Sakatlık İndirimi 2013 Tutarları

Sakatlık indirimi belirli oranlarda çalışma gücünü yitirmiş kişiler için devlet tarafından sağlanan bir vergi indirimidir. Her sene başında güncellenen bu tutarlar gelir vergisi matrahından mahsup edilerek engelli raporu bulunan çalışanların bordrolarına yansıtılır.

Sakatlık İndirimi’nin Kanuni Dayanağı

Sakatlık indirim ile ilgili hükümler Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi içerisinde belirtilmiştir. Buna göre;

Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

2013 Yılı Sakatlık İndirimi Tutarları

2013 yılı için gelir vergisi matrahından düşülmesi gereken sakatlık indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  • Birinci derece sakatlar için 800 TL
  • İkinci derece sakatlar için 400 TL
  • Üçüncü derece sakatlar için 190 TL

İndirim Hakkı Kazanmak İçin

Sakatlık indirimi hakkı kazanabilmek için sadece sağlık raporu almak yeterli değildir. SGK işyerinin bağlı bulunduğu bölge içerisinde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan vergi indirimi alınabileceğine dair yetki belgesi temin edilmelidir. Aksi takdirde iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde işyeri açısından problem ortaya çıkacaktır.

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.