Senetle Borç Para Verenler ve Almak İsteyenler

Senet karşılığı olarak borç para vermek isteyenler ve senet imzalamak koşuluyla borç para almak isteyenler gerekli koşulları belirterek yorum bölümünde bilgi paylaşımında bulunabilirler. Senet ile işlem yaparken hem borç vermek hem de borç almak isteyen kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır.

Senet nedir ve ne işe yarar?

Senet, bir tarafın imzaladığı ve onun aleyhine delil teşkil eden yazılı hukuki bir belgedir. Hukukta senet, bir vakanın delilini teşkil etmek üzere bir kişi (veya kurum) tarafından imzalanan (veya inkar edilmez şekilde onaylanan) ve imzalayanın aleyhine delil teşkil eden yazılı belgedir. Bu anlamda senet, iki tarafın da imza atarak onayladığı bir kontrattan farklıdır. Senet genelde bir mali (borçlanma) veya mülkiyet ilişkisinin (tapu, hissedarlık) kabulü şeklindedir.

Senet nasıl doldurulur?

Senedin alt tarafında borçlunun adının, soyadının, adresinin, T.C. kimlik numarasının yazıldığı bir bölüm, varsa ve eğer isteniyorsa kefil ile ilgili alt tarafta yer alan bir kefil bölümü bulunur. Borçlu sağ taraftaki bölüme iki adet imza atar, kefil varsa kefil de ayrıca iki tane imza atar. Eğer borçlu borcunu ödemediği takdirde kefil de bu borçtan sorumlu olur. En üst kısımda vade tarihi bulunur, yan tarafında bu meblağı belirten rakam ile yazılan bölüm TL ve kuruş olarak bulunur. Ayrıca bunların hemen sağında senede bir numara verilebilir. Bunların altında senedin ödeneceği tarih belirtilir. Ardından altında senet kimin adına düzenlenmiş ise onun ismi yazılır, eğer şahıs ise şahsın adı soyadı, eğer bir şirket ise şirketin ticari unvanı yazılır. Daha sonra altında bu senet karşılığında malen yazmak sureti ile bu senedin karşılığındaki bütün mal varlığıyla da sorumlu olduğu belirtilebilir. Daha sonraki bölümde bu senedin ödenmemesi durumunda hangi yerin mahkemelerinin yetkili olduğuna dair bölüme de o şehrin ismi yazılır.

Senedin üst kısmında rakamla belirtilmiş olan borç miktarı orta bölümde yine yazı ile yazılmak sureti ile teyit edilmiş olunur. Eğer yukarıdaki rakam ile aşağıdaki yazı ile belirtilmiş miktar farklı olursa yazıda yazılmış olan miktar geçerlilik kazanır, rakam dikkate alınmaz.

Senet hangi durumlarda geçersiz olur?

Senedin geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kambiyo senetlere ait tüm özellikleri taşıması gerekmektedir. Yani senedin kişide tarihinin olması gerekir. Senette bir borçlu ve alacaklı isminin olması, senette bir meblağın olması gerekir. Bu meblağın hem rakamla hem de yazıyla yazılması gerekmektedir. Bunun dışında senedi düzenleyen imzasını atar, karşıdan kefil istenmiş ise borçlunun altına kefil de imzasını atar. Bu senedin geçerli olabilmesi için üzerindeki hiçbir yerinde kazıntı veya silinme olmaması gerekir. Eğer senedin üzerinde bu gibi durumlar var ise senet geçersiz hale gelir. Aynı zamanda senedin düzenleyeni ve tarihi belirtilmemiş ise bu durumda da senet geçersizdir.

Kanunda belirtilen bütün boşlukların doldurulması gerekir ama bazı boşluklar doldurulmadığı takdirde örneğin mahkeme belirtilmemiş ise yasa ödeme yerinin mahkemesini tayin edebilir ya da borçlunun ikametgâhının bulunduğu adres geçerli olabilir. Bu gibi azı bölümlerin istisnası var olsa da kişide tarihi gibi alanlar boş bırakıldığında senet direk geçersiz sayılır.

Not: Ziyaretçiler için muhtemel bir mağduriyet oluşmaması adına Yorum bölümü 23.03.2016 tarihinde kapatılmıştır.