Medula Doktor sistemi, hastanelerin ve aile hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerini medula sistemine kaydedebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Sağlık tesisleri ve aile hekimlikleri uygulamaya servisi doktor’un adı ve şifresiyle çağıracaklardır. Aile Hekimlikleri tesis kodu olarak 119904 kullanacaklardır.
Medula Doktor

Medula Doktor Web Servisinde Şifre Gönderilmesi

Web servislerinde HTTP Basic Authentication yöntemi kullanılmaktadır. Bunun için web servis isteklerinde (request), eczane kullanıcı adı ve şifresi HTTP Header içinde GSS sunucusuna gönderilmelidir. Web servisleri teknolojisi ile oturum (session) bilgisini muhafaza etmenin henüz standart bir yolu olmadığı için, kullanıcı adı ve şifrenin her SOAP isteminde (request) gönderilmesi gerekmektedir.

Medula Doktor Erişim ve İletişim Bilgileri

Sisteme giriş için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda Kullanıcı Adı, Parola ve Güvenlik Rakamları bilgileriniz girmeniz gerekmektedir. Sistemle ilgili sorularınız için eczane@sgk.gov.tr e-posta adresi kullanabilirsiniz.
Medula Doktor
Medula Doktor Giriş

İmzalı Elektronik Reçete Giriş Servisi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sistemem yönelik olarak aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Zorunlu alanlar elektronik reçete giriş servisi ile aynıdır.
 • İmzalanacak elektronik reçete xml dosyası https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/erecete.s1.xsd adresinde yayımlanan XML
  şemasına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Kullanılan imza tipi XAdES_BES tümleşik (enveloping) imzadır. Diğer imza tipleri kabul edilmeyecektir.
 • İmzalama algoritması olarak RSA_SHA256 kullanılmaktadır.
 • Özet algoritması olarak SHA256 kullanılmaktadır.
 • İmzalan orijinal XML dosyası imzalı dosyanın içinde 64’lük tabanda (base 64) kodlanarak yer alacaktır.
 • Elektronik reçetelerin 5070 sayılı kanuna uygun olarak nitelikli elektronik imza sertifikası ile imzalanması gereklidir.
 • Elektronik reçeteler sadece reçete’yi düzenleyen doktor tarafından imzalanacaktır. Tanı, açıklama ve onay servisleri doktor parolası ile yapılmaya devam edecektir.
 • İmza doğrulama işlemi yazılımı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Üçüncü parti yazılım kullanılmamaktadır.
 • Test ortamında elektronik reçete’yi imzalayan doktor’un kontrolü yapılmamaktadır. Test etmek için herhangi bir kişinin imzalaması yeterlidir. (Dr T.C. kimlik numarası 99999999990 kullanılmalıdır)
 • Test ortamında da nitelikli elektronik imza sertifikası kullanılmalıdır.
 • İmzalanan XML dosyası örneğini https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/ornek_erecete.xml adresinden indirebilirsiniz.

Medula Doktor Branş Kodları

9999 – Pratisyen Hekim
4800 – Aile Hekimliği Uzmanı
4400 – Acil Tıp
4500 – Adli Tıp
5100 – Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
4900 – Anatomi
3100 – Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Ana Branş)
3197 – Algoloji -> Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4100 – Askeri Sahra Hekimliği
2400 – Beyin ve Sinir Cerrahisi
2000 – Çocuk Cerrahisi (Ana Branş)
2100 – Çocuk Cerrahisi -> Çocuk Ürolojisi
1600 – Çocuk Psikiyatrisi
1500 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş)
1548 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Yoğun Bakım
1561 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Neonatoloji
1574 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Genetik
1582 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Onkolojisi
1583 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi
1584 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nefrolojisi
1585 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Metabolizma Hastalıkları
1586 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi
1588 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi
1589 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi
1590 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Göğüs Hastalıkları
1591 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
1592 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
1593 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi
1594 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Alerjisi
1599 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji
1595 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları
1596 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Acil
1700 – Dermatoloji
5400 – Diş Protezi
2679 – El Cerrahisi(Ortopedi ve Travmatoloji)
5000 – Embriyoloji ve Histoloji
1200 – Enfeksiyon Hastalıkları
5150 – Endodonti
1800 – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş)
1855 – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi)
4700 – Fizyoloji
1900 – Genel Cerrahi (Ana Branş)
1975 – Genel Cerrahi -> Gastroentroloji Cerrahisi
2200 – Göğüs Cerrahisi
1171 – Göğüs Hastalıkları (Ana Branş)
1198 – Göğüs Hastalıkları -> Alerjik Göğüs Hastalıkları
1148 – Göğüs Hastalıkları -> Yoğun Bakım
1173 – Göğüs Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
1172 – Göğüs Hastalıkları -> Tüberküloz, Allerjik Hastalıklar
2900 – Göz Hastalıkları
4600 – Halk Sağlığı (Ana Branş)
4658 – Halk Sağlığı -> Okul Hekimliği
4667 – Halk Sağlığı -> İşyeri Hekimliği
4695 – Halk Sağlığı -> Çevre Sağlığı
4200 – Hava ve Uzay Hekimliği
1000 – İç Hastalıkları (Ana Branş)
1048 – İç Hastalıkları -> Yoğun Bakım
1053 – İç Hastalıkları -> Tıbbi Onkoloji
1055 – İç Hastalıkları -> Romatoloji
1068 – İç Hastalıkları -> İş ve Meslek Hastalıkları
1069 – İç Hastalıkları -> İmmünoloji
1070 – İç Hastalıkları -> Hematoloji
1073 – İç Hastalıkları -> Geriatri
1076 – İç Hastalıkları -> Gastroenteroloji
1099 – İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları
1062 – İç Hastalıkları -> Nefroloji
1078 – İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
1080 – İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları
3000 – Kadın Hastalıkları ve Doğum (Ana Branş)
3050 – Kadın Hastalıkları ve Doğum -> Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
3056 – Kadın Hastalıkları ve Doğum -> Perinatoloji(Kadın Doğum)
2300 – Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş)
2387 – Kalp ve Damar Cerrahisi -> Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
1100 – Kardiyoloji
2800 – Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
1300 – Nöroloji
1301 – Nöroloji -> Klinik Nörofizyoloji
3400 – Nükleer Tıp
5600 – Oral Diagnoz Radyoloji
5200 – Ortodonti
2600 – Ortopedi ve Travmatoloji
5300 – Pedodonti
5500 – Periodontoloji
2500 – Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Ana Branş)
2579 – Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi -> El Cerrahisi
1400 – Psikiyatri
3200 – Radyasyon Onkolojisi
3300 – Radyoloji (Ana Branş)
3357 – Radyoloji -> Pediyatrik Radyoloji
3359 – Radyoloji -> Nöroradyoloji
3372 – Radyoloji -> Girişimsel Radyoloji
4000 – Spor Hekimliği
4300 – Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
3700 – Tıbbi Biyokimya
600 – Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
3900 – Tıbbi Farmakoloji (Ana Branş)
3951 – Tıbbi Farmakoloji -> Toksikoloji
3600 – Tıbbi Genetik (Ana Branş)
3664 – Tıbbi Genetik -> Klinik Sitogenetik
3665 – Tıbbi Genetik -> Klinik Moleküler Genetik
3666 – Tıbbi Genetik -> Klinik Genetik
3800 – Tıbbi Mikrobiyoloji (Ana Branş)
3849 – Tıbbi Mikrobiyoloji -> Viroloji
3852 – Tıbbi Mikrobiyoloji -> Tıbbi Parazitoloji
3863 – Tıbbi Mikrobiyoloji -> Mikoloji
3869 – Tıbbi Mikrobiyoloji -> İmmünoloji
3500 – Tıbbi Patoloji (Ana Branş)
3554 – Tıbbi Patoloji -> Sitopatoloji
3560 – Tıbbi Patoloji -> Nöropatoloji
3580 – Tıbbi Patoloji -> Dermatopatoloji
4551 – Toksikoloji(Adli Tıp)
2700 – Üroloji (Ana Branş)
2781 – Üroloji -> Çocuk Ürolojisi
2796 – Üroloji -> Androloji
9901 – Hemodiyaliz Kliniği
5800 – İlk ve Acil Yardım
6000 – Deri ve Zührevi Hastalıkları