Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi; öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretime geçiş uygulamasının güncellenmiş halidir. Yeni uygulamanın temelinde, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesi amaçlanmıştır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi Nasıl Uygulanacak?

2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Bu altı temel ders aşağıdaki gibidir:

  • Türkçe
  • Matematik
  • Fen ve Teknoloji
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
  • Yabancı Dil

Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.
Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecek.
Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.
Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.
Ortak sınavlar orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek.
Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek.
Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.
Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak.
Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Yılsonu Başarı Puanı

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.