52.7†)
K67.3* Tüberküloz peritoniti (A18.3†)
K67.8* Peritonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K70 Alkolik karaciğer hastalığı
K70.0 Alkolik yağlı karaciğer
K70.1 Alkolik hepatit
K70.2 Karaciğerin alkolik fibrozis ve sklerozisi
K70.3 Karaciğer alkolik sirozu
K70.4 Alkolik karaciğer yetmezliği
K70.9 Alkolik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K71 Toksik karaciğer hastalığı
K71.0 Toksik karaciğer hastalığı, kolestaz ile
K71.1 Toksik karaciğer hastalığı, hepatik nekroz ile
K71.2 Toksik karaciğer hastalığı, akut hepatit ile
K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
K71.6 Toksik karaciğer hastalığı, hepatit ile, başka yerde sınıflanmamış
K71.7 Toksik karaciğer hastalığı, karaciğer fibroz ve sirozu ile
K71.8 Toksik karaciğer hastalığı, diğer karaciğer bozuklukları ile
K71.9 Toksik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K72 Karaciğer yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış
K72.0 Akut ve subakut karaciğer yetmezliği
K72.1 Karaciğer yetmezliği, kronik
K72.9 Karaciğer yetmezliği, tanımlanmamış
K73 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.1 Kronik lobüler hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K73.8 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış diğer
K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
K74 Karaciğer fibroz ve sirozu
K74.0 Hepatik fibroz
K74.1 Hepatik skleroz
K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile
K74.3 Primer biliyer siroz
K74.4 Sekonder biliyer siroz
K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu
K75 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları, diğer
K75.0 Karaciğer apsesi
K75.1 Portal ven flebiti
K75.2 Reaktif hepatit, spesifik olmayan
K75.3 Granülomatöz hepatit, başka yerde sınıflanmamış
K75.8 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları diğer, tanımlanmış
K75.9 Enflamatuvar karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K76 Karaciğerin diğer hastalıkları
K76.0 Yağlı karaciğer, başka yerde sınıflanmamış
K76.1 Karaciğerin kronik pasif konjesyonu
K76.2 Karaciğerin merkezi hemorajik nekrozu
K76.3 Karaciğer enfarktüsü
K76.4 Peliozis hepatis
K76.5 Hepatik veno-okluzif hastalık
K76.6 Portal hipertansiyon
K76.7 Hepatorenal sendrom
K76.8 Karaciğerin diğer tanımlanmış hastalıkları
K76.9 Karaciğer hastalığı, tanımlanmamış
K77* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K77.0* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
K77.8* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K80 Safra taşı
K80.0 Safra kesesi taşı, akut kolesistit ile
K80.1 Safra kesesi taşı, diğer kolesistit ile
K80.2 Safra kesesi taşı, kolesistit olmadan
K80.3 Safra yolu taşı, kolanjit ile
K80.4 Safra yolu taşı, kolesistit ile
K80.5 Safra yolu taşı, kolanjit veya kolesistit olmadan
K80.8 Kolelitiazis, diğer
K81 Kolesistit
K81.0 Akut kolesistit
K81.1 Kronik kolesistit
K81.8 Kolesistitler, diğer
K81.9 Kolesistit, tanımlanmamış
K82 Safra kesesinin diğer hastalıkları
K82.0 Safra kesesi obstrüksiyonu
K82.1 Safra kesesi hidropsu
K82.2 Safra kesesi perforasyonu
K82.3 Safra kesesi fistülü
K82.4 Safra kesesi kolesterolozisi
K82.8 Safra kesesinin diğer tanımlanmış hastalıkları
K82.9 Safra kesesi hastalığı, tanımlanmamış
K83 Safra yolunun diğer hastalıkları
K83.0 Kolanjit
K83.1 Safra yolu obstrüksiyonu
K83.2 Safra yolu perforasyonu
K83.3 Safra yolu fistülü
K83.4 Oddi sfinkter spazmı
K83.5 Bilier kist
K83.8 Safra yollarının diğer tanımlanmış hastalıkları
K83.9 Safra yolu hastalığı, tanımlanmamış
K85 Akut pankreatit
K86 Pankreasın diğer hastalıkları
K86.0 Kronik pankreatit, alkole bağlı
K86.1 Kronik pankreatitler, diğer
K86.2 Pankreas kisti
K86.3 Pankreas psödokisti
K86.8 Pankreasın diğer tanımlanmamış hastalıkları
K86.9 Pankreas hastalığı, tanımlanmamış
K87* Safra kesesi, safra yolu ve pankreas bozuklukları, başka
K87.0* Safra kesesi ve safra yolu bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K87.1* Pankreas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K90 Barsak malabsorpsiyonu
K90.0 Çöliak hastalığı
K90.1 Tropikal sprue
K90.2 Kör halka sendromu, başka yerde sınıflanmamış
K90.3 Pankreatik steatore
K90.4 Malabsorpsiyon, intoleransa bağlı, başka yerde sınıflanmamış
K90.8 Barsak malabsorbsiyonları, diğer
K90.9 Barsak malabsorpsiyon, tanımlanmamış
K91 Sindirim sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
K91.0 Kusma, gastrointestinal cerrahi sonrası
K91.1 Gastrik cerrahi sonrası sendromları
K91.2 Malabsorbsiyon cerrahi sonrası, başka yerde sınıflanmamış
K91.3 Girişim sonrası barsak obstrüksiyonu
K91.4 Kolostomi ve enterostomi malfonksiyonu
K91.5 Postkolesistektemi sendromu
K91.8 Sindirim sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
K91.9 Sindirim sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış
K92 Sindirim sisteminin diğer hastalıkları
K92.0 Hematemez
K92.1 Melana
K92.2 Gastrointestinal hemoraji, tanımlanmamış
K92.8 Sindirim sisteminin diğer tanımlanmış hastalıkları
K92.9 Sindirim sistemi hastalığı, tanımlanmamış
K93* Sindirim organlarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
K93.0* Barsaklar, periton ve mezenterik bezlerin tüberküloz bozuklukları (A18.3†)
K93.1* Megakolon, Chagas hastalığında (B57.3†)
K93.8* Sindirim organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
[tab:L]
L00 Stafilokokkal haşlanmış deri sendromu
L01 İmpetigo
L01.0 İmpetigo [herhangi bir organizma] [herhangi bir kısım]
L01.1 İmpetiginizasyon, diğer dermatozların
L02 Deri apse, furonkül ve karbonkülü
L02.0 Yüz derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.1 Boyun derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.2 Gövde derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.3 Kalça derisinde apse, furonkül ve karbonkül
L02.4 Ekstremite derisinde kütanöz apse, furonkül ve karbonkül
L02.8 Deri apse, furonkül ve karbonkülü, diğer bölgelerin
L02.9 Deri apse, furonkül ve karbonkülü, tanımlanmamış
L03 Selülit
L03.0 Parmak ve başparmak selüliti
L03.1 Ekstremitelerin diğer kısımlarının selüliti
L03.2 Yüz selüliti
L03.3 Gövde selüliti
L03.8 Selülit, diğer yerlerin
L03.9 Selülit, tanımlanmamış
L04 Akut lenfadenit
L04.0 Akut lenfadeniti, yüz baş ve boyun
L04.1 Akut lenfadeniti, gövde
L04.2 Akut lenfadeniti, üst ekstremite
L04.3 Akut lenfadeniti, alt ekstremite
L04.8 Akut lenfadeniti, diğer yerlerin
L04.9 Akut lenfadenit, tanımlanmamış
L05 Pilonidal kist
L05.0 Pilonidal kist, apseli
L05.9 Pilonidal kist, apsesiz
L08 Derinin ve derialtı dokunun diğer lokal enfeksiyonları
L08.0 Piyoderma
L08.1 Eritrasma
L08.8 Deri ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış lokal enfeksiyonları
L08.9 Deri ve subkütan dokunun lokal enfeksiyonları, tanımlanmamış
L10 Pemfigus
L10.0 Pemfigus vulgaris
L10.1 Pemfigus vegetans
L10.2 Pemfigus foliaseus
L10.3 Brezilya pemfigusu [fogo selvagem]
L10.4 Pemfigus eritematöz
L10.5 İlaca bağlı pemfigus
L10.8 Pemfigus, diğer
L10.9 Pemfigus, tanımlanmamış
L11 Akantolitik diğer bozukluklar
L11.0 Kazanılmış keratoz folikülariz
L11.1 Geçici akantolitik dermatoz [Grover]
L11.8 Akantolitik bozukluklar, diğer tanımlanmamış
L11.9 Akantolitik bozukluklar, tanımlanmamış
L12 Pemfigoid
L12.0 Büllöz pemfigoid
L12.1 Sikatrisyel pemfigoid
L12.2 Çocukluk çağının kronik büllöz hastalığı
L12.3 Kazanılmış epidermoliz bülloza
L12.8 Pemfigoid diğer
L12.9 Pemfigoid, tanımlanmamış
L13 Büllöz diğer bozukluklar
L13.0 Dermatitis herpetiformis
L13.1 Subkorneal püstüler dermatit
L13.8 Büllöz bozukluklar, diğer tanımlanmamış
L13.9 Büllöz bozukluklar, tanımlanmamış
L14* Büllöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L20 Atopik dermatit
L20.0 Besnier prurigo
L20.8 Atopik diğer dermatit
L20.9 Atopik dermatit, tanımlanmamış
L21 Seboreik dermatit
L21.0 Sebore kapit
L21.1 Seboreik infantil dermatit
L21.8 Seboreik dermatit diğer
L21.9 Seboreik dermatit, tanımlanmamış
L22 Bebek bezi [napkin] dermatit
L23 Allerjik kontakt dermatit
L23.0 Allerjik kontakt dermatit, metallere bağlı
L23.1 Allerjik kontakt dermatit, adeziflere bağlı
L23.2 Allerjik kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı
L23.3 Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı
L23.4 Allerjik kontakt dermatit, boyalara bağlı
L23.5 Allerjik kontakt dermatit, kimyasal ürünlere bağlı
L23.6 Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı
L23.7 Allerjik kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç
L23.8 Allerjik kontakt dermatit, diğer ajanlara bağlı
L23.9 Allerjik kontakt dermatit, tanımlanmamış nedenler
L24 İrritan kontakt dermatit
L24.0 İrritan kontakt dermatit, deterjanlara bağlı
L24.1 İrritan kontakt dermatit, yemek ve makine yağlarına bağlı
L24.2 İrritan kontakt dermatit, çözücülere bağlı
L24.3 İrritan kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı
L24.4 İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı
L24.5 İrritan kontakt dermatit, diğer kimyasal ürünlere bağlı
L24.6 İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı
L24.7 İrritan kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç
L24.8 İrritan kontakt dermatit, diğer ajanlara bağlı
L24.9 İrritan kontakt dermatit, tanımlanmamış neden
L25 Kontakt dermatit, tanımlanmamış
L25.0 Kontakt dermatit, tanımlanmamış kozmetiklere bağlı
L25.1 Kontakt dermatit, tanımlanmamış deriye temas eden ilaçlara bağlı
L25.2 Kontakt dermatit, tanımlanmamış boyalara bağlı
L25.3 Kontakt dermatit, tanımlanmamış diğer kimyasal ürünlere bağlı
L25.4 Kontakt dermatit, tanımlanmamış deriye temas eden gıdalara bağlı
L25.5 Kontakt dermatit, tanımlanmamış bitkilere bağlı, gıda hariç
L25.8 Kontakt dermatit, tanımlanmamış diğer ajanlara bağlı
L25.9 Kontakt dermatit, tanımlanmamış, tanımlanmamış neden
L26 Eksfoliyatif dermatit
L27 Dermatit, oral yada parenteral yolla alınan maddelere bağlı
L27.0 Yaygın deri döküntüsü, ilaç ve tıbbi maddelere bağlı
L27.1 Lokalize deri döküntüsü, ilaç ve tıbbi maddelere bağlı
L27.2 Dermatit, yenilen gıdalara bağlı
L27.8 Dermatit, içeri alınan diğer maddelere bağlı
L27.9 Dermatit, tanımlanmamış içeri alınan maddelere bağlı
L28 Lichen simpleks chronicus ve prurigo
L28.0 Lichen simpleks chronicus
L28.1 Prurigo nodularis
L28.2 Prurigo,diğer
L29 Pruritus (Kaşıntı)
L29.0 Pruritus ani
L29.1 Pruritus scroti
L29.2 Pruritus vulva
L29.3 Anogenital pruritus, tanımlanmamış
L29.8 Pruritus diğer
L29.9 Pruritus, tanımlanmamış
L30 Dermatit, diğer
L30.0 Nummuler dermatit
L30.1 Dishidroz [pomfoliks]
L30.2 Kütenöz otosensitizasyon
L30.3 Enfektif dermatit
L30.4 Eritema intertrigo
L30.5 Pityriasis alba
L30.8 Dermatit diğer, tanımlanmış
L30.9 Dermatit, tanımlanmamış
L40 Psoriazis
L40.0 Psoriazis vulgaris
L40.1 Yaygın püstüler psoriazis
L40.2 Akrodermatit kontinua
L40.3 Püstülosis palmaris et plantaris
L40.4 Guttate psoriazis
L40.5† Atropatik psoriazis (M07.0-M07.3*, M09.0*)
L40.8 Psoriazis diğer
L40.9 Psoriazis, tanımlanmamış
L41 Parapsoriazis
L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L41.1 Pityriasis lichenoides chronica
L41.2 Lenfomatoid papüloz
L41.3 Küçük plak parapsoriazis
L41.4 Büyük plak parapsoriazis
L41.5 Retiform parapsoriazis
L41.8 Parapsoriazis, diğer
L41.9 Parapsoriazis, tanımlanmamış
L42 Pityriasis rosea
L43 Liken planus
L43.0 Hipertrofik liken planus
L43.1 Büllöz liken planus
L43.2 Likenoid ilaç reaksiyonu
L43.3 Subakut (aktif) liken planus
L43.8 Liken planus diğer
L43.9 Liken planus, tanımlanmamış
L44 Papüloskuamöz hastalıklar, diğer
L44.0 Pityriasis rubra pilaris
L44.1 Liken nitidus
L44.2 Liken striatus
L44.3 Liken ruber moniliformis
L44.4 İnfantil papüler akrodermatit [Giannotti-Crosti]
L44.8 Papüloskuamöz bozukluklar diğer, tanımlanmış
L44.9 Papüloskuamöz bozuklukları, tanımlanmamış
L45* Papüloskuamöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L50 Ürtiker
L50.0 Allerjik ürtiker
L50.1 İdiopatik ürtiker
L50.2 Soğuk ve sıcak ürtikeri
L50.3 Dermatografik ürtiker
L50.4 Vibratuvar ürtiker
L50.5 Kolinerjik ürtiker
L50.6 Kontakt ürtiker
L50.8 Ürtiker, diğer
L50.9 Ürtiker, tanımlanmamış
L51 Eritema multiforme
L51.0 Nonbüllöz eritema multiforme
L51.1 Büllöz eritema multiforme
L51.2 Toksik epidermal nekroliz [Lyell]
L51.8 Eritema multiforme diğer
L51.9 Eritema multiforme, tanımlanmamış
L52 Eritema nodosum
L53 Eritematöz diğer durumlar
L53.0 Toksik eritem
L53.1 Eritema annulare sentrifugum
L53.2 Eritema marjinatum
L53.3 Kronik figurate eritem, diğer
L53.8 Eritematöz durumlar diğer tanımlanmış
L53.9 Eritematöz durum, tanımlanmamış
L54* Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L54.0* Eritema marjinatum, akut romatizmal ateşte (I00†)
L54.8* Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L55 Güneş yanığı
L55.0 Güneş yanığı, birinci derece
L55.1 Güneş yanığı, ikinci derece
L55.2 Güneş yanığı, üçüncü derece
L55.8 Güneş yanığı diğer
L55.9 Güneş yanığı, tanımlanmamış
L56 Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer
L56.0 İlaca fototoksik yanıt
L56.1 İlaca fotoallerjik yanıt
L56.2 Fotokontakt dermatit [berloque dermatit]
L56.3 Solar ürtiker
L56.4 Polimorföz ışık eripsiyonu
L56.8 Akut deri değişiklikleri diğer tanımlanmış ultraviyole radyasyonuna bağlı
L56.9 Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, tanımlanmamış
L57 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı
L57.0 Aktinik keratoz
L57.1 Aktinik retiküloid
L57.2 Kütis ramboidalis nuşe
L57.3 Civatte poikiloderması
L57.4 Kütis laksa senilis
L57.5 Aktinik granülom
L57.8 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı diğer
L57.9 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya
L58 Radyodermatit
L58.0 Akut radyodermatit
L58.1 Kronik radyodermatit
L58.9 Radyodermatit, tanımlanmamış
L59 Deri ve derialtı dokunun radyasyon ile ilişkili diğer bozuklukları
L59.0 Eritema ab igne [dermatit ab igne]
L59.8 Deri ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, radyasyon ile ilişkili
L59.9 Deri ve derialtı dokunun bozuklukları, radyasyon ile ilişkili, tanımlanmamış
L60 Tırnak bozuklukları
L60.0 Ete doğru büyüyen tırnak
L60.1 Onikoliz
L60.2 Onikogrifoz
L60.3 Tırnak distrofisi
L60.4 Beau çizgileri
L60.5 Sarı tırnak sendromu
L60.8 Tırnak bozuklukları diğer
L60.9 Tırnak bozukluğu, tanımlanmamış
L62* Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L62.0* Yumru tırnak pakidermoperiostozu (M89.4†)
L62.8* Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L63 Alopesi areata
L63.0 Alopesia (kapitis) totalis
L63.1 Alopesia üniversalis
L63.2 Ofiazis
L63.8 Alopesia areata, diğer
L63.9 Alopesia areata, tanımlanmamış
L64 Androjenik alopesi
L64.0 Androjenik alopesi, ilaca bağlı
L64.8 Androjenik alopesi, diğer
L64.9 Androjenik alopesi, tanımlanmamış
L65 Skar yapmayan saç kaybı, diğer
L65.0 Telogen effluvium
L65.1 Anagen effluvium
L65.2 Alopesia müsinoza
L65.8 Skar yapmayan saç kaybı, diğer tanımlanmamış
L65.9 Skar yapmayan saç kaybı, tanımlanmamış
L66 Sikatrisyel alopesi [skar yapan saç kaybı]
L66.0 Psödopelade
L66.1 Liken planopilaris
L66.2 Follukülitis dekalvans
L66.3 Perifollikülitis kapitis absendans
L66.4 Follikülitis uleritemoza retikulata
L66.8 Skatrisyel alopesi, diğer
L66.9 Skatrisyel alopesi, tanımlanmamış
L67 Saç rengi ve saç gövdesi anormallikleri
L67.0 Trikorreksiz nodoza
L67.1 Saç renginde değişmeler
L67.8 Saç renk ve saç gövde anormallikleri, diğer
L67.9 Saç renk ve saç gövde anormallikleri, tanımlanmamış
L68 Hipertrikoz
L68.0 Hirsutizm
L68.1 Hipertrikoz lanuginoza, kazanılmış
L68.2 Lokalize hipertrikoz
L68.3 Politrişia
L68.8 Hipertrikoz, diğer
L68.9 Hipertrikoz, tanımlanmamış
L70 Akne
L70.0 Akne vulgaris
L70.1 Akne kongulobata
L70.2 Akne varioliformis
L70.3 Akne tropika
L70.4 İnfantil akne
L70.5 Akne ekscoriee des jeunes filles
L70.8 Akne, diğer
L70.9 Akne, tanımlanmamış
L71 Rosacea
L71.0 Perioral dermatit
L71.1 Rinofima
L71.8 Rosacea, diğer
L71.9 Rosacea, tanımlanmamış
L72 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri
L72.0 Epidermal kist
L72.1 Trişilemmal kist
L72.2 Steatokistoma multipleks
L72.8 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri, diğer
L72.9 Derinin ve derialtı dokunun kisti, tanımlanmamış
L73 Folliküler diğer bozukluklar
L73.0 Akne keloid
L73.1 Psödofollikülitis barbe
L73.2 Hidradenitis supurativa
L73.8 Folliküler bozukluklar, diğer tanımlanmamış
L73.9 Folliküler bozukluk, tanımlanmamış
L74 Ekrin ter bozuklukları
L74.0 Miliaria rubra
L74.1 Miliaria kristalina
L74.2 Miliaria profunda
L74.3 Miliaria, tanımlanmamış
L74.4 Anhidroz
L74.8 Ekrin ter bozuklukları, diğer
L74.9 Ekrin ter bozukluğu, tanımlanmamış
L75 Apokrin ter bozuklukları
L75.0 Bromhidroz
L75.1 Kromhidroz
L75.2 Apokrin miliaria
L75.8 Apokrin ter bozuklukları, diğer
L75.9 Apokrin ter bozukluğu, tanımlanmamış
L80 Vitiligo
L81 Pigmentasyon diğer bozuklukları
L81.0 Postenflamatuvar hiperpigmentasyon
L81.1 Kloasma
L81.2 Çiller
L81.3 Sütlü kahve lekeleri
L81.4 Melanin hiperpigmentasyonu, diğer
L81.5 Lökoderma, başka yerde sınıflanmamış
L81.6 Azalmış melanin formasyonunun diğer bozuklukları
L81.7 Pigmente purpurik dermatoz
L81.8 Pigmentasyonun bozuklukları, diğer tanımlanmış
L81.9 Pigmentasyonun diğer bozukluğu, tanımlanmamış
L82 Seboreik keratoz
L83 Akantoz nigrikans
L84 Boynuzlaşma ve nasırlaşmalar
L85 Epidermal kalınlaşmalar, diğer
L85.0 Kazanılmış iktiyoz
L85.1 Kazanılmış keratoz [keratoderma] palmaris et plantaris
L85.2 Keratoz punktata (palmaris et plantaris)
L85.3 Kserosis kütis
L85.8 Epidermal kalınlaşmalar, diğer tanımlanmış
L85.9 Epidermal kalınlaşma, tanımlanmamış
L86* Keratoderma, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
L87 Transepidermal eliminasyon bozuklukları
L87.0 Keratoz folikülaris et parafolikülaris in kütem penetrans [Kyrle]
L87.1 Reaktif perforan kollajenöz
L87.2 Elastoz perforans serpijinoza
L87.8 Transepidermal eliminasyon bozuklukları, diğer
L87.9 Transdermal eliminasyon bozukluğu, tanımlanmamış
L88 Pyoderma gangrenosum
L89 Dekubitus ülseri
L90 Derinin atrofik bozuklukları
L90.0 Liken sklerozus et atrofikus
L90.1 Schweninger-Buzzi anetoderması
L90.2 Jadassohn-Pellizzari anetoderması
L90.3 Pasini ve Pierini anetoderması
L90.4 Akrodermatit kronika atrofikans
L90.5 Derinin skar durumları ve fibrozisi
L90.6 Atrofik striae
L90.8 Derinin atrofik bozuklukları, diğer
L90.9 Derinin atrofik bozukluğu, tanımlanmamış
L91 Derinin hipertrofik bozuklukları L91.0 Keloid skar
L91.8 Derinin hipertrofik bozuklukları, diğer
L91.9 Derinin hipertrofik bozukluğu, tanımlanmamış
L92 Deri ve subkutanöz dokunun granülomatöz bozuklukları
L92.0 Granüloma anulare
L92.1 Nekrobiyoz lipoidika, başka yerde sınıflanmamış
L92.2 Granüloma fasiale [derinin eozinofilik granülomu]
L92.3 Derinin ve subkütan dokunun yabancı cisim granülomu
L92.8 Derinin ve subkütan dokunun granülomatöz bozuklukları, diğer
L92.9 Derinin ve subkütan dokunun granülomatöz bozukluğu, tanımlanmamış
L93 Lupus eritematoz
L93.0 Diskoid lupus eritematoz
L93.1 Subakut kutanöz lupus eritematoz
L93.2 Lokal lupus eritematoz, diğer
L94 Lokalize diğer bağ doku bozuklukları
L94.0 Lokalize skleroderma [morphea]
L94.1 Linear skleroderma
L94.2 Kalsinozis kütis
L94.3 Sklerodaktili
L94.4 Gottron papülleri
L94.5 Poikiloderma vaskülare atrofikans
L94.6 Ainhum
L94.8 Bağ dokusu bozuklukları, diğer tanımlanmış lokalize
L94.9 Bağ dokusu bozukluğu lokalize, tanımlanmamış
L95 Deriye sınırlı vaskülit, başka yerde sınıflanmamış
L95.0 Livedoid vaskülit
L95.1 Eritema elevatum diutinum
L95.8 Deriye sınırlı vaskülit, diğer
L95.9 Deriye sınırlı vaskülit, tanımlanmamış
L97 Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L98 Deri ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
L98.0 Piyojenik granülom
L98.1 Faktitiyal dermatit
L98.2 Febril nötrofilik dermatoz [Sweet]
L98.3 Eozinofilik selülit [Wells]
L98.4 Derinin kronik ülseri, başka yerde sınıflanmamış
L98.5 Deri müsinozu
L98.6 Derinin ve subkütan dokunun infiltratif bozuklukları, diğer
L98.8 Derinin ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları
L98.9 Derinin ve subkütan dokunun bozuklukları, tanımlanmamış
L99* Derinin ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
L99.0* Deri amiloidozu (E85.-†)
L99.8* Derinin ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
[tab:M]
M00 Piyojenik artrit
M00.0 Stafilokokal artrit ve poliartrit
M00.1 Pnömokokal artrit ve poliartrit
M00.2 Streptokokal artrit ve poliartrit, diğer
M00.8 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı
M00.9 Piyojenik artrit, ajanın belirlenmediği
M01* Eklem enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter
M01.0* Meningokokal artrit (A39.8†)
M01.1* Tüberküloz artrit (A18.0†)
M01.2* Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†)
M01.3* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
M01.4* Kızamıkçık artriti (B06.8†)
M01.5* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda
M01.6* Artrit, mikozlarda (B35-B49†)
M01.8* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
M02 Reaktif artropatiler
M02.0 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası
M02.1 Postdizanterik artropati
M02.2 Postimmünizasyon artropatisi
M02.3 Reiter hastalığı
M02.8 Reaktif artropatiler, diğer
M02.9 Reaktif artropati, tanımlanmamış
M03* Postenfektif ve reaktif artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M03.0* Postmeningokokal artrit (A39.8†)
M03.1* Postenfektif artropati, sifilizde
M03.2* Postenfeksiyöz diğer artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M03.6* Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M05 Seropozitif romatoid artrit
M05.0 Felty sendromu
M05.1† Romatoid akciğer hastalığı (J99.0*)
M05.2 Romatoid vaskülit
M05.3† Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte
M05.8 Seropozitif romatoid artrit, diğer
M05.9 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış
M06 Romatoid artrit, diğer
M06.0 Seronegatif romatoid artrit
M06.1 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı
M06.2 Romatoid bursit
M06.3 Romatoid nodül
M06.4 Enflamatuvar poliartropati
M06.8 Romatoid artrit diğer, tanımlanmış
M06.9 Romatoid artrit, tanımlanmamış
M07* Psoriatik ve enteropatik artropatiler
M07.0* Distal interfalangeal psoriatik artropati (L40.5†)
M07.1* Artritis mutilans (L40.5†)
M07.2* Psoriatik spondilit (L40.5†)
M07.3* Psoriatik artropatiler, diğer (L40.5†)
M07.4* Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†)
M07.5* Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†)
M07.6* Enteropatik artropatiler, diğer M08 Juvenil artrit

M08.0 Juvenil romatoid artrit
M08.1 Juvenil ankilozan spondilit
M08.2 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı
M08.3 Juvenil poliartrit (seronegatif)
M08.4 Pausiartiküler juvenil artrit
M08.8 Juvenil artrit, diğer
M08.9 Juvenil artrit, tanımlanmamış
M09* Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M09.0* Juvenil artrit, psoriaziste (L40.5†)
M09.1* Juvenil artrit, Crohn hastalığında [regional enterit] (K50.-†)
M09.2* Juvenil artrit, ülseratif kolitte (K51.-†)
M09.8* Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M10 Gut
M10.0 Gut, idiopatik
M10.1 Gut, kurşuna bağlı
M10.2 Gut, ilaca bağlı
M10.3 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı
M10.4 Gut, diğer sekonder
M10.9 Gut, tanımlanmamış
M11 Kristal artropatileri, diğer
M11.0 Hidroksiapatit depo hastalığı
M11.1 Ailesel kondrokalsinoz
M11.2 Kondrokalsinoz, diğer
M11.8 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış
M11.9 Kristal artropati, tanımlanmamış
M12 Artropatiler diğer, tanımlanmış
M12.0 Kronik postromatik artropati [jaccoud]
M12.1 Kaschin-Beck hastalığı
M12.2 Villonodüler sinovit (pigmente)
M12.3 Palindromik romatizm
M12.4 İntermittan hidrartroz
M12.5 Travmatik artropati
M12.8 Artropatiler diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış
M13 Artrit, diğer
M13.0 Poliartrit, tanımlanmamış
M13.1 Monoartrit, başka yerde sınıflanmamış
M13.8 Artritler diğer, tanımlanmış
M13.9 Artrit, tanımlanmamış
M14* Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M14.0* Gut artropatisi enzim defekti ve diğer kalıtsal bozukluklara bağlı
M14.1* Kristal artropati, diğer metabolik bozukluklarda
M14.2* Diyabetik artropati (E10-E14† genel dördüncü karakter.6 ile)
M14.3* Lipoid dermatoartrit (E78.8†)
M14.4* Artropati, amiloidozda (E85.-†)
M14.5* Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda
M14.6* Nöropatik artropati
M14.8* Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M15 Poliartroz
M15.0 Primer yaygın (osteo)artroz
M15.1 Heberden nodülleri (artropati ile)
M15.2 Bouchard nodülleri (artropati ile)
M15.3 Sekonder multipl artroz
M15.4 Eroziv (osteo) artro
z M15.8 Poliartroz, diğer
M15.9 Poliartroz, tanımlanmamış
M16 Koksartroz [kalça artrozu]
M16.0 Primer koksartroz, bilateral
M16.1 Primer koksartroz, diğer
M16.2 Koksartroz, displazi sonucu, bilateral
M16.3 Displastik koksartroz, diğer
M16.4 Posttravmatik koksartroz, bilateral
M16.5 Posttravmatik koksartroz, diğer
M16.6 Sekonder koksartroz, bilateral, diğer
M16.7 Sekonder koksartroz, diğer
M16.9 Koksartroz, tanımlanmamış
M17 Gonartroz [diz ekleminin artrozu]
M17.0 Primer gonartroz, bilateral
M17.1 Primer gonartroz, diğer
M17.2 Posttravmatik gonartroz, bilateral
M17.3 Posttravmatik gonartroz, diğer
M17.4 Sekonder gonartroz, bilateral, diğer
M17.5 Sekonder gonartroz, diğer
M17.9 Gonartroz, tanımlanmamış
M18 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu
M18.0 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, bilateral
M18.1 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, diğer
M18.2 Posttravmatik birinci karpometakarpal eklemin artrozu, bilateral
M18.3 Birinci karpometakarpal eklemin diğer posttravmatik artrozu
M18.4 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu, bilateral
M18.5 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu
M18.9 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu, tanımlanmamış
M19 Artrozlar, diğer
M19.0 Eklemlerin primer artrozu, diğer
M19.1 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer
M19.2 Eklemlerin sekonder artrozu, diğer
M19.8 Artrozlar diğer, tanımlanmış
M19.9 Artroz, tanımlanmamış
M20 Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri
M20.0 Parmak (lar)ın deformitesi
M20.1 Halluks valgus (kazanılmış)
M20.2 Halluks rijidus
M20.3 Ayak parmaklarının diğer deformitesi (kazanılmış)
M20.4 Çekiç parmak(lar) (kazanılmış), diğer
M20.5 Ayak başparmak(lar)ının diğer deformiteleri (kazanılmış)
M21 Ekstremitelerin diğer kazanılmış deformiteleri
M21.0 Valgus deformitesi, başka yerde sınıflanmamış
M21.1 Varus deformitesi, başka yerde sınıflanmamış
M21.2 Fleksiyon deformitesi
M21.3 Bilek veya ayak düşmesi (kazanılmış)
M21.4 Düz taban [pes planus] (kazanılmış)
M21.5 Kazanılmış pençe el, çomak el, pençe ayak ve çomak ayak
M21.6 Diz ve ayağın diğer kazanılmış deformiteleri
M21.7 Eşit uzunlukta olmayan ekstremite (kazanılmış)
M21.8 Ekstremitelerin diğer tanımlanmış kazanılmış deformiteleri
M21.9 Ekstremitelerin kazanılmış deformitesi, tanımlanmamış
M22 Patella bozuklukları
M22.0 Patellanın rekürren dislokasyonu
M22.1 Patellanın rekürren sublüksasyonu
M22.2 Patellofemoral bozukluklar
M22.3 Patellanın diğer yerleşim bozuklukları
M22.4 Kondromalazia patella
M22.8 Patellanın diğer bozuklukları
M22.9 Patellanın bozukluğu, tanımlanmamış
M23 Dizin iç bozukluğu
M23.0 Kistik menisküs
M23.1 Diskoid menisküs (konjenital)
M23.2 Menisküslerin yerleşim bozukluğu, eski yırtık veya yaralanmaya bağlı
M23.3 Diğer menisküs yerleşim bozuklukları
M23.4 Diz ekleminde serbest cisim
M23.5 Dizin kronik instabilitesi
M23.6 Dizin bağ(lar)nın diğer spontan parçalanması
M23.8 Dizin diğer iç yerleşim bozuklukları
M23.9 Dizin iç yerleşim bozukluğu, tanımlanmamış
M24 Özel eklem bozuklukları, diğer
M24.0 Eklem içinde serbest cisim
M24.1 Artiküler kıkırdak diğer bozuklukları
M24.2 Ligamentlerin bozukluğu
M24.3 Eklemlerin patolojik dislokasyon ve sublüksasyonu, başka yerde sınıflanmamış
M24.4 Eklemin rekürren dislokasyon ve sublüksasyonu
M24.5 Eklemin kontraktürü
M24.6 Eklemin ankilozu
M24.7 Protrusio acetabuli
M24.8 Eklem yerleşim bozuklukları diğer özel, başka yerde sınıflanmamış
M24.9 Eklem yerleşim bozukluğu, tanımlanmamış
M25 Eklem diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
M25.0 Hemartroz
M25.1 Eklemin fistülü
M25.2 Sarsak (flail) eklem
M25.3 Eklemin diğer instabilitesi
M25.4 Eklem effüzyonu
M25.5 Eklem ağrısı
M25.6 Eklemin sertliği, başka yerde sınıflanmamış
M25.7 Osteofit
M25.8 Diğer tanımlanmış eklem bozuklukları
M25.9 Eklem bozuklukları, tanımlanmamış
M30 Poliarterit nodoza ve ilişkili durumlar
M30.0 Poliarteritis nodoza
M30.1 Poliarteritis, akciğer tutulumu ile [Churg-Strauss]
M30.2 Juvenil poliarteritis
M30.3 Mukokutanöz lenf nodu sendromu [Kawasaki]
M30.8 Poliarteritis nodoza ile ilişkili diğer durumlar
M31 Nekrotizan vaskülopatiler, diğer
M31.0 Hipersensitivite anjiit
M31.1 Trombotik mikroanjiopati
M31.3 Wegener granülomatozu
M31.4 Aortik ark sendromu [Takayasu]
M31.5 Dev hücreli arterit, polimyalji romatika ile birlikte M31.6 Dev hücreli arterit, diğer
M31.8 Nekrotizan vaskülopatiler diğer, tanımlanmış
M31.9 Nekrotizan vaskülopati, tanımlanmamış
M32 Sistemik lupus eritematozus
M32.0 Sistemik lupus eritematozus, ilaca bağlı
M32.1†* Sistemik lupus eritematozus, organ veya sistem tutulumu ile
M32.8 Sistemik lupus eritematozusun diğer formları
M32.9 Sistemik lupus eritematozus, tanımlanmamış
M33 Dermatopolimiyozit
M33.0 Juvenil dermatomiyozit
M33.1 Dermatomiyozit, diğer
M33.2 Polimiyozit
M33.9 Dermatopolimiyozit, tanımlanmamış
M34 Sistemik skleroz
M34.0 Progressif sistemik sklerozis
M34.1 CR(E)ST sendromu
M34.2 Sistemik sklerozis, ilaç ve kimyasal maddelere bağlı
M34.8 Sistemik sklerozun diğer formları
M34.9 Sistemik sklerozis, tanımlanmamış
M35 Bağ dokusunun diğer sistemik tutulumu
M35.0 Sikka sendromu [Sjögren]
M35.1 Overlap sendromları, diğer
M35.2 Behçet hastalığı
M35.3 Polimiyalji romatika
M35.4 Diffüz (eozinofilik) fasiit
M35.5 Multifokal fibrosklerozis
M35.6 Relapsing pannikulit [Wever-Christian]
M35.7 Hipermobilite sendromu
M35.8 Bağ dokusunun diğer tanımlanmış sistemik tutulumu
M35.9 Bağ dokusunun sistemik tutulumu, tanımlanmamış
M36* Bağ dokusunun sistemik bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M36.0* Dermato(poli)miyozit, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
M36.1* Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
M36.2* Hemofilik artropati (D66-D68†)
M36.3* Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†)
M36.4* Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında
M36.8* Bağ dokusunun sistemik bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M40 Kifoz ve lordoz
M40.0 Postural kifoz
M40.1 Sekonder kifoz, diğer
M40.2 Kifoz diğer ve tanımlanmamış
M40.3 Düz sırt sendromu
M40.4 Postüral lordoz
M40.5 Lordoz, tanımlanmamış
M41 Skolyoz
M41.0 İnfantil idiopatik skolyoz
M41.1 Juvenil ve adölesan idiopatik skolyoz
M41.2 İdiopatik skolyoz, diğer
M41.3 Torakojenik skolyoz
M41.4 Nöromusküler skolyoz
M41.5 Sekonder skolyoz, diğer
M41.8 Skolyozun diğer formları
M41.9 Skolyoz, tanımlanmamış
M42 Spinal osteokondroz
M42.0 Vertebranın juvenil osteokondrozu
M42.1 Vertebranın erişkin osteokondrozu
M42.9 Spinal osteokondroz, tanımlanmamış
M43 Deformiteli dorsopatiler, diğer
M43.0 Spondiloliz
M43.1 Spondilolistezis
M43.2 Vertebra füzyonu, diğer
M43.3 Rekürren atlantoaksial sublüksasyon, myelopati ile
M43.4 Atlantoaksial sublüksasyon diğer rekürren
M43.5 Vertebral sublüksasyon diğer, rekürren
M43.6 Tortikollis
M43.8 Deformasyonlu dorsopatiler diğer tanımlanmış
M43.9 Deformiteli dorsopati, tanımlanmamış
M45 Ankilozan spondilit
M45.0 Ankilozan spondilit, birden fazla yerde
M45.1 Ankilozan spondilit, oksipito-atlanto-aksial bölge
M45.2 Ankilozan spondilit, servikal bölge
M45.3 Ankilozan spondilit, servikotorasik bölge
M45.4 Ankilozan spondilit, torasik bölge
M45.5 Ankilozan spondilit, torakolomber bölge
M45.6 Ankilozan spondilit, lomber bölge
M45.7 Ankilozan spondilit, lumbosakral bölge
M45.8 Ankilozan spondilit, sakral ve sakrokoksigeal bölge
M45.9 Ankilozan spondilit, yer tanımlanmamış
M46 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer
M46.0 Spinal entezopati
M46.1 Sakroiliit, başka yerde sınıflanmamış
M46.2 Vertebranın osteomyeliti
M46.3 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik)
M46.4 Dissit, tanımlanmamış
M46.5 Enfektif spondilopatiler, diğer
M46.8 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış
M46.9 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış
M47 Spondilozis
M47.0* Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*)
M47.1 Spondiloz, diğer myelopati ile
M47.2 Spondiloz, diğer radikulopati ile
M47.8 Spondiloz, diğer
M47.9 Spondiloz, tanımlanmamış
M48 Spondilopatiler, diğer
M48.0 Spinal stenoz
M48.1 Ankilozan hiperostoz [forestier]
M48.2 Öpüşen vertebra
M48.3 Travmatik spondilopati
M48.4 Vertebranın yorgunluk kırığı
M48.5 Kollabe vertebra, başka yerde sınıflanmamış
M48.8 Spondilopatiler diğer, tanımlanmamış
M48.9 Spondilopati, tanımlanmamış
M49* Spondilopatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M49.0* Vertebra tüberkülozu (A18.0†)
M49.1* Brusella spondiliti (A23.-†)
M49.2* Enterobakteriyel spondilit (A01-A04†)
M49.3* Spondilopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
M49.4* Nöropatik spondilopati
M49.5* Kollabe vertebra, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M49.8* Spondilopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M50 Servikal disk bozuklukları
M50.0† Servikal disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)
M50.1 Servikal disk bozuklukları, radikülopati ile
M50.2 Servikal disk yer değişimi, diğer
M50.3 Servikal disk dejenerasyonu, diğer
M50.8 Servikal disk bozuklukları, diğer
M50.9 Servikal disk bozukluğu, tanımlanmamış
M51 İntervertebral disk bozuklukları, diğer
M51.0† Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*)
M51.1 Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile
M51.2 İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış
M51.3 İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış
M51.4 Schmorl nodülleri
M51.8 İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmamış
M51.9 İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış
M53 Dorsopatiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
M53.0 Servikokranial sendrom
M53.1 Servikobrakial sendrom
M53.2 Spinal instabiliteler
M53.3 Sakrokoksigeal bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
M53.8 Dorsopatiler diğer, tanımlanmış
M53.9 Dorsopati, tanımlanmamış
M54 Dorsalji
M54.0 Pannikülit, sırt ve boyun bölgesini etkileyen
M54.1 Radikülopati
M54.2 Boyun ağrısı
M54.3 Siyatik
M54.4 Lumbago, siyatik ile
M54.5 Bel ağrısı
M54.6 Torasik vertebrada ağrı
M54.8 Dorsalji, diğer
M54.9 Dorsalji, tanımlanmamış
M60 Miyozit
M60.0 Enfektif miyozit
M60.1 İntertisiyel miyozit
M60.2 Yumuşak dokuda yabancı cisim granülomu, başka yerde sınıflanmamış
M60.8 Miyozit, diğer
M60.9 Miyozit, tanımlanmamış
M61 Kasların kalsifikasyon ve ossifikasyonu
M61.0 Miyozitis ossifikans, travmatik
M61.1 Miyozitis ossifikans, progressif
M61.2 Kasın paralitik kalsifikasyon ve ossifikasyonu
M61.3 Kasların kalsifikasyon ve ossifikasyonu, yanıklar ile
M61.4 Kasın diğer kalsifikasyonu
M61.5 Kasın diğer ossifikasyonu
M61.9 Kasın kalsifikasyon ve ossifikasyonu, tanımlanmamış
M62 Kasın diğer bozuklukları
M62.0 Kasın diastazı
M62.1 Kasın diğer rüptürü (travmatik olmayan)
M62.2 Kasın iskemik enfarktüsü
M62.3 İmmobilite sendromu (paraplejik)
M62.4 Kasın kontraktürü
M62.5 Kas harabiyeti ve atrofisi, başka yerde sınıflanmamış
M62.6 Kas zorlanması (muscular strain)
M62.8 Kasın diğer tanımlanmış bozuklukları
M62.9 Kas bozukluğu, tanımlanmamış
M63* Kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M63.0* Miyozit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
M63.1* Miyozit, başka yerde sınıflanmış protozoal ve paraziter hastalıklarda
M63.2* Miyozit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz hastalıklarda
M63.3* Miyozit, sarkoidozisde (D86.8†)
M63.8* Kasın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M65 Sinovit ve tenosinovit
M65.0 Tendon kılıfının apsesi
M65.1 Enfektif (teno) sinovit, diğer
M65.2 Kalsifik tendinit
M65.3 Tetik parmak
M65.4 Radial stiloid tenosinovit [de Quervain]
M65.8 Sinovit ve tenosinovit, diğer
M65.9 Sinovit ve tenosinovit, tanımlanmamış
M66 Sinovya ve tendonun spontan rüptürü
M66.0 Popliteal kist rüptürü
M66.1 Sinovya rüptürü
M66.2 Ekstensor tendonların spontan rüptürü
M66.3 Fleksor tendonların spontan rüptürü
M66.4 Tendonların diğer spontan rüptürü
M66.5 Tendonun tanımlanmamış spontan rüptürü
M67 Sinovya ve tendonun diğer bozuklukları
M67.0 Kısa aşil tendonu (kazanılmış)
M67.1 Tendonun (kılıf) diğer kontraktürü
M67.2 Sinovyal hipertrofi, başka yerde sınıflanmamış
M67.3 Geçici sinovit
M67.4 Ganglion
M67.8 Sinovya ve tendonun diğer tanımlanmış bozuklukları
M67.9 Sinovya ve tendonun bozukluğu, tanımlanmamış
M68* Sinovya ve tendonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M68.0* Sinovit ve tenosinovit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda
M68.8* Sinovya ve tendonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M70 Yumuşak doku bozuklukları, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili
M70.0 El ve bileğin kronik krepitan sinoviti
M70.1 Elin bursiti
M70.2 Olekranon bursiti
M70.3 Bilek bursiti, diğer
M70.4 Prepatellar bursit
M70.5 Dizin diğer bursiti
M70.6 Trokanterik bursit
M70.7 Kalçanın diğer bursiti
M70.8 Yumuşak doku bozuklukları, diğer, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili
M70.9 Yumuşak doku bozukluğu tanımlanmamış, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili
M71 Bursopatiler, diğer
M71.0 Bursa apsesi
M71.1 Enfektif bursit, diğer
M71.2 Popliteal boşluğun sinovial kisti [Baker]
M71.3 Diğer bursal kist
M71.4 Bursada kalsiyum depoziti
M71.5 Diğer bursit, başka yerde sınıflandırılmamış
M71.8 Bursopatiler diğer, tanımlanmış
M71.9 Bursopati, tanımlanmamış
M72 Fibroblastik bozukluklar
M72.0 Palmar fasial fibromatozis [Dupuytren]
M72.1 Knukle pads
M72.2 Plantar fasial fibromatozis
M72.3 Nodüler fasiit
M72.4 Psödosarkomatöz fibromatozis
M72.5 Fasiit, başka yerde sınıflanmamış
M72.8 Fibroblastik bozukluklar, diğer
M72.9 Fibroblastik bozukluk, tanımlanmamış
M73* Yumuşak doku bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M73.0* Gonokokkal bursit (A54.4†)
M73.1* Sifilitik bursit (A52.7†)
M73.8* Yumuşak doku bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M75 Omuz lezyonları
M75.0 Omuzun adezif kapsüliti
M75.1 Rotator kuf sendromu
M75.2 Bisipital tendinit
M75.3 Omuzun kalsifik tendiniti
M75.4 Omuzun darbe sendromu
M75.5 Omuzun bursiti
M75.8 Omuz lezyonları, diğer
M75.9 Omuz lezyonu, tanımlanmamış
M76 Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç
M76.0 Gluteal tendinit
M76.1 Psoas tendiniti
M76.2 İliak krest spuru
M76.3 İliotibial band sendromu
M76.4 Tibial kollateral bursit [Pellegrini-Stieda]
M76.5 Patellar tendinit
M76.6 Aşil tendiniti
M76.7 Peroneal tendinit
M76.8 Alt ekstremitenin diğer enteropatileri, ayak hariç
M76.9 Alt ekstremitenin entezopatisi, tanımlanmamış
M77 Entezopatiler, diğer
M77.0 Medial epikondilit
M77.1 Lateral epikondilit
M77.2 El bileğinin periartriti
M77.3 Kalkaneal spur
M77.4 Metatarsalji
M77.5 Ayağın diğer entezopatisi
M77.8 Entezopatiler diğer, başka yerde sınıflanmamış
M77.9 Entezopati, tanımlanmamış
M79 Diğer yumuşak doku bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
M79.0 Romatizma, tanımlanmamış
M79.1 Miyalji
M79.2 Nöralji ve nörit, tanımlanmamış
M79.3 Pannikülit, tanımlanmamış
M79.4 Yağ yastığının hipertrofisi (infrapatellar)
M79.5 Rezidüel yabancı cisim, yumuşak dokuda
M79.6 Ekstremite ağrısı
M79.8 Yumuşak doku bozuklukları diğer, tanımlanmış
M79.9 Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış
M80 Osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.0 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.1 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.2 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile
M80.4 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.5 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile
M80.8 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile
M80.9 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile
M81 Osteoporoz, patolojik kırıksız
M81.0 Postmenapozal osteoporoz
M81.1 Postooforektomi osteoporozu
M81.2 Kötü kullanım osteoporozu
M81.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu
M81.4 İlaca bağlı osteoporoz
M81.5 İdiopatik osteoporoz
M81.6 Lokalize osteoporoz [Lequesne]
M81.8 Osteoporoz, diğer
M81.9 Osteoporoz, tanımlanmamış
M82* Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M82.0* Osteoporoz, multipl myelomda (C90.0†)
M82.1* Osteoporoz, endokrin bozukluklarda (E00-E34†)
M82.8* Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M83 Erişkin osteomalazi
M83.0 Puerperal osteomalazi
M83.1 Senil osteomalazi
M83.2 Yetişkin osteomalazisi, malabsorbsiyona bağlı
M83.3 Erişkin osteomalazisi, malnütrisyona bağlı
M83.4 Alüminyum kemik hastalığı
M83.5 Osteomalazi, erişkinlerde diğer, ilaca bağlı
M83.8 Erişkin osteomalazisi, diğer
M83.9 Erişkin osteomalazisi, tanımlanmamış
M84 Kemik bütünlüğü bozuklukları
M84.0 Kırığın yanlış kaynaması
M84.1 Kırığın kaynamaması [psödoartroz]
M84.2 Kırığın gecikmiş kaynaması
M84.3 Stres kırığı
M84.4 Patolojik kırık
M84.8 Kemik bütünlüğünün diğer bozuklukları
M84.9 Kemik bütünlüğünün bozukluğu, tanımlanmamış
M85 Kemik dansitesi ve yapısının diğer bozuklukları
M85.0 Fibröz displazi (monostotik)
M85.1 Skeletal fluorozis
M85.2 Kafa kemiklerinin hiperostozu
M85.3 Osteitis kondensans
M85.4 Soliter kemik kisti
M85.5 Anevrizmal kemik kisti
M85.6 Kemiğin diğer kistleri
M85.8 Kemik dansite ve yapısının diğer tanımlanmış bozuklukları
M85.9 Kemik dansite ve yapı bozuklukları, tanımlanmamış
M86 Osteomyelit
M86.0 Akut hematojen osteomyelit
M86.1 Akut osteomyelit, diğer
M86.2 Subakut osteomyelit
M86.3 Kronik multifokal osteomyelit
M86.4 Kronik osteomyelit, direne sinüs ile
M86.5 Kronik hematojenöz osteomyelit, diğer
M86.6 Kronik osteomyelit, diğer
M86.8 Osteomyelit, diğer
M86.9 Osteomyelit, tanımlanmamış
M87 Osteonekroz
M87.0 Kemiğin idiopatik aseptik nekrozu
M87.1 Osteonekroz, ilaçlara bağlı
M87.2 Osteonekroz, geçirilmiş travmaya bağlı
M87.3 Sekonder osteonekroz, diğer
M87.8 Osteonekroz, diğer
M87.9 Osteonekroz, tanımlanmamış
M88 Kemiğin paget hastalığı [osteitis deformans]
M88.0 Kafa kemiklerinin paget hastalığı
M88.8 Kemiklerin paget hastalığı, diğer
M88.9 Kemiğin paget hastalığı, tanımlanmamış
M89 Kemiğin diğer bozuklukları
M89.0 Algonörodistrofi
M89.1 Epifizial durma
M89.2 Kemiğin gelişim ve büyümesinin diğer bozuklukları
M89.3 Kemiğin hipertrofisi
M89.4 Hipertrofik osteoartropati, diğer
M89.5 Osteoliz
M89.6 Osteopati, poliomyelitten sonra
M89.8 Kemiğin diğer tanımlanmış bozuklukları
M89.9 Kemiğin bozuklukları, tanımlanmamış
M90* Osteopatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
M90.0* Kemik tüberkülozu (A18.0†)
M90.1* Periostit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda
M90.2* Osteopati, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda
M90.3* Osteonekroz, kaisson hastalığında (T70.3†)
M90.4* Osteonekroz, hemoglobinopatiye bağlı (D50-D64†)
M90.5* Osteonekroz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M90.6* Osteit deformans, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†)
M90.7* Kemik kırığı, neoplastik hastalıkta (C00-D48†)
M90.8* Osteopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
M91 Kalça ve pelvisin juvenil osteokondrozu
M91.0 Pelvisin juvenil osteokondrozu
M91.1 Femur başının juvenil osteokondrozu [Legg-Calve-Perthes]
M91.2 Koksa plana
M91.3 Psödokoksalji
M91.8 Kalça ve pelvisin diğer juvenil osteokondrozisi
M91.9 Kalça ve pelvisin juvenil osteokondrozu, tanımlanmamış
M92 Juvenil osteokondroz, diğer
M92.0 Humerusun juvenil osteokondrozu
M92.1 Radius ve ulnanın juvenil osteokondrozu
M92.2 Elin juvenil osteokondrozu
M92.3 Üst ekstremitenin juvenil osteokondrozu, diğer
M92.4 Patellanın juvenil osteokondrozu
M92.5 Tibia ve fibulanın juvenil osteokondrozu
M92.6 Tarsusun juvenil osteokondrozu
M92.7 Metatarsusun juvenil osteokondrozu
M92.8 Juvenil osteokondroz, diğer, tanımlanmış
M92.9 Juvenil osteokondroz, tanımlanmamış
M93 Osteokondropatiler, diğer
M93.0 Kayan üst femoral epifiz (travmatik olmayan)
M93.1 Yetişkin Kienböck hastalığı
M93.2 Osteokondrit dissekans
M93.8 Osteokondropatiler diğer, tanımlanmış
M93.9 Osteokondropati, tanımlanmamış
M94 Kıkırdağın diğer bozuklukları
M94.0 Kondrokostal bileşke sendromu [Tietze]
M94.1 Relapsing polikondrit
M94.2 Kondromalazi
M94.3 Kondroliz
M94.8 Kıkırdağın diğer tanımlanmış bozuklukları
M94.9 Kıkırdağın bozuklukları, tanımlanmamış
M95 Kas iskelet sistemi ve bağ dokusunun kazanılmış deformiteleri, diğer
M95.0 Burnun kazanılmış deformitesi
M95.1 Karnı bahar kulak
M95.2 Başın diğer kazanılmış deformiteleri
M95.3 Boynun kazanılmış deformitesi
M95.4 Göğüs ve kaburganın kazanılmış deformitesi
M95.5 Pelvisin kazanılmış deformitesi
M95.8 Kas iskelet sisteminin diğer tanımlanmış kazanılmış deformiteleri
M95.9 Kas iskelet sisteminin kazanılmış deformitesi, tanımlanmamış
M96 Kas iskelet sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
M96.0 Psödoartroz, füzyon veya artrodezden sonra
M96.1 Postlaminektomi sendromu, başka yerde sınıflanmamış
M96.2 Postradyasyon kifozu
M96.3 Postlaminektomi kifozu
M96.4 Girişim sonrası lordoz
M96.5 Postradyasyon skolyozu
M96.6 Kemik kırığı, ortopedik implant eklem protezi veya kemik plağı takılmasını takiben
M96.8 Girişim sonrası kas iskelet bozuklukları, diğer
M96.9 Girişim sonrası kas iskelet bozuklukları, tanımlanmamış
M99 Biomekanik lezyonlar, başka yerde sınıflanmamış
M99.0 Segmental ve somatik disfonksiyon
M99.1 Sublüksasyon kompleks (vertebral)
M99.2 Nöral kanalın sublüksasyon stenozu
M99.3 Nöral kanalın osseöz stenozu
M99.4 Nöral kanalın bağ dokusu stenozu
M99.5 Nöral kanalın intervertebral disk stenozu
M99.6 İntervertebral foraminanın osseöz ve sublüksasyon stenozu
M99.7 İntervertebral foraminanın bağ dokusu ve disk stenozu
M99.8 Biomekanik lezyonlar, diğer
M99.9 Biomekanik lezyon, tanımlanmamış
[tab:N]
N00 Akut nefritik sendrom
N00.0 Akut nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N00.1 Akut nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N00.2 Akut nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N00.3 Akut nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N00.4 Akut nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N00.5 Akut nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N00.6 Akut nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N00.7 Akut nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N00.8 Akut nefritik sendrom, diğer
N00.9 Akut nefritik sendrom, tanımlanmamış
N01 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom
N01.0 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N01.1 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N01.2 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N01.3 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N01.4 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N01.5 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N01.6 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N01.7 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N01.8 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diğer
N01.9 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, tanımlanmamış
N02 Tekrarlayan ve inatçı hematüri
N02.0 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, minör glomerüler anormallikle
N02.1 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N02.2 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz memranöz glomerülonefritle
N02.3 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N02.4 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N02.5 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N02.6 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, dens depozit hastalığı ile
N02.7 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz kresentik glomerülonefritle
N02.8 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diğer
N02.9 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, tanımlanmamış
N03 Kronik nefritik sendrom
N03.0 Kronik nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N03.1 Kronik nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N03.2 Kronik nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N03.3 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N03.4 Kronik nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N03.5 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N03.6 Kronik nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N03.7 Kronik nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N03.8 Kronik nefritik sendrom, diğer
N03.9 Kronik nefritik sendrom, tanımlanmamış
N04 Nefrotik sendrom
N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N04.6 Nefrotik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
N05 Nefritik sendrom, tanımlanmamış
N05.0 Nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle
N05.1 Nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N05.2 Nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle
N05.3 Nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N05.4 Nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N05.5 Nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N05.6 Nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile
N05.7 Nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle
N05.8 Nefritik sendrom, diğer
N05.9 Nefritik sendrom, tanımlanmamış
N06 İzole proteinüri, tanımlanmış morfolojik lezyon ile
N06.0 İzole proteinüri, minör glomerüler anormallikle
N06.1 İzole proteinüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N06.2 İzole proteinüri, diffüz memranöz glomerülonefritle
N06.3 İzole proteinüri, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle
N06.4 İzole proteinüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle
N06.5 İzole proteinüri, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N06.6 İzole proteinüri, dens depozit hastalığı ile
N06.7 İzole proteinüri, diffüz kresentik glomerülonefritle
N06.8 İzole proteinüri, diğer
N06.9 İzole proteinüri, tanımlanmamış
N07 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış
N07.0 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, minör glomerüler anormallikle
N07.1 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla
N07.2 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz memranöz glomerülonefritle
N07.3 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz mezenşimal proliferatif
N07.4 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz endokapiller proliferatif
N07.5 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle
N07.6 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, dens depozit hastalığı ile
N07.7 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz kresentik glomerülonefritle
N07.8 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diğer
N07.9 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, tanımlanmamış
N08* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N08.0* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N08.1* Glomerüler bozukluklar, neoplastik hastalıklarda
N08.2* Glomerüler bozukluklar, kan hastalıkları ve immün mekanizmayı tutan bozukluklarda
N08.3* Glomerüler bozukluklar, Diyabetes mellitüsde (E10-E14† genel dördüncü karakter .2 ile)
N08.4* Glomerüler bozukluklar, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda
N08.5* Glomerüler bozukluklar, sistemik bağ dokusu hastalıklarında
N08.8* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N10 Akut tübülo-interstisyel nefrit
N11 Kronik tübülo-interstisyel nefrit
N11.0 Kronik pyelonefrit, obstrüktif olmayan reflü ile birlikte
N11.1 Kronik obstrüktif pyelonefrit
N11.8 Kronik tübülo-intersitisyel nefrit, diğer
N11.9 Kronik tübülo-interstisyel nefrit, tanımlanmamış
N12 Tübülo-interstisyel nefrit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış
N13 Obstrüktif ve reflü üropati
N13.0 Hidronefroz, üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu ile birlikte
N13.1 Hidronefroz, üreteral striktür ile birlikte, başka yerde sınıflanmamış
N13.2 Hidronefroz, böbrek veya üreterde taşa bağlı obtrüksiyonla birlikte
N13.3 Hidronefroz, diğer ve tanımlanmamış
N13.4 Hidroüreter
N13.5 Üreterin kıvrım ve striktürü, hidronefroz olmaksızın
N13.6 Pyonefroz
N13.7 Vezikoüreteral-reflü, üropati ile birlikte
N13.8 Üropatiler, obstrüktif ve reflü, diğer
N13.9 Obstrüktif ve reflü üropati, tanımlanmamış
N14 Tübülo-interstisyel ve tübüler durumlar, ilaç ve ağır metallere bağlı
N14.0 Analjezik nefropatisi
N14.1 Nefropati, diğer ilaç, tıbbi ve biyolojik maddelere bağlı
N14.2 Nefropati, tanımlanmamış ilaç, tıbbi veya biyolojik maddelere bağlı
N14.3 Nefropati, ağır metallere bağlı
N14.4 Toksik nefropati, başka yerde sınıflanmamış
N15 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar, diğer
N15.0 Balkan nefropatisi
N15.1 Renal ve perinefrik apse
N15.8 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar diğer, tanımlanmış
N15.9 Renal tübülo-interstisyel hastalık, tanımlanmamış
N16* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N16.0* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter
N16.1* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, neoplastik hastalıklarda
N16.2* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, kan hastalıkları ve immün sistemi
N16.3* Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, metabolik hastalıklarda
N16.4* Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, sistemik bağ dokusu hastalıklarında
N16.5* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, transplant reddinde (T86.- †)
N16.8* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N17 Akut böbrek yetmezliği
N17.0 Akut böbrek yetmezliği, tübüler nekroz ile birlikte
N17.1 Akut böbrek yetmezliği, akut kortikal nekroz ile birlikte
N17.2 Akut böbrek yetmezliği, medüller nekroz ile birlikte
N17.8 Akut böbrek yetmezlikleri, diğer
N17.9 Akut böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N18 Kronik böbrek yetmezliği
N18.0 Son dönem böbrek hastalığı
N18.8 Kronik böbrek yetmezlikleri, diğer
N18.9 Kronik böbrek yetmezliği, tanımlanmamış
N19 Böbrek yetmezlikleri, tanımlanmamış
N20 Böbrek ve üreter taşı
N20.0 Böbrek taşı
N20.1 Üreter taşı
N20.2 Böbrek taşı, üreter taşı ile birlikte
N20.9 Üriner taşı, tanımlanmamış
N21 Alt üriner sistem taşı
N21.0 Mesane taşı
N21.1 Üretra taşı
N21.8 Alt üriner sistem taşı, diğer
N21.9 Alt üriner sistem taşı, tanımlanmamış
N22* Üriner sistem taşı, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N22.0* Üriner taş, şistozomiaziste [bilharziaz] (B65.- †)
N22.8* Üriner sistem taşı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N23 Renal kolik, tanımlanmamış
N25 Renal tübüler fonksiyonun harabiyeti sonucu oluşan bozukluklar
N25.0 Renal osteodistrofi
N25.1 Nefrojenik Diyabetes insipidus
N25.8 Bozulmuş renal tübüler fonksiyona bağlı bozukluklar, diğer
N25.9 Bozulmuş renal tübüler fonksiyondan dolayı bozukluk, tanımlanmamış
N26 Kontrakte böbrek, tanımlanmamış
N27 Küçük böbrek, nedeni bilinmeyen
N27.0 Küçük böbrek, tek taraflı
N27.1 Küçük böbrek, iki taraflı
N27.9 Küçük böbrek, tanımlanmamış
N28 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
N28.0 Böbreğin iskemi ve enfarktüsü
N28.1 Böbrek kisti, kazanılmış
N28.8 Böbreğin ve üreterin diğer tanımlanmış bozuklukları
N28.9 Böbrek ve üreter bozuklukları, tanımlanmamış
N29* Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış hastalıklarda
N29.0* Böbreğin geç sifilizi (A52.7†)
N29.1* Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enjeksiyöz ve paraziter
N29.8 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N30.0 Akut sistit
N30.1 İnterstisyel sistit (kronik)
N30.2 Kronik sistitler, diğer
N30.3 Trigonit
N30.4 Radyasyon sistiti
N30.8 Sistitler, diğer
N30.9 Sistit, tanımlanmamış
N31 Mesanenin nöromusküler fonksiyon bozukluğu, başka yerde sınıflanmamış
N31.0 Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış
N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları
N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
N32 Mesanenin diğer bozuklukları
N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu
N32.1 Vezikointestinal fistül
N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflanmamış
N32.3 Mesane divertikülü
N32.4 Mesane rüptürü, travmatik olmayan
N32.8 Mesanenin diğer tanımlanmış bozuklukları
N32.9 Mesane bozukluğu, tanımlanmamış
N33* Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N33.0* Tüberküloz sistit (A18.1†)
N33.8* Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N34 Üretrit ve üretral sendrom
N34.0 Üretral apse
N34.1 Üretrit, spesifik olmayan
N34.2 Üretrit, diğer
N34.3 Üretral sendrom, tanımlanmamış
N35 Üretra darlığı
N35.0 Posttravmatik üretra darlığı
N35.1 Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış
N35.8 Üretral darlıklar, diğer
N35.9 Üretral darlık, tanımlanmamış
N36 Üretranın diğer bozuklukları
N36.0 Üretral fistül
N36.1 Üretral divertikül
N36.2 Üretral karunkül
N36.3 Üretral mukozanın prolapsusu
N36.8 Üretranın diğer tanımlanmış bozuklukları
N36.9 Üretra bozukluğu, tanımlanmamış
N37* Üretral bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N37.0* Üretrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N37.8* Üretral diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N39 Üriner sistemin diğer bozuklukları
N39.0 Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış
N39.1 İnatçı proteinüri, tanımlanmamış
N39.2 Ortostatik proteinüri, tanımlanmamış
N39.3 Stres inkontinans
N39.4 Üriner inkontinanslar tanımlanmış, diğer
N39.8 Üriner sistemin diğer tanımlanmış bozuklukları
N39.9 Üriner sistemin bozukluğu, tanımlanmamış
N40 Benign prostat hiperplazisi
N41 Prostatın enflamatuvar hastalıkları
N41.0 Akut prostatit
N41.1 Kronik prostatit
N41.2 Prostat apsesi
N41.3 Prostatosistit
N41.8 Prostatın diğer enflamatuvar hastalıkları
N41.9 Prostatın enflamatuvar hastalığı, tanımlanmamış
N42 Prostatın diğer bozuklukları
N42.0 Prostat taşı
N42.1 Prostat konjesyon ve hemorajisi
N42.2 Prostat atrofisi
N42.8 Prostatın diğer tanımlanmış bozuklukları
N42.9 Prostat bozukluğu, tanımlanmamış
N43 Hidrosel ve spermatosel
N43.0 Ankiste hidrosel
N43.1 Enfekte hidrosel
N43.2 Hidrosel, diğer
N43.3 Hidrosel, tanımlanmamış
N43.4 Spermatosel
N44 Testis torsiyonu
N45 Orşit ve epididimit
N45.0 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit, apse ile birlikte
N45.9 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit, apsesiz
N46 Erkek infertilitesi
N47 Sünnet derisinin fazlalığı, fimozis ve parafimozis
N48 Penisin diğer bozuklukları
N48.0 Peniste lökoplaki
N48.1 Balanopostit
N48.2 Penisin diğer enflamatuvar bozuklukları
N48.3 Priapizm
N48.4 Organik kaynaklı impotans
N48.5 Penis ülseri
N48.6 Balanit kserotika obliterans
N48.8 Penisin diğer tanımlanmış bozuklukları
N48.9 Penisin diğer bozuklukları, tanımlanmamış
N49 Erkek genital organının tanımlanmamış enflamatuvar bozuklukları başka yerde
N49.0 Seminal vezikül enflamatuvar bozuklukları
N49.1 Spermatik kord, tunika vajinalis ve vasa deferensin enflamatuvar bozuklukları
N49.2 Skrotumun enflamatuvar bozuklukları
N49.8 Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış enflamatuvar bozuklukları
N49.9 Erkek genital organının tanımlanmamış enflamatuvar bozukluğu
N50 Erkek genital organlarının diğer bozuklukları
N50.0 Testis atrofisi
N50.1 Erkek genital organlarının vasküler bozuklukları
N50.8 Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları
N50.9 Erkek genital organlarının bozuklukları başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51* Erkek genital organlarının bozukluğu, tanımlanmamış
N51.0* Prostat bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.1* Testis ve epididimisin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.2* Balanit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N51.8* Erkek genital organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N60 Benign meme displazisi
N60.0 Memenin soliter kisti
N60.1 Memenin diffüz kisti
N60.2 Memenin fibroadenozisi
N60.3 Memenin fibrosklerozu
N60.4 Memenin duktal ektazisi
N60.8 Meme benign displazileri, diğer
N60.9 Benign meme displazisi, tanımlanmamış
N61 Memenin enflamatuvar bozuklukları
N62 Memenin hipertrofisi
N63 Memede tanımlanmamış kitle
N64 Memenin diğer bozuklukları
N64.0 Meme ucunun fissür ve fistülü
N64.1 Memenin yağ nekrozu
N64.2 Memenin atrofisi
N64.3 Galaktore, doğumla birlikte olmayan
N64.4 Mastodini
N64.5 Memede diğer belirti ve semptomlar
N64.8 Memenin tanımlanmış diğer bozuklukları
N64.9 Memenin bozuklukları, tanımlanmamış
N70 Salpinjit ve ooforit
N70.0 Akut salpinjit ve ooforit
N70.1 Kronik salpinjit ve ooforit
N70.9 Salpinjit ve ooforit, tanımlanmamış
N71 Uterusun enflamatuvar hastalığı, serviks hariç
N71.0 Uterusun akut enflamatuvar hastalığı
N71.1 Uterusun kronik enflamatuvar hastalığı
N71.9 Uterusun enflamatuvar hastalığı, tanımlanmamış
N72 Serviks uterinin enflamatuvar hastalığı
N73 Kadın pelvik enflamatuvar hastalıkları, diğer
N73.0 Akut parametrit ve pelvik sellülit
N73.1 Kronik parametrit ve pelvik selülit
N73.2 Parametrit ve pelvik selülit, tanımlanmamış
N73.3 Kadında akut pelvik peritonit
N73.4 Kadında kronik pelvik peritonit
N73.5 Kadında pelvik peritonit, tanımlanmamış
N73.6 Kadında pelvik peritoneal adezyonlar
N73.8 Kadında tanımlanmış pelvik enflamatuvar hastalıklar, diğer
N73.9 Kadında pelvik enflamatuvar hastalık, tanımlanmamış
N74* Kadında pelvisin enflamatuar bozuklukları, başka yerde sınıflanmış
N74.0* Serviks uterinin tüberküloz enfeksiyonu (A18.1†)
N74.1* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, tüberküloza bağlı (A18.1†)
N74.2* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, sifilitik (A51.4†, A52.7†)
N74.3* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, gonokokkal (A54.2†)
N74.4* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, klamidyal (A56.1†)
N74.8* Kadın pelvik enflamatuvar bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N75 Bartholin bezinin hastalıkları
N75.0 Bartholin bezinin kisti
N75.1 Bartholin bezinin apsesi
N75.8 Bartholin bezinin diğer hastalıkları
N75.9 Bartholin bezinin hastalığı, tanımlanmamış
N76 Vajen ve vulvanın diğer enflamasyonu
N76.0 Akut vajinit
N76.1 Subakut ve kronik vajinit
N76.2 Akut vulvit
N76.3 Subakut ve kronik vulvit
N76.4 Vulvanın apsesi
N76.5 Vajina ülserasyonu
N76.6 Vulva ülserasyonu
N76.8 Vajina ve vulvanın tanımlanmış diğer enflamasyonları
N77* Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
N77.0 Vulvanın ülserasyonu, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda
N77.1* Vajinit, vulvit ve vulvovajinit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter
N77.8* Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
N80 Endometrioz
N80.0 Endometrioz, uterus
N80.1 Endometrioz, over
N80.2 Endometrioz, fallopian tüp
N80.3 Endometrioz, pelvik periton
N80.4 Endometrioz, rektovajinal septum ve vajina
N80.5 Endometrioz, barsak
N80.6 Endometrioz, kutanöz skarlarda
N80.8 Endometriozlar, diğer
N80.9 Endometrioz, tanımlanmamış
N81 Kadın genital prolapsusu
N81.0 Kadın üretroseli
N81.1 Sistosel
N81.2 İnkomplet uterovajinal prolapsus
N81.3 Komplet uterovajinal prolapsus
N81.4 Uterovajinal prolapsus, tanımlanmamış
N81.5 Vajinal enterosel
N81.6 Rektosel
N81.8 Kadın genital prolapsusu, diğer
N81.9 Kadın genital prolapsusu, tanımlanmamış
N82 Kadın genital yollarını tutan fistüller
N82.0 Vezikovajinal fistül
N82.1 Kadın üriner-genital yol diğer fistülleri
N82.2 Vajinanın ince barsağa fistülü
N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü
N82.4 Kadın barsak-genital yol fistülleri, diğer
N82.5 Kadın genital yol-deri fistülü
N82.8 Kadın genital yol fistülleri, diğer
N82.9 Kadın genital yol fistülü, tanımlanmamış
N83 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin enflamatuvar olmayan bozuklukları
N83.0 Ovaryumun folliküler kisti
N83.1 Korpus luteum kisti
N83.2 Ovarian kistler, diğer ve tanımlanmamış
N83.3 Ovaryum ve fallopian tüpün kazanılmış atrofisi
N83.4 Ovaryum ve fallopian tüpün prolapsı ve hernisi
N83.5 Ovaryumun ovarian pedikülün ve fallopian tüpün torsiyonu
N83.6 Hematosalpinks
N83.7 Geniş ligamentin hematomu
N83.8 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N83.9 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin enflamatuvar olmayan bozukluğu
N84 Kadın genital yol polipi
N84.0 Korpus uteri polipi
N84.1 Serviks uteri polipi
N84.2 Vajina polipi
N84.3 Vulva polipi
N84.8 Kadın genital yolu diğer kısımlarının polipi
N84.9 Kadın genital yolu polipi, tanımlanmamış
N85 Uterusun diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları, serviks hariç
N85.0 Endometrial glandülar hiperplazi
N85.1 Endometrial adenomatöz hiperplazi
N85.2 Uterusun hipertrofisi
N85.3 Uterus subinvolüsyonu
N85.4 Uterusun malpozisyonu
N85.5 Uterusun inversiyonu
N85.6 İntrauterin sineşiler
N85.7 Hematometra
N85.8 Uterusun diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları
N85.9 Uterusun enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N86 Serviks uterinin erozyon ve ektropiyonu
N87 Serviks uterinin displazisi
N87.0 Hafif servikal displazi
N87.1 Orta servikal displazi
N87.2 Şiddetli servikal displazi, başka yerde sınıflanmamış
N87.9 Serviks uterinin displazisi, tanımlanmamış
N88 Serviks uterinin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N88.0 Serviks uteri lökoplakisi
N88.1 Serviks uteri eski laserasyonu
N88.2 Serviks uterinin striktür ve stenozu
N88.3 Serviks uterinin yetmezliği
N88.4 Serviks uterinin hipertrofik elongasyonu
N88.8 Serviks uterinin diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları
N88.9 Serviks uterinin enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N89 Vajinanın diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N89.0 Hafif vajinal displazi
N89.1 Orta vajinal displazi
N89.2 Şiddetli vajinal displazi, başka yerde sınıflanmamış
N89.3 Vajinanın displazisi, tanımlanmamış
N89.4 Vajinanın lökoplakisi
N89.5 Vajinanın striktür ve atrezisi
N89.6 Sıkı himenal ring
N89.7 Hematokolpos
N89.8 Vajinanın diğer tanımlanmış enflamatuvar bozuklukları
N89.9 Vajinanın enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N90 Vulva ve perinenin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
N90.0 Hafif vulvar displazi
N90.1 Orta vulvar displazi
N90.2 Şiddetli vulvar displazi, başka yerde sınıflanmamış
N90.3 Vulvanın displazisi, tanımlanmamış
N90.4 Vulvanın lökoplakisi
N90.5 Vulva atrofisi
N90.6 Vulva hipertrofisi
N90.7 Vulvar kist
N90.8 Vulvanın ve perinenin diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları
N90.9 Vulva ve perinenin enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış
N91 Menstrüasyonun yokluğu, azlığı ve seyrekliği
N91.0 Primer amenore
N91.1 Sekonder amenore
N91.2 Amenore, tanımlanmamış
N91.3 Primer oligomenore
N91.4 Sekonder oligomenore
N91.5 Oligomenore, tanımlanmamış
N92 Menstrüasyonun aşırı, sık ve düzensiz olması
N92.0 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzenli siklus ile
N92.1 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzensiz siklus ile
N92.2 Aşırı menstrüasyon, pubertede
N92.3 Ovulasyon kanaması
N92.4 Aşırı kanama, premenapozal dönemde
N92.5 Düzensiz menstrüasyon, diğer tanımlanmış
N92.6 Düzensiz menstrüasyon, tanımlanmamış
N93 Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer
N93.0 Postkoital ve kontakt kanama
N93.8 Anormal uterus ve vajina kanamaları diğer, tanımlanmış
N93.9 Anormal uterus ve vajina kanaması, tanımlanmamış
N94 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte ağrı ve diğer durumlar
N94.0 Ovulasyon ağrısı
N94.1 Disparoniya
N94.2 Vajinismus
N94.3 Premenstrüal gerilim sendromu
N94.4 Primer dismenore
N94.5 Sekonder dismenore
N94.6 Dismenore, tanımlanmamış
N94.8 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte olan tanımlanmış diğer durumlar
N94.9 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte olan tanımlanmamış durumlar
N95 Menapozal ve diğer perimenapozal bozukluklar
N95.0 Postmenapozal kanama
N95.1 Menapozal ve kadın klimakterik dönemleri
N95.2 Postmenapozal atrofik vajinit
N95.3 Suni menapoz ile birlikte olan durumlar
N95.8 Menapozal ve perimenapozal bozukluklar diğer, tanımlanmış
N95.9 Menapozal ve perimenapozal bozukluk, tanımlanmamış
N96 Habituel abortus
N97 Kadın infertilitesi
N97.0 Kadın infertilitesi, anovülasyon ile birlikte
N97.1 Kadın infertilitesi, tubal kaynaklı
N97.2 Kadın infertilitesi, uterus kaynaklı
N97.3 Kadın infertilitesi, servikal kaynaklı
N97.4 Kadın infertilitesi, erkek kaynaklı nedenler ile birlikte
N97.8 Kadın infertilitesi, başka nedenlerle gelişen
N97.9 Kadın infertilitesi, tanımlanmamış
N98 Suni dölleme komplikasyonları
N98.0 Suni dölleme sırasında gelişen enfeksiyon
N98.1 Overlerin hiperstimülasyonu
N98.2 Fertilize ovumun giriş teşebbüsünün komplikasyonları, in vitro fertilizasyonu takiben
N98.3 Embrionun giriş teşebbüsünün komplikasyonları, embrio transferinde
N98.8 Suni dölleme ile birlikte, diğer komplikasyonlar
N98.9 Suni dölleme ile beraber komplikasyon, tanımlanmamış
N99 Genitoüriner sistem girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
N99.0 Girişim sonrası gelişen böbrek yetmezliği
N99.1 Girişim sonrası gelişen üretral darlık
N99.2 Vajinanın postoperatif adezyonları
N99.3 Vajinal vaultun prolapsusu, histerektomiden sonra
N99.4 Pelvik peritoneal adezyonlar, girişim sonrası gelişen
N99.5 Üriner sistemin eksternal stoma malfonksiyonları
N99.8 Genitoüriner sistemde müdahale sonrası gelişen diğer bozukluklar
N99.9 Genito üriner sistemin müdahale sonrası bozukluklar, tanımlanmamış
[tab:O]
O00 Dış gebelik
O00.0 Abdominal gebelik
O00.1 Tubal gebelik
O00.2 Ovarian gebelik
O00.8 Ektopik gebelik, diğer
O00.9 Ektopik gebelik, tanımlanmamış
O01 Hidatiform mol
O01.0 Klasik hidatiform mol
O01.1 İnkomplet ve kısmi hidatiform mol
O01.9 Hidatiform mol, tanımlanmamış
O02 Konsepsiyonun diğer anormal ürünleri
O02.0 Blighted ovum ve nonhidatiform mol
O02.1 Gecikmiş düşük
O02.8 Konsepsiyonun diğer tanımlanmış anormal ürünleri
O02.9 Konsepsiyonun anormal ürünü, tanımlanmamış
O03 Spontan düşük
O03.0 Spontan düşük, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O03.1 Spontan düşük, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
O03.2 Spontan düşük, inkomplet, embolizm ile komplike
O03.3 Spontan düşük, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
O03.4 Spontan düşük, inkomplet, komplikasyonsuz
O03.5 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu
O03.6 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
O03.7 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
O03.8 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile
O03.9 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O04 Tıbbi düşük
O04.0 Tıbbi düşük, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O04.1 Tıbbi düşük, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
O04.2 Tıbbi düşük, inkomplet, embolizm ile komplike
O04.3 Tıbbi düşük, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
O04.4 Tıbbi düşük, inkomplet, komplikasyonsuz
O04.5 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike
O04.6 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
O04.7 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
O04.8 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile
O04.9 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O05 Düşük, diğer
O05.0 Düşük, diğer, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O05.1 Düşük, diğer, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
O05.2 Düşük, diğer, inkomplet, embolizm ile komplike
O05.3 Düşük, diğer, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
O05.4 Düşük, diğer, inkomplet, komplikasyonsuz
O05.5 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike
O05.6 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike
O05.7 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
O05.8 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile
O05.9 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O06 Düşük, tanımlanmamış
O06.0 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike
O06.1 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike
O06.2 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, embolizm ile komplike
O06.3 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
O06.4 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, komplikasyonsuz
O06.5 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik
O06.6 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı
O06.7 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike
O06.8 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış
O06.9 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O07 Başarısız düşük teşebbüsü
O07.0 Başarısız tıbbi düşük, genital yol ve pelvik enfeksiyon komplikasyonu ile
O07.1 Başarısız tıbbi düşük, gecikmiş veya aşırı kanama komplikasyonu ile
O07.2 Başarısız tıbbi düşük, embolizm ile komplike
O07.3 Başarısız tıbbi düşük, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlar ile
O07.4 Başarısız tıbbi düşük, komplikasyonsuz
O07.5 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış genital yol ve pelvik enfeksiyon
O07.6 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış gecikmiş veya aşırı kanama
O07.7 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış emboli ile komplike
O07.8 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış başka ve tanımlanmamış
O07.9 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış, komplikasyonsuz
O08 Düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası komplikasyonlar
O08.0 Genital yol enfeksiyonu ve pelvik enfeksiyon, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.1 Gecikmiş veya aşırı hemoraji, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.2 Emboli, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.3 Şok, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.4 Böbrek yetmezliği, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.5 Metabolik bozukluklar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.6 Pelvik organ ve doku yaralanması, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.7 Venöz komplikasyonlar, diğer, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.8 Diğer komplikasyonlar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O08.9 Komplikasyonlar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası
O10 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.0 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, esansiyel, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.1 Hipertansif kalp hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik,doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.2 Hipertansif böbrek hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta
O10.3 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik,doğum ve lohusalıkta
O10.4 Sekonder hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden
O10.9 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, tanımlanmamış, gebelik, doğum ve lohusalıkta
O11 Hamilelik öncesi mevcut Hipertansif bozukluk, eşlik eden proteinüri ile birlikte
O12 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] ödem ve proteinüri, hipertansiyon olmaksızın
O12.1 Hamilelikte proteinüri
O12.2 Hamilelikte ödem ve proteinüri
O13 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri olmadan
O14 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri ile
O14.0 Orta pre-eklampsi
O14.1 Şiddetli pre-eklampsi
O14.9 Pre-eklampsi, tanımlanmamış
O15 Eklampsi
O15.0 Eklampsi, gebelikte
O15.1 Eklampsi, doğum sürecinde
O15.2 Eklampsi, lohusalıkta
O15.9 Eklampsi, zaman dönemi tanımlanmamış
O16 Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış
O20 Kanama, erken gebelikte
O20.0 Düşük tehdidi
O20.8 Kanama diğer, erken gebelikte
O20.9 Kanama erken gebelikte, tanımlanmamış
O21 Gebelikte aşırı kusma
O21.0 Hiperemezis gravidarum, hafif
O21.1 Hipemezis gravidarum, metabolik bozukluklar ile
O21.2 Gebelikte geç kusmalar
O21.8 Gebelikte görülen diğer kusmalar
O21.9 Gebelik kusması, tanımlanmamış
O22 Gebelikte venöz komplikasyonlar
O22.0 Alt ekstremite variköz venleri, gebelikte
O22.1 Genital varisler, gebelikte
O22.2 Yüzeysel trombofilebit, gebelikte
O22.3 Derin flebotromboz, gebelikte
O22.4 Hemoroidler, gebelikte
O22.5 Serebral ven trombozu, gebelikte
O22.8 Venöz komplikasyon diğer, gebelikte
O22.9 Venöz komplikasyon, gebelikte, tanımlanmamış
O23 Genitoüriner yol enfeksiyonları, gebelikte
O23.0 Böbrek enfeksiyonu, gebelikte
O23.1 Mesane enfeksiyonu, gebelikte
O23.2 Üretra enfeksiyonu, gebelikte
O23.3 İdrar yolu diğer kısımlarının enfeksiyonu, gebelikte
O23.4 İdrar yolu tanımlanmamış enfeksiyonu, gebelikte
O23.5 Genital yol enfeksiyonu, gebelikte
O23.9 Genitoüriner yolun diğer ve tanımlanmamış enfeksiyonu, gebelikte
O24 Diyabetes mellitüs, gebelikte
O24.0 Gebelikte İnsüline bağlı Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.1 Gebelikte İnsüline bağlı olmayan Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.2 Gebelikte Malnütrisyona bağlı Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan
O24.3 Gebelikte Diyabetes mellitüs önceden mevcut olan, tanımlanmamış
O24.4 Diyabetes mellitüs, gebelikle ortaya çıkan
O24.9 Diyabetes mellitüs, gebelikte, tanımlanmamış
O25 Malnütrisyon, gebelikte
O26 Gebelikle ilgili diğer durumlarda anne bakımı
O26.0 Gebelikte aşırı kilo alınması
O26.1 Gebelikte az kilo alınması
O26.2 Habitüel düşükte gebe takibi
O26.3 Uterus içinde kalmış kontraseptif alet, gebelikte
O26.4 Herpes gestasyonis
O26.5 Maternal hipotansiyon sendromu
O26.6 Karaciğer bozuklukları; gebelik, doğum ve lohusalıkta
O26.7 Simfizis (pubis) sublüksasyonu, gebelik, doğum ve lohusalıkta
O26.8 Gebelikle ilgili durumlar diğer, tanımlanmış
O26.9 Gebeliğe bağlı durum, tanımlanmamış
O28 Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında
O28.0 Anormal hematolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
O28.1 Anormal biyokimya bulgusu, annenin antenatal taramasında
O28.2 Anormal sitolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
O28.3 Anormal ultrason bulgusu, annenin antenatal taramasında
O28.4 Anormal radyolojik bulgu, annenin antenatal taramasında
O28.5 Anormal kromozomal ve genetik bulgu, annenin antenatal taramasında
O28.8 Anormal bulgular diğer, annenin antenatal taramasında
O28.9 Anormal bulgu, annenin antenatal taramasında, tanımlanmamış
O29 Gebelikteki anestezi komplikasyonları
O29.0 Gebelikte anestezinin akciğer komplikasyonları
O29.1 Gebelikte anestezinin kalp komplikasyonları
O29.2 Gebelikte anestezinin merkezi sinir sistemi komplikasyonları
O29.3 Gebelikte lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon
O29.4 Gebelikte spinal ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı
O29.5 Gebelikte spinal ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları
O29.6 Gebelikte başarısız veya zor entübasyon
O29.8 Gebelikte anestezinin diğer komplikasyonları
O29.9 Gebelikte anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış
O30 Çoğul gebelik
O30.0 İkiz gebelik
O30.1 Üçüz gebelik
O30.2 Dördüz gebelik
O30.8 Çoğul gebelik, diğer
O30.9 Çoğul gebelik, tanımlanmamış
O31 Çoğul gebeliğe özel komplikasyonlar
O31.0 Papirasöz fetüs
O31.1 Gebelik, bir veya daha fazla fetüsün düşüğünden sonra devam eden
O31.2 Gebelik, bir veya daha fazla fetüsün intrauterin ölümünden sonra devam eden
O31.8 Çoğul hamileliğe özel diğer komplikasyonlar
O32 Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için
O32.0 Anne bakımı, sabit olmayan pozisyon için
O32.1 Anne bakımı, makadi gelişte
O32.2 Anne bakımı, transvers ve oblik pozisyonda
O32.3 Anne bakımı, yüz, alın ve çene gelişte
O32.4 Anne bakımı, miyatta başın yüksek de oluşunda
O32.5 Anne bakımı, bir veya daha fazla fetüsün yanlış gelişinin çoğul hamilelikte
O32.6 Anne bakımı, karma gelişte
O32.8 Anne bakımı, fetüsün diğer yanlış gelişinin olduğu
O32.9 Anne bakımı, fetüsün yanlış gelişinin olduğu tanımlanmamış
O33 Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda
O33.0 Anne bakımı pelvik kemiklerin, anne bakımı deformitesine bağlı oransızlıkta
O33.1 Anne bakımı, dar pelvise bağlı oransızlıkta
O33.2 Anne bakımı, pelvis girişi darlığına bağlı oransızlıkta
O33.3 Anne bakımı, pelvisin çıkış darlığına bağlı oransızlıkta,
O33.4 Anne bakımı, karma anne ve fetal kaynaklı oransızlık
O33.5 Anne bakımı, büyük fetüse bağlı oransızlıkta
O33.6 Anne bakımı, hidrosefalik fetüse bağlı oransızlıkta
O33.7 Anne bakımı, diğer fetal deformitelere bağlı oransızlıkta
O33.8 Anne bakımı, diğer kaynaklardan dolayı oransızlıkta
O33.9 Oransızlıkta anne bakımı, tanımlanmamış
O34 Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde
O34.0 Anne bakımı, uterus konjenital malformasyonlarında
O34.1 Anne bakımı, korpus uteri tümöründe
O34.2 Anne bakımı, geçirilmiş cerrahiye bağlı uterus skarında
O34.3 Anne bakımı, servikal yetersizlikte
O34.4 Anne bakımı, serviksin diğer anormalliklerinde
O34.5 Anne bakımı, gebe uterusun diğer anormalliklerinde
O34.6 Anne bakımı, vajina anormalliğinde
O34.7 Anne bakımı, vulva ve perine anormalliklerinde
O34.8 Anne bakımı, pelvik organların diğer anormalliklerinde
O34.9 Anne bakımı, pelvik organ anormalliğinde, tanımlanmamış
O35 Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda
O35.0 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) merkezi sinir sistemi malformasyonunda
O35.1 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) kromozom anormalliğinde
O35.2 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) herediter hastalıkta
O35.3 Anne bakımı, annede viral hastalıklarda (şüpheli) fetüs hasarında
O35.4 Anne bakımı, alkole bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O35.5 Anne bakımı, ilaçlara bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O35.6 Anne bakımı, radyasyonuna bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O35.7 Anne bakımı, diğer tıbbi girişimlere bağlı (şüpheli) fetüs hasarında
O35.8 Anne bakımı, diğer (şüpheli) fetal anormallik ve hasarlarda
O35.9 Anne bakımı, (şüpheli) fetal anormallikler ve hasarda, tanımlanmamış
O36 Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde
O36.0 Anne bakımı, rhesus izoimmünizasyonunda
O36.1 Anne bakımı, diğer izoimmünizasyonda
O36.2 Anne bakımı, hidrops fetaliste
O36.3 Anne bakımı, fetal hipoksi bulguları varlığında
O36.4 Anne bakımı, intrauterin ölümde
O36.5 Anne bakımı, yetersiz fetal büyümede
O36.6 Anne bakımı, aşırı fetüs büyümesinde
O36.7 Anne bakımı, abdominal gebelikte yaşayabilir fetüs için
O36.8 Anne bakımı, diğer tanımlanmış fetal problemlerde
O36.9 Anne bakımı, fetal problemlerde, tanımlanmamış
O40 Polihidramnioz
O41 Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları
O41.0 Oligohidramnioz
O41.1 Amniotik kese ve membranların enfeksiyonu
O41.8 Amniotik sıvı ve membranların diğer tanımlanmış bozuklukları
O41.9 Amniotik sıvı ve membranların bozukluğu, tanımlanmamış
O42 Erken membran rüptürü
O42.0 Erken membran rüptürü, doğum 24 saat içinde başlamış
O42.1 Erken membran rüptürü, doğum 24 saat sonra başlamış
O42.2 Erken membran rüptürü, tedavi ile geciktirilmiş doğum
O42.9 Erken membran rüptürü, tanımlanmamış
O43 Plasenta bozuklukları
O43.0 Plasental transfüzyon sendromu
O43.1 Plasenta malformasyonu
O43.8 Plasental diğer bozukluklar
O43.9 Plasental bozukluk, tanımlanmamış
O44 Plasenta previa
O44.0 Plasenta previa, hemoraji olmaksızın
O44.1 Plasenta previa, hemorajili
O45 Plasentanın erken ayrılması [abruptio placentae]
O45.0 Plasentanın erken ayrılması, koagülasyon kusuruyla birlikte
O45.8 Plasentanın erken ayrılması, diğer
O45.9 Plasentanın erken ayrılması, tanımlanmamış
O46 Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış
O46.0 Antepartum hemoraji, koagülasyon kusuruyla birlikte
O46.8 Antepartum hemorajiler, diğer
O46.9 Antepartum hemoraji, tanımlanmamış
O47 Yalancı doğum
O47.0 Yalancı doğum, hamileliğin 37. tamamlanmış haftasından önce
O47.1 Yalancı doğum, hamileliğin 37. tamamlanmış haftasında veya daha sonra
O47.9 Yalancı doğum, tanımlanmamış
O48 Uzamış gebelik
O60 Miadından önce doğum
O61 Başarısız doğum indüksiyonu
O61.0 Başarısız tıbbi doğum indüksiyonu
O61.1 Başarısız enstrümental doğum teşebbüsü
O61.8 Başarısız doğum indüksiyonu, diğer
O61.9 Başarısız doğum indüksiyonu, tanımlanmamış
O62 Doğum güçlerinin anormallikleri
O62.0 Primer yetersiz kontraksiyonlar
O62.1 Sekonder yetersiz uterus kontraksiyonları
O62.2 Yetersiz uterus kontraksiyonları, diğer
O62.3 Hızlanmış doğum
O62.4 Uterus kontraksiyonları, hipertonik, koordine olmayan ve uzamış
O62.8 Doğum güçlerinin diğer anormallikleri
O62.9 Doğum güçleri anormalliği, tanımlanmamış
O63 Uzamış doğum
O63.0 Doğumun uzamış birinci safhası
O63.1 Doğumun uzamış ikinci safhası
O63.2 İkinci ikiz, üçüz vd. gecikmiş doğumu
O63.9 Uzamış doğum, tanımlanmamış
O64 İlerlemeyen doğum, fetüsün yanlış pozisyon ve yanlış gelişine bağlı
O64.0 İlerlemeyen doğum, fetüs başının inkomplet rotasyonundan dolayı
O64.1 İlerlemeyen doğum, makad gelişten dolayı
O64.2 İlerlemeyen doğum, yüz gelişinden dolayı
O64.3 İlerlemeyen doğum, alın gelişinden dolayı
O64.4 İlerlemeyen doğum, omuz gelişinden dolayı
O64.5 İlerlemeyen doğum, karma gelişten dolayı
O64.8 İlerlemeyen doğum, diğer yanlış pozisyon ve yanlış gelişlerden dolayı
O64.9 İlerlemeyen doğum, yanlış pozisyon ve yanlış gelişlerden dolayı, tanımlanmamış
O65 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik anormallikten dolayı
O65.0 İlerlemeyen doğum, deforme pelvisden dolayı
O65.1 İlerlemeyen doğum, dar pelvisden dolayı
O65.2 İlerlemeyen doğum, pelvis girişi darlığından dolayı
O65.3 İlerlemeyen doğum, pelvis çıkışı ve orta kavite darlığından dolayı
O65.4 İlerlemeyen doğum, fetopelvik oransızlıktan dolayı, tanımlanmamış
O65.5 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik organ anormalliğinden dolayı
O65.8 İlerlemeyen doğum, diğer maternal pelvik anormalliklerinden dolayı
O65.9 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik anormallikden dolayı, tanımlanmamış
O66 İlerlemeyen doğumlar, diğer
O66.0 İlerlemeyen doğum, omuz distosinden dolayı
O66.1 İlerlemeyen doğum, kilitlenmiş ikizlerden dolayı
O66.2 İlerlemeyen doğum, büyük fetüsten dolayı
O66.3 İlerlemeyen doğum, diğer fetüs anormalliklerinden dolayı
O66.4 Başarısız doğum denemesi, tanımlanmamış
O66.5 Başarısız vakum ekstraktör ve forseps uygulaması, tanımlanmamış
O66.8 İlerlemeyen doğumlar diğer, tanımlanmış
O66.9 İlerlemeyen doğum, tanımlanmamış
O67 Doğum süreci ve doğum, intrapartum kanamayla komplike,
O67.0 İntrapartum hemoraji, koagülasyon kusuru ile
O67.8 İntrapartum hemoraji, diğer
O67.9 İntrapartum hemoraji, tanımlanmamış
O68 Doğum süreci ve doğum, fetal stresle komplike [distress]
O68.0 Doğum süreci ve doğum, fetal kalp hızı anormalliği ile komplike
O68.1 Doğum süreci ve doğum, amniotik sıvı içinde mekonyumla komplike
O68.2 Doğum süreci ve doğum, amniotik sıvı içinde mekonyumla birlikte
O68.3 Doğum süreci ve doğum, fetal distresin biyokimyasal bulguları ile komplike
O68.8 Doğum süreci ve doğum, diğer fetal distres bulguları ile komplike
O68.9 Doğum süreci ve doğum, fetal distres ile komplike, tanımlanmamış
O69 Doğum süreci ve doğum, umbilikal kordon komplikasyonları ile birlikte olan
O69.0 Doğum süreci ve doğum, kordun prolapsusu ile komplike
O69.1 Doğum süreci ve doğum, kordun boyna dolanması ve kompresyonuyla komplike
O69.2 Doğum süreci ve doğum, diğer kord dolanması ile komplike
O69.3 Doğum süreci ve doğum, kısa kord ile komplike
O69.4 Doğum süreci ve doğum, vaza previa ile komplike
O69.5 Doğum süreci ve doğum, kordun vasküler lezyonu ile komplike
O69.8 Doğum süreci ve doğum, diğer kord komplikasyonları ile birlikte
O69.9 Doğum süreci ve doğum, kord komplikasyonu ile birlikte, tanımlanmamış
O70 Perineal yırtılma, doğum esnasında
O70.0 Birinci derece perine laserasyonu, doğum esnasında
O70.1 İkinci derece perine laserasyonu, doğum esnasında
O70.2 Üçüncü derece perine laserasyonu, doğum esnasında
O70.3 Dördüncü derece perine laserasyonu, doğum esnasında
O70.9 Perine laserasyonu doğum esnasında, tanımlanmamış
O71 Obstetrik travma, diğer
O71.0 Uterus rüptürü, doğum başlamasından önce
O71.1 Uterus rüptürü, doğum esnasında
O71.2 Uterusun postpartum inversiyonu
O71.3 Serviksin obstetrik laserasyonu
O71.4 Obstetrik yüksek vajinal laserasyon
O71.5 Pelvik organların obstetrik yaralanması, diğer
O71.6 Pelvik eklem ve ligamentlerin obstetrik zedelenmesi
O71.7 Pelvis obstetrik hematomu
O71.8 Obstetrik travma, diğer tanımlanmış
O71.9 Obstetrik travma, tanımlanmamış
O72 Postpartum kanama
O72.0 Üçüncü dönem hemoraji
O72.1 Erken postpartum diğer hemoraji
O72.2 Gecikmiş ve sekonder postpartum hemoraji
O72.3 Postpartum koagülasyon defektleri
O73 Plasenta ve membranların içerde kalması, kanama olmaksızın
O73.1 Plasenta ve membranların geride kalmış kısımları, hemoraji olmaksızın
O74 Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda
O74.0 Aspirasyon pnömonit, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.1 Pulmoner diğer komplikasyonlar, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.2 Kardiyak komplikasyonlar, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.3 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.4 Lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.5 Spinal ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı, doğum süreci ve doğum esnasında
O74.6 Komplikasyonlar diğer, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı
O74.7 Başarısız veya zor entübasyon, doğum süreci ve doğum esnasında
O74.8 Doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı diğer komplikasyonlar
O74.9 Anestezi komplikasyonu, doğum süreci ve doğum esnasında,tanımlanmamış
O75 Doğum süreci ve doğumun diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O75.0 Maternal distres, doğum süreci ve doğum esnasında
O75.1 Şok, doğum süreci ve doğum esnasında veya sonrasında
O75.2 Doğum esnasında ateş, başka yerde sınıflanmamış
O75.3 Doğum sürecinde enfeksiyon, diğer
O75.4 Obstetrik cerrahi ve işlemlerin diğer komplikasyonları
O75.5 Gecikmiş doğum, membranın suni rüptüründen sonra
O75.6 Gecikmiş doğum, membranın spontan veya tanımlanmamış rüptüründen sonra
O75.7 Vajinal doğum, önceki sezeryan sonrası
O75.8 Doğum süreci ve doğumun diğer tanımlanmış komplikasyonları
O75.9 Doğum süreci ve doğum komplikasyonu, tanımlanmamış
O80 Tek spontan doğum
O80.0 Spontan verteks doğum
O80.1 Spontan makat doğum
O80.8 Tek spontan doğumlar, diğer
O80.9 Tek spontan doğum, tanımlanmamış
O81 Tek doğum forseps ve vakum ekstraktör ile
O81.0 Aşağı forseps doğum
O81.1 Orta kavite forseps doğum
O81.2 Orta kavite forseps, rotasyon ile
O81.3 Forseps doğum, diğer ve tanımlanmamış
O81.4 Vakum ekstraktör doğum
O81.5 Forseps ve vakum ekstraktör kombinasyonu ile doğum
O82 Tek doğum, sezeryan ile
O82.0 Elektif sezeryan ile doğum
O82.1 Acil sezeryan ile doğum
O82.2 Sezeryan histerektomi ile doğum
O82.8 Sezeryan ile diğer tek doğum
O82.9 Sezeryan ile doğum, tanımlanmamış
O83 Asiste tek doğum, diğer
O83.0 Makat ekstraksiyonu
O83.1 Makat doğumu, diğer, asiste
O83.2 Manüplasyon gereken doğum, diğer
O83.3 Abdominal gebelikte yaşayabilir fetüs doğumu
O83.4 Doğum için destrüktif operasyon
O83.8 Asiste tek doğum, diğer tanımlanmış
O83.9 Asiste tek doğum, tanımlanmamış
O84 Çoğul doğum
O84.0 Çoğul doğum, hepsi spontan
O84.1 Çoğul doğum, hepsi forseps ve vakum ekstraktör ile
O84.2 Çoğul doğum, hepsi sezeryan ile
O84.8 Çoğul doğum, diğer
O84.9 Çoğul doğum, tanımlanmamış
O85 Puerperal sepsis
O86 Puerperal enfeksiyonlar, diğer
O86.0 Obstetrik cerrahi yaranın enfeksiyonu
O86.1 Genital yolun diğer enfeksiyonu, doğumu sonrası
O86.2 İdrar yolu enfeksiyonu, doğumu takiben
O86.3 Genitoüriner yol enfeksiyonları, doğumu takiben diğer
O86.4 Sebebi bilinmeyen ateş, doğumu takiben
O86.8 Lohusalık enfeksiyonları diğer, tanımlanmış
O87 Venöz komplikasyonlar, lohusalıkta
O87.0 Yüzeyel trombofilebit, lohusalıkta
O87.1 Derin trombofilebit, lohusalıkta
O87.2 Hemoroidler, lohusalıkta
O87.3 Serebral venöz tromboz, lohusalıkta
O87.8 Venöz komplikasyonlar lohusalıkta, diğer
O87.9 Venöz komplikasyonlar lohusalıkta, tanımlanmamış
O88 Obstetrik emboli
O88.0 Obstetrik hava embolisi
O88.1 Amniotik sıvı embolisi
O88.2 Obstetrik kan pıhtısı embolisi O88.3 Obstetrik piyemik ve septik emboli
O88.8 Obstetrik emboli, diğer
O89 Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda
O89.0 Akciğer komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı
O89.1 Kalp komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı
O89.2 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı
O89.3 Lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon, lohusalıkda
O89.4 Baş ağrısı, spinal ve epidural anesteziye bağlı, lohusalıkda
O89.5 Spinal ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları, lohusalıkda
O89.6 Entübasyonda başarısızlık veya zorluk, lohusalıkda
O89.8 Anestezinin diğer komplikasyonları, lohusalıkda
O89.9 Anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış, lohusalıkda
O90 Lohusalık komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O90.0 Sezeryan kesisi yarasının açılması
O90.1 Perineal obstetrik yaranın açılması
O90.2 Obstetrik yara hematomu
O90.3 Kardiomiyopati, lohusalıkda
O90.4 Postpartum akut böbrek yetmezliği
O90.5 Postpartum tiroidit
O90.8 Lohusalığın diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
O90.9 Lohusalık komplikasyonu, tanımlanmamış
O91 Meme enfeksiyonları, doğumla birlikte
O91.0 Meme ucu enfeksiyonu, doğumla beraber
O91.1 Meme apsesi, doğumla birlikte,
O91.2 Pürülan olmayan mastit, doğum ile beraber
O92 Memenin ve laktasyonun diğer bozuklukları, doğumla birlikte
O92.0 Rekrakte meme ucu, doğumla birlikte
O92.1 Çatlamış meme ucu, doğumla birlikte
O92.2 Memenin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları, doğumla birlikte
O92.3 Agalakti
O92.4 Hipogalakti
O92.5 Baskılanmış laktasyon
O92.6 Galaktore
O92.7 Laktasyonun diğer ve tanımlanmamış bozuklukları
O95 Obstetrik ölüm, tanımlanmamış sebepten
O96 Obstetrik ölüm, herhangi bir obstetrik sebepten dolayı doğumdan 42 gün
O97 Obstetrik ölüm, direk obstetrik nedenlerin sekeline bağlı
O98 Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta
O98.0 Tüberküloz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.1 Sifiliz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.2 Gonore, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.3 Cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.4 Viral hepatit, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.5 Viral diğer hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.6 Protozoal hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O98.8 Annenin diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı
O98.9 Annenin enfeksiyöz veya parazitik hastalığı, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden,
O99 Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka
O99.0 Anemi, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.1 Kan ve kan yapan organların diğer hastalıkları, immün mekanizmayı etkileyen, gebelik, O99.2 Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike
O99.3 Mental bozukluklar ve sinir sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike
O99.4 Dolaşım sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.5 Solunum sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.6 Sindirim sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.7 Deri ve subkutanöz doku hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
O99.8 Diğer tanımlanmış hastalıklar ve durumlar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden
[tab:P]
P00 Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen
P00.0 Annenin hipertansif hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.1 Annenin renal ve üriner sistem hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.2 Annenin enfeksiyöz ve paraziter hastalıklardan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.3 Annenin diğer dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.4 Annenin beslenme bozukluklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.5 Annenin yaralanmasından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.6 Annenin geçirdiği cerrahi müdahalelerden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.7 Annenin geçirdiği diğer cerrahi müdahalelerden etkilenen fetüs ve yenidoğan,
P00.8 Annenin diğer durumlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P00.9 Annenin tanımlanmamış durumlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01 Gebeliğin anneye bağlı komplikasyonlarından etkilenen
P01.0 Yetersiz serviksden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.1 Erken membran rüptüründen etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.2 Oligohidramniozdan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.3 Polihidramniozdan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.4 Dış gebelikten etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.5 Çoğul gebelikten etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.6 Maternal ölümden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P01.7 Doğum başlamadan önce oluşan ters gelişin etkilediği fetüs ve yenidoğan
P01.8 Gebeliğin diğer maternal komplikasyonlarının etkilediği fetüs ve yenidoğan
P01.9 Gebeliğin tanımlanmamış maternal komplikasyonundan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02 Plasenta, kord ve membran komplikasyonlarından etkilenen
P02.0 Plasenta previadan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.1 Plasental ayrılma ve hemorajinin diğer şekillerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.2 Plasentanın diğer ve tanımlanmamış morfolojik ve fonksiyonel anormalliklerinden
P02.3 Plasental transfüzyon sendromlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.4 Prolabe kordondan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.5 Umblikal kordun diğer kompresyonundan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.6 Umblikal kordun diğer ve tanımlanmamış durumlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P02.7 Korioamnionitden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.8 Membranların diğer anormalliklerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan
P02.9 Membranların anormalliklerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan, tanımlanmamış
P03 Doğum süreci ve doğumun diğer komplikasyonlarından etkilenen
P03.0 Makadi doğum ve ekstraksiyondan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P03.1 Yanlış geliş, yanlış pozisyon ve doğum süreci ve doğumda oransızlıkdan etkilenen
P03.2 Forseps doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.3 Vakum ekstraktör [vantuz] doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.4 Sezeryan doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.5 Hızlı doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.6 Anormal uterus kontraksiyonlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P03.8 Doğum süreci ve doğumun diğer tanımlanmış komplikasyonlarından etkilenmiş
P03.9 Doğum süreci ve doğumun komplikasyonlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan,
P04 Plasenta veya anne sütünden geçen zararlılardan etkilenen fetüs ve yenidoğan
P04.0 Gebelik, doğum süreci ve doğumdaki maternal anestezi ve analjeziden etkilenmiş
P04.1 Annenin kullandığı diğer ilaçlardan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.2 Annenin sigara içmesinden etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.3 Annenin alkol kullanmasından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.4 Annenin ilaç bağımlılığından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.5 Annenin kimyasal madde yemesinden dolayı etkilenmiş fetüs ve yenidoğan
P04.6 Annenin çevresel kimyasal maddelere maruz kalmasından dolayı etkilenmiş
P04.8 Fetüs ve yenidoğanı etkileyen diğer maternal zararlı etkenler
P04.9 Maternal zararlı etkilere maruz kalmış fetüs ve yenidoğan, tanımlanmamış
P05 Yavaş fetal büyüme ve fetal malnütrisyon
P05.0 Hamilelik yaşına göre hafif fetus
P05.1 Hamilelik yaşına göre küçük fetus
P05.2 Hamilelik yaşına göre hafif veya küçük olmaksızın fetal malnütrisyon
P05.9 Yavaş fetal büyüme, tanımlanmamış
P07 Kısa hamilelik ve düşük doğum ağırlığıyla ilgili bozukluklar,
P07.0 İleri derece düşük doğum ağırlığı
P07.1 Düşük doğum ağırlığı olan diğer vakalar
P07.2 İleri derecede immaturite
P07.3 Miad öncesi diğer infantlar
P08 Uzun hamilelik ve yüksek doğum ağırlığıyla ilgili bozukluklar
P08.0 İleri derece büyük bebek
P08.1 Hamilelik yaşına göre diğer ağır bebekler
P08.2 Miadını geçmiş infant, hamilelik yaşına göre ağır olmayan
P10 Doğum yaralanmasına bağlı, kafa içi yırtılma ve kanama
P10.0 Doğum yaralanmasına bağlı subdural hemoraji
P10.1 Doğum yaralanmasına bağlı serebral hemoraji
P10.2 Doğum yaralanmasına bağlı intraventriküler hemoraji
P10.3 Doğum yaralanmasına bağlı subaraknoid hemoraji
P10.4 Doğum yaralanmasına bağlı tentorial yırtık
P10.8 Doğum yaralanmasına bağlı diğer kafa içi laserasyon ve hemorajiler
P10.9 Doğum yaralanmasına bağlı tanımlanmamış kafa içi laserasyon ve hemoraji
P11 Doğum yaralanmaları, merkezi sinir sisteminin, diğer
P11.0 Doğum yaralanmasına bağlı serebral ödem
P11.1 Doğum yaralanmasına bağlı diğer tanımlanmış beyin hasarı
P11.2 Doğum yaralanmasına bağlı tanımlanmamış beyin hasarı
P11.3 Fasial sinirin doğum yaralanması
P11.4 Kranial sinirlerin diğer doğum yaralanması
P11.5 Vertebra ve spinal kordun doğum yaralanması
P11.9 Merkezi sinir sisteminin doğum yaralanması, tanımlanmamış
P12 Doğum yaralanması, saçlı derinin
P12.0 Doğum yaralanmasına bağlı sefal hematom
P12.1 Doğum yaralanmasına bağlı chignon
P12.2 Doğum yaralanmasına bağlı epikranial subaponörotik hemoraji
P12.3 Doğum yaralanmasına bağlı saçlı deri ezilmesi
P12.4 Yeni doğan saçlı derinin monitorizasyona bağlı yaralanması
P12.8 Saçlı derinin diğer doğum yaralanmaları
P12.9 Saçlı deri doğum yaralanması, tanımlanmamış
P13 Doğum yaralanması, iskeletin
P13.0 Doğum yaralanmasına bağlı kafatası kırığı
P13.1 Kafatasının diğer doğum yaralanmaları
P13.2 Femurun doğum yaralanması
P13.3 Uzun kemiklerin diğer doğum yaralanması
P13.4 Doğum yaralanmasına bağlı klavikula kırığı
P13.8 İskeletin diğer kısımlarının doğum yaralanmaları
P13.9 İskeletin doğum yaralanması, tanımlanmamış
P14 Doğum yaralanması, periferik sinir sistemi
P14.0 Doğum yaralanmasına bağlı Erb paralizisi
P14.1 Doğum yaralanmasına bağlı Klumpke paralizisi
P14.2 Doğum yaralanmasına bağlı frenik sinir paralizisi
P14.3 Doğum yaralanması, Brakial pleksus, diğer
P14.8 Periferik sinir sistemi diğer kısımlarının doğum yaralanmaları
P14.9 Periferik sinir sistemi doğum yaralanması, tanımlanmamış
P15 Doğum yaralanmaları, diğer
P15.0 Karaciğerin doğum yaralanması
P15.1 Dalağın doğum yaralanması
P15.2 Doğum yaralanmasına bağlı sternomastoid yaralanması
P15.3 Gözün doğum yaralanması
P15.4 Yüzün doğum yaralanması
P15.5 Eksternal genital organların doğum yaralanması
P15.6 Doğum yaralanmasına bağlı subkutanöz yağ nekrozu
P15.8 Doğum yaralanmaları diğer, tanımlanmış
P15.9 Doğum yaralanması, tanımlanmamış
P20 İntrauterin hipoksi
P20.0 Doğum süreci başlamadan önce görülen intrauterin hipoksi
P20.1 Doğum süreci ve doğum esnasında görülen intrauterin hipoksi
P20.9 İntrauterin hipoksi, tanımlanmamış
P21 Doğum asfiksisi
P21.0 Şiddetli doğum asfiksisi
P21.1 Hafif ve orta doğum asfiksisi
P21.9 Doğum asfiksisi, tanımlanmamış
P22 Yenidoğanın solunum distresi
P22.0 Yenidoğanın solunum distres sendromu
P22.1 Yenidoğanın geçici takipnesi
P22.8 Yenidoğanın diğer solunum distresi
P22.9 Yenidoğanın solunum distresi, tanımlanmamış
P23 Konjenital pnömoni
P23.0 Viral konjenital pnömoni
P23.1 Klamidyal konjenital pnömoni
P23.2 Stafilokokkal konjenital pnömoni
P23.3 Grup B streptokok konjenital pnömonisi
P23.4 Escherichia coli konjenital pnömonisi
P23.5 Psödomonas konjenital pnömonisi
P23.6 Bakteriyel ajanlara bağlı diğer konjenital pnömoni
P23.8 Organizmalara bağlı diğer konjenital pnömoni
P23.9 Konjenital pnömoni, tanımlanmamış
P24 Yenidoğan aspirasyon sendromu
P24.0 Yenidoğan mekonyum aspirasyonu
P24.1 Yenidoğan amniotik sıvı ve mukus aspirasyonu
P24.2 Yenidoğanın kan aspirasyonu
P24.3 Yenidoğanın süt ve gıda aspirasyonu
P24.8 Yenidoğan aspirasyon sendromları, diğer
P24.9 Yenidoğan aspirasyon sendromu, tanımlanmamış
P25 Hava kaçak sendromu, perinatal dönemden kaynaklanan
P25.0 İntersitisyel amfizem, perinatal dönemde
P25.1 Pnömotoraks, perinatal dönemde başlayan
P25.2 Pnömomediastinum, perinatal dönemde başlayan
P25.3 Pnömoperikardium, perinatal dönemde başlayan
P25.8 İntersitisyel amfizemle ilgili diğer durumlar, perinatal dönemde başlayan
P26 Pulmoner hemoraji, perinatal dönemden kaynaklanan
P26.0 Trakeobronşial hemoraji, Perinatal dönemde başlayan
P26.1 Massif pulmoner hemoraji, Perinatal dönemde başlayan
P26.8 Diğer pulmoner hemorajiler, Perinatal dönemde başlayan
P26.9 Tanımlanmamış pulmoner hemoraji, Perinatal dönemde başlayan
P27 Kronik akciğer hastalığı, perinatal dönemden kaynaklanan
P27.0 Wilson-Mikity sendromu
P27.1 Pronkopulmoner displazi, Perinatal dönemde başlayan
P27.8 Diğer kronik respiratuvar hastalıklar, Perinatal dönemde başlayan
P27.9 Perinatal dönemden başlayan tanımlanmamış kronik respiratuvar hastalık
P28 Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan
P28.0 Yenidoğanın primer atelektazisi
P28.1 Yenidoğan atelektazisi, diğer ve tanımlanmamış
P28.2 Yenidoğanın siyanotik atakları
P28.3 Yenidoğanın primer uyku apnesi
P28.4 Yenidoğanın diğer apneleri
P28.5 Yenidoğanın solunum yetmezliği
P28.8 Yenidoğanın diğer tanımlanmış respiratuvar durumları
P28.9 Yenidoğanın repiratuvar durumları, tanımlanmamış
P29 Kardiyovasküler bozukluklar, perinatal dönemden kaynaklanan
P29.0 Yenidoğan kalp yetmezliği
P29.1 Yenidoğan kardiak disritmi
P29.2 Yenidoğan hipertansiyonu
P29.3 Kalıcı fetal dolaşım
P29.4 Yenidoğanın geçici miyokardiyal iskemisi
P29.8 Perinatal dönemden kaynaklanan, diğer kardiyovasküler bozukluklar
P29.9 Perinatal dönemden kaynaklanan kardiyovasküler bozukluklar,tanımlanmamış
P35 Konjenital viral hastalıklar
P35.0 Konjenital kızamıkçık sendromu
P35.1 Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu
P35.2 Konjenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu
P35.3 Konjenital viral hepatit
P35.8 Konjenital viral hastalıklar, diğer
P35.9 Konjenital viral hastalık, tanımlanmamış
P36 Yenidoğanın bakteriyel sepsisi
P36.0 Yeni doğan sepsisi, grup B streptokoklara bağlı
P36.1 Streptokoklara bağlı yenidoğan sepsisi, diğer ve tanımlanmamış
P36.2 Staphylococcus aureus‘a bağlı yeni doğan sepsisi
P36.3 Stafilokoklara bağlı yenidoğan sepsisi, diğer ve tanımlanmamış
P36.4 Escherichia coli‘ye bağlı yenidoğan sepsisi
P36.5 Anaeroblara bağlı yenidoğan sepsisi
P36.8 Yenidoğanın diğer bakteriyel sepsisleri
P36.9 Yenidoğan bakteriyel sepsisi, tanımlanmamış
P37 Konjenital diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
P37.0 Konjenital tüberküloz
P37.1 Konjenital toksoplazmozis
P37.2 Yenidoğan (dissemine) listeriozisi
P37.3 Konjenital falciparum malaria
P37.4 Konjenital malarialar, diğer
P37.5 Yenidoğan kandidiazisi
P37.8 Konjenital enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar diğer, tanımlanmış
P37.9 Konjenital enfeksiyöz ve parazitik hastalık, tanımlanmamış
P38 Yenidoğan omfaliti, hafif kanamalı veya kanamasız
P39 Perinatal döneme özel diğer enfeksiyonlar
P39.0 Yenidoğanın enfektif mastiti
P39.1 Yenidoğan konjonktivit ve dakriyosistiti
P39.2 Fetüsün intraamniotik enfeksiyonu, başka yerde sınıflanmamış
P39.3 Yenidoğanın idrar yolu enfeksiyonu
P39.4 Yenidoğanın deri enfeksiyonu
P39.8 Perinatal döneme özgü diğer özel enfeksiyonlar
P39.9 Perinatal döneme özel enfeksiyon, tanımlanmamış
P50 Fetal kan kaybı
P50.0 Vaza previadan fetal kan kaybı
P50.1 Kord rüptüründen fetal kan kaybı
P50.2 Plasentadan fetal kan kaybı
P50.3 Eş-ikize kanama
P50.4 Anne dolaşımına kanama
P50.5 Eş-ikizin kesik kordonundan fetal kan kaybı
P50.8 Fetal kan kayıpları, diğer
P50.9 Fetal kan kaybı, tanımlanmamış
P51 Yenidoğanın umbilikal kanaması
P51.0 Yenidoğanın massif umblikal hemorajisi
P51.8 Yenidoğanın diğer umblikal hemorajileri
P51.9 Yenidoğanın umblikal hemorajisi, tanımlanmamış
P52 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi kanaması
P52.0 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 1.derece hemorajisi
P52.1 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 2.derece hemorajisi
P52.2 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 3.derece hemorajisi
P52.3 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan tanımlanmamış intraventriküler hemorajisi
P52.4 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraserebral hemorajisi
P52.5 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan araknoid hemorajisi
P52.6 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan serebellar hemorajisi
P52.8 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi hemorajisi, diğer
P52.9 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi hemorajisi, tanımlanmamış
P53 Fetüs ve yenidoğanın hemorajik hastalığı
P54 Yenidoğanın hemorajileri, diğer
P54.0 Yenidoğan hematemezi
P54.1 Yenidoğan melenası
P54.2 Yenidoğan rektal hemorajisi
P54.3 Yenidoğan gastrointestinal hemorajisi, diğer
P54.4 Yenidoğan adrenal hemorajisi
P54.5 Yenidoğan kutanöz hemorajisi
P54.6 Yenidoğan vajinal hemorajisi
P54.8 Yenidoğan hemorajileri diğer, tanımlanmış
P54.9 Yenidoğan hemorajisi, tanımlanmamış
P55 Fetüs ve yenidoğanın immun hemolitik hastalığı
P55.0 Yenidoğanın Rh izoimmünizasyonu
P55.1 Yenidoğanın ABO izoimmünizasyonu
P55.8 Yenidoğanın diğer hemolitik hastalıkları
P55.9 Yenidoğanın hemolitik hastalığı, tanımlanmamış
P56 Hidrops fetalis, hemolitik hastalığa bağlı
P56.0 Hidrops fetalis, izoimmünizasyona bağlı
P56.9 Hidrops fetalis diğer ve tanımlanmamış hemolitik hastalıklara bağlı
P57 Kernikterus
P57.0 Kernikterus, izoimmünizasyona bağlı
P57.8 Kernikterus, diğer tanımlanmış
P57.9 Kernikterus, tanımlanmamış
P58 Yenidoğan sarılıkları, diğer aşırı hemolize bağlı
P58.0 Yenidoğan sarılığı, ezilmeye bağlı
P58.1 Yenidoğan sarılığı, kanamaya bağlı
P58.2 Yenidoğan sarılığı, enfeksiyona bağlı
P58.3 Yenidoğan sarılığı, polistemiye bağlı
P58.4 Yenidoğan sarılığı, anneden geçen veya yenidoğana verilen ilaç ve toksinlere bağlı
P58.5 Yenidoğan sarılığı, yutulan maternal kana bağlı
P58.8 Yenidoğan sarılığı, diğer tanımlanmış aşırı hemolizden dolayı
P58.9 Yenidoğan sarılığı, aşırı hemolize bağlı, tanımlanmamış
P59 Yenidoğan sarılığı, diğer ve tanımlanmamış nedenlere bağlı
P59.0 Yenidoğan sarılığı, preterm doğumla birlikte olan
P59.1 Koyulaşmış safra sendromu
P59.2 Yenidoğan sarılığı, diğer ve tanımlanmamış hepatoselüler hasardan
P59.3 Yenidoğan sarılığı, anne sütü inhibitörlerine bağlı
P59.8 Yenidoğan sarılığı, diğer tanımlanmış sebeplere bağlı
P59.9 Yenidoğan sarılığı, tanımlanmamış
P60 Fetüs ve yenidoğanın dissemine intravasküler koagülasyonu
P61 Perinatal diğer hematolojik bozukluklar
P61.0 Geçici yenidoğan trombositopenisi
P61.1 Polistemia neonatorum
P61.2 Prematürite anemisi
P61.3 Fetal kan kaybına bağlı konjenital anemi
P61.4 Konjenital diğer anemiler, başka yerde sınıflanmamış
P61.5 Geçici yenidoğan nötropenisi
P61.6 Koagülasyonun diğer geçici neonatal bozuklukları
P61.8 Perinatal hematolojik bozukluklar, diğer, tanımlanmış
P61.9 Perinatal hematolojik bozukluk, tanımlanmamış
P70 Yenidoğan ve fetüse özel karbonhidrat metabolizmasının geçici bozuklukları,
P70.0 Gestasyonel diyabetli anne çocuğu sendromu
P70.1 Diyabetik anne çocuğu sendromu
P70.2 Yenidoğanın Diyabetes mellitüsü
P70.3 İatrojenik neonatal hipoglisemi
P70.4 Yenidoğan hipoglisemileri, diğer
P70.8 Fetüs ve yenidoğanın karbonhidrat metabolizmasının diğer geçici bozuklukları
P70.9 Fetüs ve yenidoğanın geçici karbonhidrat metabolizma bozukluğu, tanımlanmamış
P71 Yenidoğanın kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının geçici bozuklukları
P71.0 Yenidoğan inek sütü hipokalsemisi
P71.1 Yenidoğan hipokalsemileri, diğer
P71.2 Yenidoğan hipomagnezemisi
P71.3 Yenidoğan tetanisi, kalsiyum veya magnezyum eksikliği olmadan
P71.4 Geçici yenidoğan hipoparatiroidizmi
P71.8 Kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının diğer geçici yenidoğan bozuklukları
P71.9 Kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının geçici yenidoğan bozukluğu, tanımlanmamış
P72 Yenidoğanın geçici diğer endokrin bozuklukları
P72.0 Yenidoğan guatrı, başka yerde sınıflanmamış
P72.1 Geçici Yenidoğan hipertiroidizmi
P72.2 Yenidoğanın tiroid fonksiyonunun diğer geçici bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış
P72.8 Geçici Yenidoğan endokrin bozuklukları diğer, tanımlanmış
P72.9 Geçici Yenidoğan endokrin bozukluğu, tanımlanmamış
P74 Yenidoğanın Geçici diğer elektrolit ve metabolizma bozuklukları
P74.0 Yenidoğanın geç metabolik asidozu
P74.1 Yenidoğanın dehidratasyonu
P74.2 Yenidoğanın sodyum dengesi bozukluğu
P74.3 Yenidoğanın potasyum dengesi bozukluğu
P74.4 Yenidoğanın diğer geçici elektrolit bozuklukları
P74.5 Yenidoğanın geçici tirozinemisi
P74.8 Yenidoğanın diğer geçici metabolik bozuklukları
P74.9 Yenidoğanın geçici metabolik bozukluğu, tanımlanmamış
P75* Mekonyum ileusu, kistik fibrozisde (E84.1†)
P76 Yenidoğanın diğer barsak obstrüksiyonu
P76.0 Mekonyum tıkaç sendromu
P76.1 Yenidoğanın geçici ileusu
P76.2 Koyulaşmış sütten dolayı barsak obstrüksiyon
P76.8 Yenidoğanın diğer tanımlanmış barsak obstrüksiyonu
P76.9 Yenidoğanın barsak obstrüksiyonu, tanımlanmamış
P77 Fetüs ve yenidoğanın nekrotizan enterokoliti
P78 Perinatal diğer sindirim sistemi bozuklukları
P78.0 Perinatal barsak perforasyonu
P78.1 Yenidoğan peritoniti, diğer
P78.2 Yutulan anne kanına bağlı yenidoğan hematemez ve melenası
P78.3 Enfektif olmayan yenidoğan diyaresi
P78.8 Perinatal sindirim sistemi bozuklukları diğer, tanımlanmış
P78.9 Perinatal sindirim sistemi bozukluğu, tanımlanmamış
P80 Yenidoğan hipotermisi
P80.0 Soğuk yaralanması sendromu
P80.8 Yenidoğan hipotermisi, diğer
P80.9 Yenidoğan hipotermisi, tanımlanmamış
P81 Yenidoğanın ısı regülasyonunun diğer bozuklukları
P81.0 Yenidoğanın çevresel hipertermisi
P81.8 Yenidoğan ısı regülasyonunun diğer tanımlanmış bozuklukları
P81.9 Yenidoğan ısı regülasyonunun bozukluğu, tanımlanmamış
P83 Fetüs ve yenidoğana özel diğer deri durumları
P83.0 Sklerema neonatorum
P83.1 Neonatal eritema toksikum
P83.2 Hemolitik hastalığa bağlı olmayan hidrops fetalis
P83.3 Fetüs ve yenidoğana özel diğer ve tanımlanmamış ödem
P83.4 Yenidoğanın meme şişmesi
P83.5 Konjenital hidrosel
P83.6 Yenidoğanın umbilikal polipi
P83.8 Fetüs ve yenidoğana özel derinin diğer tanımlanmış durumları
P83.9 Fetüs ve yenidoğana özel cilt ekleri bozuklukları, tanımlanmamış
P90 Yenidoğan konvülziyonu
P91 Serebral durumunun diğer bozuklukları, yenidoğan
P91.0 Yenidoğanda serebral iskemi
P91.1 Yenidoğanın kazanılmış periventriküler kistleri
P91.2 Yenidoğanın serebral lökomalazisi
P91.3 Yenidoğanın serebral irritabilitesi
P91.4 Yenidoğanın serebral depresyonu
P91.5 Yenidoğanda koma
P91.8 Yenidoğan serebral durumunun diğer tanımlanmış bozuklukları
P91.9 Yenidoğan serebral durumunun bozukluğu, tanımlanmamış
P92 Yenidoğanın beslenme problemleri
P92.0 Yenidoğanda kusma
P92.1 Yenidoğanda regürjitasyon ve ruminasyon
P92.2 Yenidoğanın yavaş beslenmesi
P92.3 Yenidoğanın eksik beslenmesi
P92.4 Yenidoğanın aşırı beslenmesi
P92.5 Yenidoğanın meme emmesinde güçlük
P92.8 Yenidoğanın diğer beslenme problemleri
P92.9 Yenidoğanın beslenme problemi, tanımlanmamış
P93 Fetüs ve yenidoğana verilen ilaçlara bağlı reaksiyon ve entoksikasyonlar
P94 Yenidoğan kas tonusu bozuklukları
P94.0 Geçici yenidoğan miyastenia gravisi
P94.1 Konjenital hipertoni
P94.2 Konjenital hipotoni
P94.8 Yenidoğan kas tonusunun diğer bozuklukları
P94.9 Yenidoğan kas tonusunun bozukluğu, tanımlanmamış
P95 Bebek ölümü, tanımlanmamış nedene bağlı
P96 Perinatal dönemden kaynaklanan diğer durumlar
P96.0 Konjenital böbrek yetmezliği
P96.1 Annenin ilaç bağımlılığına bağlı yenidoğanın yokluk semptomları
P96.2 Bebeğe verilen terapotik ilaçlara bağlı yoksunluk semptomları
P96.3 Yenidoğanın geniş kranial sütürleri
P96.4 Gebeliğin sonlandırılması, fetüs ve yenidoğan
P96.5 İntrauterin girişimlerin komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış
P96.8 Perinatal dönemden kaynaklanan diğer tanımlanmış durumlar
P96.9 Perinatal dönemden kaynaklanan durum, tanımlanmamış
[tab:END]