İngilizce Kısa Sözler ve Türkçe Anlamları

ingilizce kısa sözler ve türkçe anlamlarının bulunduğu yazıya ait temsili resim
Çeşitli kişiler tarafından söylenmiş veya farklı şekillerde toplumlara mal olmuş anonim İngilizce sözler için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz. Listedeki sözler aşk, eğitim ve hayata dair çeşitli noktalara temas ediyor ve kendiler kısa olmasına karşın derin anlamlar içerebiliyor. Listedeki İngilizce sözleri dilerseniz Facebook, Twitter vb. sosyal mecralarda paylaşabilir dilerseniz de Whatsapp durumları için kullanabilirsiniz.

 • God couldn’t be everywhere, so he created mothers. (Tanrı her yerde olamazdı, o yüzden anneleri yarattı.)
 • Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. (Yavaş gitmekten korkma, yerinde saymaktan kork.)
 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. (Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.)
 • I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. (Duyarım ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve öğrenirim.)
 • In teaching others we teach ourselves. (Başkalarına öğretirken kendimize de öğretiriz.)
 • There is only one happiness in life — to love and to be loved. (Hayatta tek bir mutluluk vardır — sevmek ve sevilmek.)
 • Where there is love there is life. (Aşk varsa hayat da vardır.)
 • The one who loves least controls the relationship. (Daha az seven ilişkiyi kontrol eden taraftır.)
 • There is no remedy for love than to love more. (Sevmenin tek ilacı daha çok sevmektir.)
 • You must be the change you wish to see in the world. (Dünyada görmeyi umduğun değişim sen olmalısın.)
 • A friend walks in when everyone else walks out. (Herkes dışarı çıkarken gerçek arkadaş içeri girendir.)
 • Love is the beauty of the soul. (Aşk ruhun güzelliğidir.)
 • Men never remember, but women never forget. (Erkekler asla hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.)
 • To improve is to change; to be perfect is to change often. (Değişmek gelişmektir, kusursuz olmak ise sık sık değişmektir.)
 • Everything has beauty, but not everyone sees it. (Herşeyde bir güzellik vardır fakat bunu jerkes göremez.)
 • The secret in education lies in respecting the student. (Eğitimin sırrı öğrenciye saygı duymakta saklıdır.)
 • Advertising is legalized lying. (Reklam yasal yalan söylemektir.)
 • He who opens a school door, closes a prison. (Bir okul açan bir hapishane kapatır.)
 • Tell the truth and then run. (Gerçeği söyle ve kaç.)
 • Every accomplishment starts with the decision to try. (Her başarı denemeye karar vermekle başlar.)
 • One thing only I know, and that is that I know nothing. (Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.)
 • I cannot teach anybody anything, I can only make them think. (Herkese herşeyi öğretemem, sadece onların düşünmesini sağlayabilirim.)
 • When you’re finished changing, you’re finished. (Değişmeyi bitirdiğin zaman sen de bitmişsindir.)
 • A heart that loves is always young. (Seven kalp her zaman gençtir.)
 • No bees, no honey; no work, no money. (Arı yok bal yok, iş yok para yok.)
 • A mother’s heart is always with her children. (Bir annenin kalbi her zaman çocuklarıyladır.)
 • Rather than love, than money, than fame, give me truth. (Aşk, para ve şöhret değil bana gerçeği verin.)
 • Don’t trust the person who has broken faith once. (Bir kez güveni boşa çıkaran birine asla güvenme.)
 • If you tell the truth, you don’t have to remember anything. (Eğer gerçeği söylersen hatırlamak zorunda kalacağın birşey olmaz.)
 • Courage leads to heaven, fear leads to death. (Cesaret cennete, korku cehenneme götürür.)
 • Life is what happens while you’re busy making other plans. (Hayat siz başka planlar yaparken gerçekleşenlerdir.)
 • A child miseducated is a child lost. (Eğitimi eksik olan çocuk kayıp bir çocuktur.)
 • Initiative is doing the right thing without being told. (İnisiyatif sana söylenmeden doğru olanı yapmaktır.)
 • The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. (Eğitimim kökleri acıdır ama meyvesi tatlıdır.)
 • The journey of a thousand miles must begin with a single step. (Bin millik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar.)
 • Love all, but trust a few. (Herkesi sev fakat azına güven.)
 • Wise men are not always silent, but they know when to be. (Erdemli adamlar he zaman sessiz değildir, ama ne zaman olmaları gerektiğini bilirler.)

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.