Medula Provizyon Sorunları ve Öneriler

SGK’yla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için Kurum bilgi işlem sistemi (medula, medula optik, eczane provizyon sisitemi) üzerinden TC kimlik numarası ile hasta takip numarası yani provizyon almak zorundadır. Sağlık hizmeti sunucularınca ya da serbest eczanelerce TC kimlik numarası ile Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden yapılan sorgulamam sonucunda provizyon verilmesi halinde sağlık hizmeti verilebilir ve bu hizmet SGK’ya faturalandırılabilir bir hale gelmiş olur.

Provizyonsuz Hizmet Verilebilir mi?

SGK bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası yani provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kişinin müracaatının 5510 sayılı kanunun 67’nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. Bu haller:

  1. Acil hal
  2. İş kazası ile meslek hastalığı hali
  3. Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık
  4. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti
  5. Analık hali
  6. Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali
  7. 18 yaş altı çocuklar
  8. Başkasının bakımına muhtaç kişiler

Provizyon Alınamayınca Ne Yapılmalı?

Müracaat yukarıda belirtilen istisnai nedenlerle yapılmış ise bu kişiler için sağlık hizmeti sunucularınca Sağlık Uygulama Tebliği Eki “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” tanzim edilecektir. Bilgileri ve talep beyanı temin edilen kişiler için SGK bilgi işlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip provizyon numarası alınarak sağlık hizmet sunulabilecektir. Başvuru sonrası en geç 2 (iki) iş gününde formlar SGK ilgili il müdürlüğüne iletilmelidir. Bunun dışındaki durumlarda sağlık hizmeti bedeli SGK tarafından ödenmez.

Medula Sistemi Çalışmazsa Provizyonsuz Hizmet Verilebilir mi?

Yukarıda sayılan haller medula sisteminde bir problem yaşanması halinde geçerlidir. Medula sisteminde ülke çapında bir problem oluşması durumunda yapılması gerekenler mevzuat ile düzenlenmiştir. Buna göre medula problemi nedeniyle provizyon alınamadığı durumlarda SGK hizmetlerinden yararlanma hakkı olduğunu yazılı olarak beyan eden kişilerin hizmet bedelleri Kurum tarafından karşılanabilmektedir. Söz konusu belgeler sigortalı kartı veya SGK’dan alınmış resmi nitelikte evraklar olabilir.

Provizyon Alınmadan Fatura Bedelleri Ödenir mi?

Genel kesinti hallerinde daha sonra yapılan müstehaklık sorgulamasında bu kişilerin aslında müstehak olmadığı tespit edilirse tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kuruluşuna ödenir. Yani sağlık hizmet sunucusu veya eczane risk altına girmez. Öte yandan ilgili yalan beyanda bulunan kişiler ile ilgili SGK tarafından gerekli yasal işlemler ayrıca yürütülür. Bahse konu usulün gerçekleşmesi için yurt genelindeki kesintinin Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile belgelendirilmesi zorunludur. Bununla birlikte SGK genel kesintileri kamuoyuna duyurmaktadır.
Kaynak: Eczacı Dergisi

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.