Zayıflama Hapları Kullanımı Neden Arttı

zayıflama haplarıZayıflama hapları kullanım sıklığını birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörler incelendiğinde sağlığın sosyal, ekonomik, fizyolojik belirleyicileri, toplumda süregelen değersel değişimler öne çıkmaktadır. Sağlık kavramı kapsamında yaşanan süreç değişimi de bitkisel ürün kullanımının artmasına bağlı nedenler arasında sayılabilir.

  • Güven azalması, eşitsizlikler, tedavi seçeneklerinin pahalı ve herkes tarafından ulaşılamaz olması gibi nedenlere bağlı olarak modern tıp seçeneklerine ulaşımdaki engeller,
  • Bireylerin sağlık sorunlarına “bireysel çözüm üretme” eğiliminde artış,
  • Sağlık sistemlerinde toplumsal bakış açısının bireysel/indirgemeci şekle dönüşüme bağlı olarak sağlıkla (hasta olmama ve iyilik halinin sürdürülmesi) ilgili sorumluluğun bireylerin tercih ve uygulamalarına bırakılmış olması,
  • “Doğal olana” yönelme nedeniyle bitkisel ürünlerin “doğal olduğu için kullanımında sorun olmaz” algısında artma

Zayıflama Hapları Kullanım Artışındaki Etmenler

Bununla birlikte aşağıdaki yer alan bilgiler de zayıflama hapları kullanım artışına dair mesajlar vermektedir:

  • Sıklık; yaşın ilerlemesine bağlı süregen hastalıkların görülmesindeki artış nedeniyle artmaktadır. Süregen hastalıklarda, geçerli tedaviye destek anlamında GMP kurallarıyla üretilmiş bitkisel ilaçları bireylerin kullanması, bu konudaki bilimsel araştırmaların sayısal artışı sonucunda kullanımlarının artması beklenebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışma sonucuna göre kullanıcılar kullanma nedeni olarak hafıza kaybının önlenmesi, eklem ağrılarının geçmesi ve yorgunluğun azalmasını belirtmişlerdir.
  • Kadınlar erkeklere göre bu ürünleri daha sık kullanmaktadır.
  • Zayıflama hapları kullanımının son yıllarda “raf üstü” ürün satışı uygulaması ile arttığı da belirtilmektedir. Bu tür ürünlerin yaygınlaşması sağlık profesyonellerinin etkili ve güvenilir uygulamalarının önünde de büyük bir engel olarak durmaktadır.
  • Ürünlere çeşitli yollarla ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Örneğin, günümüzde pek çok kişi bu ürünlere Internet aracılığı ile ulaşabilmektedir.
  • Yazılı ve görsel basın organlarında (medyada) ise çok ilgi çektiği için konuya yer vermekte, yer verdikçe de ilgi daha da artmaktadır. Radyolarda tanıtım ve satış kampanyaları, TV programlarında abartılı doğal-zararsız söylemleri ve neredeyse “reçete” verilmesi, gazetelerin verdiği eklerdeki yazılar, “kuponlu kitap” uygulamaları kullanımın artmasına neden olmuş olabilir.
  • Zayıflama haplarının da içinde olduğu geleneksel uygulamalara önemli ölçüde “yatırım” yapılması da bu ürünlerin kullanımının artmasına neden olabilir.

Kaynak: İstanbul Eczacı Odası

Yorum Yapın veya Soru Sorun

Yorumunuzun yanında profil fotoğrafı görünmesi için Kayıt Ol sayfasından üye olarak profil fotoğrafı yükleyebilirsiniz.