İlaç Takip Sistemi (İTS) Online

its-onlineİlaç Takip Sistemi (İTS) Online, bir ilaca ait karekodun okutularak ilaçla ilgili son durumun öğrenilmesini sağlayan bir web servisidir. Web servisleri web ortamında yayınlanabilen, aranıp bulunabilen ve çağrılarak erişilebilen modüler uygulama fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlarla değişik kurumsal iş süreçleri gerçekleştirilmektedir.
Paydaşlar tarafından, ürünlerin, üretim ya da ithalatından son kullanıcıya ulaşmasına kadar yapılan tüm hareketlerin İTS sistemine web servisleri ile aktarılmasına bildirim denir. Bu bildirimlerle, paydaşlar işlem yaptıkları ilaçların son durumunu ve sahibiyet bilgisini İTS’ye iletmektedirler. İTS sistemi, her bildirim için bildirimin başarı durumunu, başarısız ise neden başarısız olduğunu bildirim cevabı ile döner. Bildirim tipleri ve içerikleri İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu’nda, bildirim yapıları ise Web Servisleri Klavuzu’nda belirlenmiştir.
Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yönetmeliğe tabi ürünlerin tekil olarak tanımlanması ve izlenebilmesi için ürünler üzerinde karekod bulunması zorunlu hale gelmiş, ürünlere ait bilgilerin İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi şeklinde, ürünlerin izlenmesi için bir altyapı sağlanmıştır. Bu altyapı “İlaç Takip Sistemi” (kısaca İTS) adıyla anılmaktadır.
Ürün bilgilerinin çeşitli şekillerde İlaç Takip Sistemi’ne gönderilmesi veya sorgulanması gerekmektedir. Çok miktardaki ürüne ait bilginin birden fazla kullanıcı tarafından sağlıklı bir şekilde merkeze iletilmesi için Web Servisleri hazırlanmıştır.
İlaç Takip Sistemi (İTS) Online hizmetine ulaşmak için tıklayınız.