Medula Hastane sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan bir online hizmettir. E-Hastane olarak da anılan bu hizmete erişebilmek için resmin altındaki bağlantıya veya yukarıdaki mavi butona tıklayabilirsiniz.

medula hastane

Medula Hastane Giriş

Medula Hastane Sistemi Genel Bilgiler

Medula Hastane, GSS ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, hizmetlerin ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir.

Sistemin süreçleri içerisinde aşağıdaki başlıklar bulunmaktadır.

 • A00 – HAKSAHİPLİĞİ VE SÖZLEŞME DOĞRULAMA (Provizyon Alma)
 • B00 – SEVK, REÇETE VE TETKİK BİLDİRİMİ
 • C00 – ÖDEME SORGULAMA
 • D00 – ÖDEME DURUM KONTROL
 • E00 – FATURA BİLGİSİ KAYIT
 • F00 – RAPOR BİLGİSİ KAYIT

Hasta Kabul İşlemleri

Sistem bünyesinde yer alan Hasta Kabul menü adımları içerisindeki Provizyon Türleri, Ödeme Sorguya Etkisi ve Takip Türleri Aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Provizyon Türleri

N : NORMAL
I : İŞ KAZASI
A : ACIL
T : TRAFIK KAZASI
V : ADLI VAKA
M : MESLEK HASTALIGI

Ödeme Sorguya Etkisi

‘A’,’I’,’T’ ve ‘V’ ile gönderilen ayaktan ödeme sorgular hizmet başı olarak değerlendirilir.
Tıp merkezleri provizyon türünü ‘A’ göndermiş olsa da vaka başı ödeme yapılır.
Provizyon tipi ‘A’ olan ödeme sorgularda max. doktor muayene sayısına bakılmaz.

Takip Türleri

1 : MUAYENE AÇILIŞ
2 : SEVK KABUL
3 : SISTEM DISI SEVK
4 : RAPOR
5 : SAĞLIK KURULU RAPORUNA ISTINADEN MUAYENE KABUL (DIYALIZ, FTR GIBI RAPORA ISTINADEN KABUL EDILECEK SEVKLER IÇIN KULLANILACAKTIR.)
6 : KONTROL MUAYENESI
7 : YATIŞ IÇIN SEVK KABUL
8 : TETKIK IÇIN SEVK KABUL
9 : YENİ DOĞAN
D : DİYALİZ

Diyaliz İşlemleri

 • Diyaliz hastası kabul edilirken, takip türü “Diyaliz” olacak şekilde takip numarası alınacaktır.
 • Diyaliz hastasının, diyaliz raporu Medula sisteminde kayıtlı olmalıdır. Kayıtlı değil ise rapor web servisi ile kayıt edilmelidir.
 • Tesis uygulayacağı diyaliz işlemi için, takip türü diyaliz olarak aldığı takip numarası ile Medula Sisteminden online talepte bulunmalıdır.
 • Başarı ile kaydedilen talepler ve tesiste verilen diğer hizmetler Ödeme Sorgu web servisi aracılığı ile sisteme kaydedilir.

Medula Hastane İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Tesis, hastaya o dönem içinde talep ettiği hizmetleri aynı takip numarası ile sisteme kaydetmelidir. Tek bir takip numarası altında birden çok talep sisteme kayıt edilebilir.
 2. Tesis, online talepte bulunduğu diyaliz hizmetlerini ödeme sorgu sürecinde DigerIslemBilgisiDVO altında göndermelidir. DigerIslemBilgisiDVO’da online talep edilen işlemler için sadece islemSiraNo parametresi dolu gönderilmelidir. Bu parametre digerIslemTalepCevapDVO’da dönen talebe ait islemSiraNo’dur.
 3. Talep edilen hizmet sayısı ile ödeme sorgulama sürecinde DigerIslemBilgisiDVO’da gönderilen hizmet sayısı birbirine eşit olmalıdır. Talep edilen sayı verilen hizmetten fazla ise IslemTalepIptal metodu kullanılarak talepler sistemden silinmelidir.
 4. OdemeBilgisiOku metodu ile sisteme gönderilen tüm talepler ve hizmetler okunabilir.
 5. IslemTelepIptal metodunda islemSiraNo parametresi dolu gönderilirse islemSiraNo bazında kayıt silinir, boş gönderilirse takibe ait tüm talepler silinir.
 6. TakipSil metodu ile takibe ait tüm hizmetler ve talepler silinebilir.
 7. Hasta farklı tesislerde diyaliz hizmeti alsa da raporunda belirtilen seans sayısını aşamaz.
 8. Diyaliz işlemi talebinde sadece diyaliz SUT kodları kabul edilir.