Üriner Sistem Enfeksiyonları

Üretradan çok sayıda bakteri girerek sistem boyunca yayılırsa böbrekler, üreterler, idrar kesesi ve üretradan oluşan, idrar kanalının herhangi bir bölümü enfekte olabilir.
üriner Sistem Enfeksiyonları
Kanalın alt kısmında meydan gelen üriner sistem enfeksiyonlarının en sık etkeni, normal olarak, gastrointestinal sistemde bulunan Escbericbia coli (E. Coli) bakterisidir. E. Coli bakterileri üretraya girerse, üretranın bir enfeksiyonu olan üretrite neden olur; ve eğer idrar kesesine kadar ulaşırsa, sonuç, kesenin iltihabı olan sistittir.
Tartışmasız bir alt üriner sistem enfeksiyonunu düşündüren başlıca belirti, idrar yaparken ortaya çıkan yanma ya da batma hissidir. Ayrıca, her seferinde az bir miktar işeseniz de, sık sık idrara çıkma zorunluluğu hissedebilirsiniz. İdrar
genellikle bulanık görünür; irin veya kan içerebilir ya da çok keskin kokulu olabilir. Pubik kemiğin hemen üzerindeki kısım özellikle hassas olabilir.

Kimler risk altındadır?

Kadınlar, üriner sistem enfeksiyonlarına erkeklerden çok daha meyillidir çünkü, kadınlarda üretra ağzı anüse daha yakındır. Bir erkeğin idrar torbası, üretrasından yaklaşık 15 cm uzaklıkta iken, bir kadınınki, sadece 2.5cm uzaklıktadır, bu nedenle, bakterilerin kat etmeleri gereken mesafe çok daha kısadır ki, bu da, bulaşmayı çok daha kolay kılar.
Enfeksiyonu bir dizi faktör tetikleyebilir. Zayıf hijyen, işemenin ertelenmesi, cinsel temas, doğum ve jinekolojik ameliyatlar hepsi de bakterileri kolayca üretra bölgesine taşıyabilir. Gebelik ve menopoz dönemindeki hormonal değişiklikler de riski arttırır.
Gebe kadınlar, büyüyen fetus, idrar torbası üzerine baskı yaparak kesenin tam olarak boşalmasını engellediğinden, idrar yolu enfeksiyonlarına özellikle açıktır. Hatta, spermisit içeren köpükler ve jeller, diyaframlar ve kondomlar gibi bazı doğum kontrol yöntemleri bile, üretra iritasyonu ve idrar torbasının boşaltılmasında zorlanma ile ilişkilendirilmiştir.

Doktora Başvurma

Hafif üriner sistem enfeksiyonları, genellikle, kendiliğinden iyileşir. Bununla birlikte, semptomları 24 saatten daha uzun süre devam eden, ateşi veya titremesi, bel bölgesinde ağrısı, vajinal ya da penil akıntısı olan veya kanlı idrar yapan bir kişi, doktora gitmelidir. Bunların herhangi biri, bir böbrek enfeksiyonunun işareti olabilir.
Diabet, yüksek kan basıncı, böbrek hastalığı gibi bir hikayeniz varsa,
gebeyseniz ya da gebe kalmış olma ihtimaliniz varsa yine bir doktora görünmelisiniz. Koruyucu önlemler, tedavi edilmemiş idrar torbası enfeksiyonların yol açabileceği komplikasyonları baştan engeller.
Bir üriner sistem enfeksiyonunun tanınması çok karmaşık değildir. Çoğu doktor bir idrar örneği alacak, hazır bir stick (batırma çubuğu) kullanarak, kan ya da irin — enfeksiyonu gösteren beyaz kan hücresi konsantrasyonu — içerip içermediğini araştıracaktır. İdrar testi pozitif ise, örnek, enfeksiyondan sorumlu bakterinin kesin olarak belirlenmesi için bir laboratuara gönderilecektir.

Enfeksiyonun Tedavisi

Enfeksiyon ani gelişmişse, doktorunuz idrar kültürünün sonuçlarını beklemeden,
size bir antibiyotik reçereleyebilir. Önceleri iki haftaya kadar sürebilen antibiyotiktedavileri verilmekteydi ancak, son çalışmalar, basit idrar yolu enfeksiyonlarının bir ile beş gün süren daha kısa antibiyotik tedavileri ile tamamen iyileştiğini göstermiştir. Tedavi,çoğu zaman, semptomların hızla düzelmesini sağladığı halde, önerilen tüm kürü tamamlamak gerekir. İlaçlarınızı doktorunuzun tavsiye ettiği zamandan daha önce bırakırsanız, enfeksiyonun asıl kaynağı kurutulmamış olabilir ve hastalık tekrarlayabilir.
Bazı kadınlar, tekrarlayan enfeksiyonlara adaydır ve üriner sistemlerinde
enfeksiyonlara zemin hazırlayan bir anormallik olup olmadığını anlamak için,
bu kadınların daha ileri düzeyde tetkik edilmeleri gerekebilir. Bu tetkikler arasında sistoskopi (bir endoskop vasıtasıyla idrar torbasının incelenmesi), böbreklerin ve idrar torbasının detaylı biçimde incelenmesi için ultrason veya
böbreklerin ve idrar torbasının röntgen filmi çekilmeden önce venlere bir çeşit
boyanın injekte edildiği intravenöz piyelografı (IVP) yer almaktadır.

Komplikasyonlar

Alt üriner sistem enfeksiyonları nadiren ciddileşir. Bununla birlikte tedavi
edilmeden bırakılırsa, böbreklere sıçrayabilir ve pyelonefrit adı verilen
böbrek iltihabına neden olur. Tedavi edilmeyen ataklar sonunda böbrek hasarına yol açabilir.
Akut pyelonefrir, kadınlarda daha yaygındır ve en çok, gebelik sırasında ortaya çıkma eğilimindedir. Belirtileri arasında, yüksek ateş, titreme, bel bölgesinde ağrı, bulantı, kusma, idrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma yer
alır. Bu belirtileri gösteren bir kadın, mutlaka doktora gitmeli ve antibiyotik
tedavisi görmelidir.

Sistitin Önlenmesi

Bazı kadınlar sistit ataklarına aday olduklarını farkederler. Zamanla mantar enfeksiyonlarına neden olabilecek düzenli antibiyotik kullanımı yerine, aşağıda yer alan kendi kendilerine alabilecekleri önlemlerle, enfeksiyonun ilk kaynağında gelişimini önleyebilirler.
• Gün boyunca bol sıvı alın. Sıvı, idrarın seyreltilmesini sağlar.
• İdrar torbanızı düzenli olarak boşaltın, bu, idrar akımının durgunlaşmasını önleyecektir.
• Üretra etrafındaki alanı irite edebilecek köpüklü banyolar, vajinal deodorantlar ve duşlardan sakının.
• Üretral açıklık civarında bulunabilecek bakterileri dışarı atmak için, cinsel temastan önce ve sonra idrarınızı yapın.
• Dışkılamadan sonra temizliğinizi daima önden arkaya doğru yapın. Bu, bakterilerin barsak kanalından üretraya yayılmasını önler.
• Hijyenik pedlerinizi (adet bezlerinizi) ya da tamponlarınızı düzenli olarak değiştirin.

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.